Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

РЕФЕРАТЫ:

Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

Історіографія досліджень голодомору

Історіографія исторії Болгарії

Історіографія исторії Польщі

Історіографія історії Білорусії

Історіографія історії Сербії та Чорногорії

Історіографія історії Словаччини

Історіографія історії Чехії

Історіографія ОУН

Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Період "руїни" в українській історіографії

Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

Безробіття

Безробіття і його види

Безробіття як економічне явище

Безробіття як макроекономічна проблема

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

Проблема безробіття в США

Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття

Проблеми безробіття в Україні

Біографія Айвена Сазерленда: історія відкриттів

Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Релігійний фактор в історії Росії

Слобожанщина - історія розвитку

Таблиця дат з історії (1917-21)

Історія держави та права України

Таблиця дат з історії (1917-21)

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Історія розвитку криміналістики в Україні

Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

Історія єкономічної теорії

Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Історія економічних учень

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Виникнення писемності та історія кодування інформації

Біографія М.С. Грушевського

"Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

Активність і творчість учнів на уроках історії

Утворення Скіфії та її політична історія

Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Історія астрономії

Історія спостереження НЛО

Освоєння космосу: історія та сучасність

Історія діяльності товарних бірж в Україні

Історія розвитку вітчизняних бірж

Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

Історія світової банківської системи

Історія природознавства

Історія розвитку анатомії як науки

Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

Історія документознавства

Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

Історія географічної науки

Історія соціально-економічної географії світу

Азербайджан сьогодні, історії нафтовидобутку

Англосаксонська правова система: історія і сучасність

Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

Історія земельного права України

Історія криміналістики

Історія створення Державного Гімну України

Історія, перспективи Конвенції прав людини

Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Порядок реєстрації безробітних

Правовий статус безробітного

Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

Аналітика на сторінках газети

Бібліографічна продукція

Заголовковий комплекс на сторінках газети "Запорізька Правда"

Історія прямого ефіру

Проблеми вивчення історії української журналістики

Історія розвитку книги

Мова та історія (розвиток мови)

Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції

Українські перекладознавці XX сторіччя

Історія розвитку методики орфоепії

Історія розвитку української мови

Історія створення двомовних словників у Росії

Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки

Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

Історія розвитку баз даних

Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

Історія та створення СУБД

Австрійська імперія у першій половині ХІХ сторіччя

Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення

Археологічні пам’ятки в історії м.Рівного

Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

Біографія Івана Мазепи

Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

Джерела з вивчення історії Стародавнього Єгипту

Динозаври - історія відкриття

Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Значення Кримського ханства в історії України

Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

Історіософський метод Дмитра Донцова

Історіософські новації ХІХ ст.

Історія відкриття та дослідження пітекантропів

Історія Вінниці

Історія воєн у Швеції в XVII столітті

Історія документування в Давньому Вавилоні. Месопотамія

Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

Історія друкарства в Україні

Історія економіки Німеччини

Історія західноєвропейського феодалізму

Історія Західноукраїнської Народної Республіки

Історія збройних сил України

Історія Кавказа

Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

Історія літакобудування

Історія міжанродних відносин

Історія міжнародних відносин України

Історія одного храму

Історія первісного суспільства на українських землях

Історія Почаївської Лаври

Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

Історія прийняття Конституції України

Історія Раннього і Древнього царства Єгипту

Історія розвитку України

Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

Історія Ружинщини

Історія світу

Історія села Бережки Дубровицького району Рівненської області

Історія села Чемеринці

Історія селянського повстання під проводом Івана Болотникова

Історія України

Історія України

Історія України

Історія України до ХVI ст

Історія України. Соціально-політичні аспекти

Історія Франції

Історія Харківського університету

Історія цивілізації Майя

Категорія часу в міфопоетичних уявленнях Месопотамії та Єгипту ІІІ тисячоліття до н.е.

Китай у середині XVII – на початку ХХ століття

Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

Кримські татари: історія та сучасні проблеми

Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

Лицарство в історії західної і центральної Європи

Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

Найдавніші часи в історії України

Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

Наука і техніка ХХ століття

Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Перша Світова війна у світовій історії

Питання з історії України

Питання з Історії України

Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

Політична історія Галицько-Волинського князівства

Політична історія Київської Русі

Польська шляхта другої половини XIX століття

Предмет і завдання історії України

Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії

Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

Соціалізм в історії України

Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Становище Чорногорії на початок XX століття

Становлення історіософської парадигми в Стародавньому світі

Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

Трагедії XX століття

Україна на рубежі XXI століття

Українська культура першої половини ХІХ століття

Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.