Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Особливості психології сучасної жінки-керівника

РЕФЕРАТЫ:

Секретар керівника

До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

Електронна книга як вид документа

Громадські організації як вид об’єднань громадян

Злочинна недбалість, як вид необережності

Обмеження волі як вид кримінального покарання

Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Обробка деревини – як вид мистецтва

Інформаційне забезпечення діяльності керівника

Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

Керівник і колектив: стиль взаємоспілкування і лідерство

Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Стиль роботи керівника

Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

Класний керівник у сучасній школі

Роль класного керівника в організації дитячого колективу

Читання як вид навчальної діяльності

Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

Підприємництво як вид господарської діяльності

Принципи та норми моральної поведінки керівника

Види творів, на які поширюється авторське право

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Шикана як особливий вид зловживання правом

Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

Водень як альтернативний вид палива

Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Страхование как вид финансовой деятельности

Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

Особенности интерпретации легенды о похождениях Дон Жуана в комедии Ж.-Б.Мольера "Дон Жуан" и трагедии А.С.Пушкина "Каменный гость"

Президент США Ж. Кеннеди (1961-63)

Смертельная казнь как вид наказания

Смертная казнь как вид наказания

Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Идеи развития в трудах Я.А. Коменского, М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо

Игра – как вид деятельности у детей дошкольного возраста

Теория общественного договора /Дж. Локк, Г. Гобсс, Ж.-Ж. Руссо/

Нобелевская премия в облости физики за 2000г. (Ж. Алферов)

Спорт как специфический вид человеческой деятельности

Исчезнет ли человек как вид?

Ж.П. Сартра и его учение Экзистенциализм

Экзистенциализм в дискурсе Ж.П. Сартра

Спорт как специфический вид человеческой деятельности

Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

Экономика ж.д. транспорта

Путч как вид политического процесса

Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

Искусство — важнейший вид духовной деятельности

Внешний вид делового человека

Ж.-Ф. Лиотар "Ответ на вопрос: что такое постмодерн?"

Ж.-Ж. Руссо

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид…»

Дихотомия стихи/проза в творчестве Ж. де Лафонтена

Керівництво та лідерство

Новый вид коммуникаций организации: Intranet

Анализ педагогических взглядов Ж.Ж. Руссо в произведении Эмиль или О воспитании

Административная ответственность как вид административного принуждения и вид юридической ответственности

Договор как основной вид сделок

Республиканский политический идеал Ж. Ж. Руссо

Учение о суверенитете Ж. Бодена

Структурный психоанализ (Ж.Лакан)

Зависимость от виртуальной реальности компьютера - новый вид зависимого поведения

Операциональная концепция интеллекта Ж.Пиаже

П. Я. Гальперин и Ж. Пиаже

Алкоголизм как вид девиантного поведения

Внешний вид делового человека

Социальная работа как особый вид деятельности

Расчет и анализ показателей объема работы и использования подвижного состава Ж/Д

Побудова та розкрій жіночої сукні

Проектирование работ по устройству монолитных ж/б фундаментов одноэтажного промышленного здания

Перевозка грузов Ж.Д. транспортом

Лишение свободы как вид наказания

Штраф, как вид уголовного наказания

Пять колец, а где ж конец?

Лыжное ориентирование как самостоятельный вид спорта в рамках спортивного ориентирования

Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

Социотехнологические комплексы: новый вид цивилизационного взаимодействия

Философия Ж. Ж. Руссо

Система восточных единоборств как вид духовного искусства

Мировоззренческая система Ж.-Ж. Руссо

"Pouvoir de la vie": Ж.Б.Ламарк в предыстории экологии

Глобализация как вид либерализма и Россия

Статистика ж/д транспорта

Экономическое учение Ж.Б. Сея

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Маркетинг как вид экономической деятельности

Экономическая теория П Ж Прудона

Смертная казнь как вид наказания

Дисквалификация - новый вид административного наказания

Травлення та засвоєння їжі

Вид. Критерии вида

Лесное, сельское хозяйство и ж/д транспорт (фрагменты)

Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав

Лизинг как вид инвестиционной деятельности

Особливості окремих видів купівлі-продажу

Гуманізм у відносинах між людьми

Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

Решение головоломки Ж. Арсака

Президент США Ж. Кеннеди

История ж/д транспорта в период 1917-1945 гг.

Ж. де Лабрюйер. Характеры, или Нравы нынешнего века

Кинематограф как вид искусства

«Если ж женщину я повстречаю…»: женские образы в стихах-песнях В.Высоцкого

Новый вид лучей

Мил ли вид от Миловиды?

Авангардна жіноча зачіска

Ж.-Ж. Руссо - Об общественном договоре

Гражданство РФ. Вид на жительство. Разрешение на временное проживание

Деловое общение как особый вид общения

Плакаты, как вид наружной рекламы

Экстремальный вид туризма на примере рафтинга

Нравоучение как вид христианского учительства

Теории Ж.Б. Сэя, Ф. Бастиа, Т. Мальтуса. Историческая школа в Германии

Глобализация как вид либерализма и Россия

Аудит как вид предпринимательской деятельности

Внешний вид человека

Де й із чого зароджується життя?

Сонце не тільки джерело світла і тепла, але і первинне джерело багатьох інших видів енергії

Перестрахование как вид предпринимательской деятельности

Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Система виділення, функції нирок

Эволюция жизни и ее отражение в работах Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина

Инфузория, как вид простейших организмов

Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

Технологія отримання основних видів продукції тваринництва

Военная служба, как особый вид государственной службы

Социально-трудовая мобильность. Миграция как вид социально-трудовой мобильности

Авторитарное и демократическое в общественном договоре Ж.-Ж. Руссо

Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Административная ответственность как вид юридической ответственности

Аудиторские заключения и судебно-бухгалтерские экспертизы как вид правового контроля

Дисквалификация как вид административного наказания

Договор как основной вид сделки

Документы как вид доказательства

Заключение под стражу как вид меры пресечения

Заключение эксперта как вид доказательств

Исполнительное производство как вид гражданского судопроизводства

Коррупция как вид социально-патологических явлений

Кримінальне покарання за грабіж

Лишение свободы как основной вид наказания

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как вид административного принуждения

Муниципальная служба как особый вид службы

Налоговый контроль как вид государственно-управленческой деятельности

Організації (органи) господарського керівництва

Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Особое производства как вид гражданского процесса

Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо

Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо (1712 - 1778 гг.)

Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

Правові відносини між батьками та дітьми

Професійна таємниця, її види

Разбой - как вид преступления против собственности

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

Учение Ж. Бодена о государстве и праве

Вибір між патентною охороною та засекречуванням

Вид на жительство

Виконання покарання у виді арешту

Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

Кружок русского языка – наиболее распространённый вид групповой внеклассной работы по русскому языку

Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля

Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

Обмін даними між компонентами ППП MS Officе

Обмін даними між програмами Office

Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

Жінки-декабристки

Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

Нясвіж – скарбонка таямніц

Повстання під керівництвом Роберта Кета

Роль та місце жінки у общині

Социально-политические взгляды Ж.П. Марата

Характар і асаблівасці адносін паміж СССР і Польшчай у перыяд з 1921 па 1934 гг.

Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка

Мікропроцесорний АЦП порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що калібрується

Розробка технології нових видів загартованого морозива

Бальные танцы как вид искусства

Мораль как вид культуры

Музыка как вид искусства

Народний жіночий одяг

Творчество И.Е. Репина. Костюм стиля "романтизм". Скульптура как вид изобразительного искусства

Театр как вид искусства

Хореография как вид искусства

Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

Ж. Лабрюйер о характерах людей

Образ Юлии в романе Ж.Ж. Руссо "Юлия, или новая Элоиза"


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.