Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

РЕФЕРАТЫ:

Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Ділові прийоми та переговори

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

Взяття під варту - строки та порядок виконання

Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Імідж ділової людини та організації

Діти–індиго та особливості їх виховання

Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

Фінансова діяльність та політика держави

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Вибір фірмою обсягу виробництва

Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Поняття моральної норми та причини відхилення від них

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Суспільне виробництво та заробітна плата

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Життя та діяльність І.П.Котляревського

Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

Контроль та аудит діяльності комерційного банку

Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Діловодство та судове діловодство

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Майнові правовідносини батьків та дітей

Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

Поняття та види слідів у трасології

Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Право, джерела права та дія норм права ЄС

Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Правові відносини батьків та дітей

Правові відносини між батьками та дітьми

Правові засади митного права та страхової діяльності

Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Правовідносини батьків та дітей

Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Свобода та межі підприємницької діяльності

Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

Винахід та корисна модель: поняття, патентування

Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

Діловий текст. Його редагування та виправлення

Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Особливості козацького життя та діяльності

Правобережні та західноукраїнські землі під іноземною владою

Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв

Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

Технологія виготовлення мочених плодів та ягід

Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

Джанні Родарі та його книги для дітей

Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

Життя та творча діяльність Остапа Вишні

Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Public Relations: світовий та український досвід

Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.