Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Культура та побут населення України

Реферат з української та світової культури: Київ 1996 р. Вступ. За часів відродження української культури необхідним є і знання тих звичаїв і культурних досягнень, що мали місце мимнулих століть.  Органічно розвиваючись, ці культурні набуття сприяли існуванню української нації у її важкі історичні часи, підтримували дух народу у моменти суворих випробувань, що їх зазнавала Україна, і є невід’ємною частиною державної незалежності України. Знання національної культури минулих століть є цікавим і з точки зору загальної ерудиції, і для розуміння феномену українського народу, що живе на перекресті шляхів в центрі Європи і впливає на політичні події на всьому континенті. В межах реферату неможливо розглянути всі аспекти розвитку української культури протягом навіть останнього тисячоліття, але деякі елементи культури можуть бути не тільки цікавими, а й корисними. 1. Поселення та житло. Культура українців за суттю своєю завжди була осідлою, аграрною. Тому основним типом поселення були села та хутори. Максимально враховуючи природні умови, найдавніше населення території Украіни будувало свої оселі біля водоймищ, на захищених від вітру ділянках. Жителі території сучасної України використовували печери та напівпечери (пізніше використовувалися землянки), інколи будівлі ставилися на стовпах, на платформах. Ці типи житла використовувалися поряд зі звичайними будинками майже до 19 століття. Для будування використовувались майже всі матеріали, що могла дати природа — дерево, солома, очерет, глина, каміння. Форма та планування поселення також залежали найчастіше від природніх умов та ландшафту. Так, в Карпатах будинки у селищах ставилися безсистемно, на зручних земельних ділянках. В північній частині України переважало вуличне планування. Інколи селища та міста будувались за радиальною системою — колами, в центрі яких знаходилася центральна торгова площа. На півдні України, де планування часто-густо відбувалося за наказом або під керівництвом адміністрації, переважала квартальна форма планування. Внаслідок сприятливих погодних умов на більшості території України сформувався відкритий тип двору. В ньому земельна ділянка, прилегла до хати, залишалася просто неба. Господарські споруди найчастіше були повністю відокремлені від житлового будинку (хоча зустрічалися і часткове, і повне приєднання господарських споруд до житла). Житловий будинок знаходився в глибині двору, часто закритий від поглядів ззовні деревами та кущами. Житло жителя України було двокамерним — складалося з опалюваної хати, та неопалюваних сіней. Пізніше, в залежності від заможності хазяїна, погодних умов, особливостей етнокультурних контактів з іншими народами, почали опалюватися обидві частини житла, або інколи вони мали різні входи. Трикамерний тип житла був відомий з XV століття. В такому житлі були сіні, хата, та комора. Хата та комора розташовувалися з різних боків від сіней. Інколи замість комори буда друга хата. Таке розташування набуло назви хати на дві половини. Стіни житла зводились з місцевих будівельних матеріалів залежно від ресурсів та можливостей забудовників. Існувало два типи конструкції стін — зрубний і каркасний.

В першому випадку положення зятя було подібним до найманого працівника, нерівне в сім’ї. Зять не був головою в сім’ї, а тому ставлення до нього з боку громадськості було здебільшого зневажливим. В третьому випадку зятя запрошували найчастіше, коли не було голови сім’ї. Тоді ним ставав зять. Приймацтво за бажанням та за запрошенням найчастіше схвалювалося громадою. До XVI століття панував громадянський шлюб, коли шлюб був дійсним після громадського весілля. Пізніше (з 1744 року) Синод затвердив указ, згідно з яким шлюб набував чинності тільки через вінчання. Українська сім’я після одруження ділилася — оженившись, син ішов з дому і будував власний. Але для допомоги батькам один з синів ззалишався допомагати батькам. На Правобережжі залишався старший, на Лівобережжі — молодший. Інколи (коли у батька не було синів) залишалися і дочки. В разі передачі спадщини за договором (зараз він називається “договір довічного утримання”) батько сам визначав, хто з дітей залишається при ньому, обсяг обов’язків та долю в спадщині. Висновок. Матеріал виявився набагато цікавішим, ніж я вважав на початку написання роботи, і на превеликий жаль, значний його обсяг не вдалося вмістити в рамки цього реферату. Але, на мій погляд, викладений матеріал дає деяке поняття про життя та про громадський устрій українців-селян останні 500 років. Також дається маленький календар свят з описами, що за сучасної практики святкування народних свят допомагає розуміти витоки та зміст того чи іншого свята. Список литературы 1. О.Воропай. Звичаї нашого народу. 1991 2. Ф.Вовк. Этнографические особенности украинского народа. 3. В.Горленко. Нариси з історії української етнографії. 4. О.Кравець. Сімейний побут та звичаї українського народу. 5. Культура і побут населення України. Під ред. В.Наулко.

Періодичні переділи землі були великою подією в селі. Громада мала право при несправній сплаті податків відібрати частину землі в одного господаря і передати іншому. У користуванні громади знаходилися спільні ліси, водоймища, пасовища. Громада контролювала проведення ярмарків, корчем, базарів. Вона слідкувала за станом доріг, мостів, громадських будівель. Кругова порука мала місце при відбуванні казенних повинностей. Члени громади спільно наймали пастухів для догляду за стадом. Платили пастуху як в грошовій, так і в натуральній формі. Крім того, господарі по черзі давали пастуху одноденний харч. Для оранки важких грунтів інколи необхідно було впрягати три-чотири пари коней. В таких випадках селяни об’єднувалися для спільної обробки землі. Розповсюдженою була форма допомоги на відробіток, тобто люди працювали по черзі один за одного. Важливу роль у громадському житті відігравала церква, відвідання якої вважалося обов’язком кожного християнина. За цим стежили представники духовенства. Але вони самі відзначали, що люди ходять не “в церкву” а “під церкву”, тобто поспілкуватись, почути останні новини. Своєрідним клубом була корчма. Сюди збиралося в години дозвілля все село. Тут же у корчмі укладалися різні усні угоди, які скріплювалися рукобиттям та могоричем. Статевікова диференціяція в селі була чітко визначена. Вона регулювала розподіл праці, права і обов’язки, регулювала норми поведінки. Панував патріархат, наприклад жінки не могли входити до виборних оргнів громади. У окремі громади збиралась молодь. З такої парубочої громади обирався ватажок, який захищав інтереси громади, організовував дозвілля. Менш чіткою була організація дівочих громад, які поступово зливалися з парубковими. Улітку молодь вечорами збиралась у загальноприйнятих місцях на розваги і танці, а в холодний час — у спеціально найнятих хатах на вечорниці. Календарні свята та обряди. Календар свят визначався аграрним устроєм життя. Селяни нерідко замовляли хресний хід і молебень у полі до початку оранки, сівби, перед початком жнив. Відмічали день святого, ім’ям якого був названий місцевий храм. Святом, коли “вводиться літо в зиму”, вважали Введення (21 листопада). На введення стежили, щоб до хати не зайшла першою особа жіночої статі — це приносило негаразди. Свята Катерини (24 листопада) і Андрія (30 листопада) слугували немов би репетицією до наступних різдвяно-новорічних свят. На Катерину ворожили про майбутню пару в шлюбі. На Андрія проводилися великі вечорниці. В ніч на Андрія дозволялися жарти та навіть хуліганські вчинки, такі як замикання дверей хати ззовні, затикання комина, та інші. На дванадцятиденні свята (Різдво, Новий рік та Хрещення) проводилося багато магічних ритуалів, що за віруваннями повинні були забезпечити людям вдачу наступного року. На Різдво колядували, на Новий рік щедрували. Ходили по хатах, співали, славили господарів, бажали їм щастя, добробуту, за що отримували певну винагороду. По хатам ходили з вертепом, де ставилися такі собі лялькові вистави, або ж влаштовували ритуальну гру-виставу «Коза», яка символізувала кругообіг часу.

Что же он делал там так долго? Точно это не известно, но то, что произошло потом, позволяет строить кое-какие предположения и, более того, делать логические выводы. Именно в тот период, когда Павел исчезает с исторической арены, все более важную роль в развитии христианства начинает играть столица Сирии - Антиохия. Это был тогда третий по величине город Римской империи с населением почти в полмиллиона, именуемый благодаря своим великолепным сооружениям, площадям и садам "Царицей Востока". Там господствовала, разумеется, эллинская культура, а все население, несмотря на свою этническую пестроту, говорило на греческом языке. В Антиохии существовала с давних пор большая еврейская колония, которая, по свидетельству Иосифа Флавия, пользовалась множеством гражданских привилегий. Неудивительно поэтому, что "эллинисты", бегущие от преследований из Иерусалима, искали прибежища прежде всего в Антиохии. Благодаря этим беженцам там возникла самая многочисленная и активная, а также самая богатая после Иерусалимской - христианская община

РЕФЕРАТЫ:

Рецензия на рассказ А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"

При создании служебных произведений положения настоящего пункта не применяются. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения. Использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения (в соответствии с российским законодательством) Общие положения Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования: - цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати; - использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью; - воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такие воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю не были специально запрещены автором; - воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью.

Судьба человека в тоталитарном государстве (по рассказу А.И. Солженицина «Один день Ивана Денисовича»)

Если договор аренды удовлетворяет всем этим признакам, он должен быть отнесен к числу договоров проката и подчинен ряду правил, отличных от общих норм о договорах аренды» Срок договора проката не может превышать одного года (п-1 от. 627 ГК). Истечение указанного срока влечет за собой безусловное прекращение договора. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды (ст.621 ГК) к договору проката не применяются (п.2 ст.627 ГК), Форма договора - только письменная, причем посредством как составления одного документа, подписанного обеими сторонами, так я обмена документами, достоверно исходящими от каждой из сторон. Порядок заключения и исполнения договора проката, а также определение его содержания подчиняются правилами о публичных договорах (ст.426 ГК). Содержание договора проката имеет следующие особенности» Обязанность арендодателя предоставить имущество арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества (п. 1 ст.611 ГК), дополнена дополнительными обязанностями (ст.628 ГК): а) в присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества и б) ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества либо выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом.

Человек в тоталитарном государстве (по повести А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича")

Потоковые шифры преобразуют открытый текст в шифротекст по одному биту за операцию. Генератор потока ключей (иногда называемый генератором с бегущим ключом) выдает поток битов: k1, k2, k3, ., ki. Этот поток ключей и поток битов открытого текста, p1, p2, p3, ., pi, подвергаются операции “исключающее или", и в результате получается поток битов шифротекста. ci =pi ^ ki При дешифрировании операция XOR выполняется над битами шифротекста и тем же самым потоком ключей для восстановления битов открытого текста. pi = ci ^ ki

Венеция: один день на Большом канале

Источники информации: план экономического и социального развития; план технического развития; ф. № 1 «Баланс предприятия»; ф. № 3 «Приложение к балансу предприятия»; ф. № 1-п (годовая, месячная) «Отчет предприятия (объединения) по продукции»; ф. № 11 «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»; ф. № 1-ф «Отчет о наличии и движении основных средств» (для предприятий всех отраслей народного хозяйства, кроме промышленности и строительства); ф. № БМ «Баланс производственной мощности»; ф. № 7-ф «Отчет о запасах не установленного оборудования, находящегося на складах в капитальном строительстве»; журнал-ордер 13; инвентарные карточки учета основных средств; данные проводимых на предприятии инвентаризаций основных средств, а также учета их использования и другие источники информации. . 1. Понятие и структура основных фондов предприятия. Материальную базу предприятия образуют средства труда и предметы труда, которые объединяются в средства производства. Средства труда учитываются в форме основных фондов.

Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

Как  принц,  Гамлет  хорошо  знает,  чего   стоят    так называемые  "высокие"  звания  и  почести,  за  которыми   всегда срываются случайности рождения или прихоти властелина. Гамлет несет в себе луч великой надежды – горячий интерес к будущему человечества. Последнее его желание – сохранить свое “раненое имя” в памяти потомства, и, когда Горацио намеревается допить остаток яда из кубка, чтобы умереть вслед за другом Гамлет молит его не делать это. Отныне долг Горацио –рассказать людям о том, что произошло с Гамлетом и почему он так страдал.    У Гамлета глубокий и подвижный ум - все схватывает на  лету.  В аристократической среде держится он непринужденно,  отлично  зная все  винтики  и  механизм  ее  этикета,  к  простым   людям    не подделывается и не  проявляет  никакого  высокомерия.  Не  только серьезным своим речам, даже каламбурам,  шуткам,  остротам  всегда придает он глубокомысленный поворот, вследствие чего они  кажутся одновременно и доходчивыми, и замысловатыми. Оставаясь  наедине  с самим собой, Гамлет как бы импровизирует; его раздумья не перепевы общих истин обихода житейского, а самобытные, давно  выстраданные и вот здесь, сейчас родившиеся, не успевшие остыть,  превратиться в сухие  умозаключения.  Благочестия  в  нем  ни  на  йоту,  хотя по старинке  он  верит,  что  "душа  бессмертна",  что  существуют овеянные небом "благочестивые духи" и "дышащие гиеной  проклятые" духи.

Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Во сне происходили не только художественные, но и научные открытия. Много подобных свидетельств имеется о математиках — Р. Декарте, К. Гауссе, Ж. Пуанкаре, которые «создавали» новые теоремы и системы во время сна. Д. И. Менделееву во сне «пришла» форма таблицы периодической системы. Ученому долго не удавалось найти таблицу, выражающую открытый им закон периодичности химических элементов. Проработав всю ночь безуспешно, Д. И. Менделеев заснул в своем рабочем кабинете. Во сне он ясно увидел таблицу, которую искал. Ученый проснулся и тут же быстро набросал эту таблицу на бумаге. О новых мыслях, пришедших к ним во сне, рассказывали многие ученые. Ничего сверхъестественного эти случаи в себе не содержат. Они лишь говорят о том, что сон людей, занятых напряженным творческим трудом, часто бывал неполным: те отделы коры головного мозга, которые усиленно работали днем, не захватываются процессом торможения во время сна, остаются возбужденными, продолжают работать и ночью. В результате в сознании спящего человека основная мысль, идея становится необыкновенно ясной и простой. Все, что напряженно подготавливалось работой многих дней, но не было завершено, вдруг становилось предельно понятным и завершенным.

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает: на каждый карабин по 30 патронах в обоймах. Кроме того по приказу начальника гарнизона начальники караулов могут вооружаться автоматами, караулы могут иметь на вооружении пулеметы, с тремя снаряженными магазинами на каждый из них и ручными гранатами на весь состав караула, из расчета по две гранаты на рыло, а так же усиливаться боевой техникой. Боеприпасы личному составу караула, кроме лиц, вооруженных пистолетами выдаются на караульном городке, после практики. 13

Сталинградская битва - один из важнейших этапов Великой Отечественной войны

Между верховьями издавна существовали волоки, и к ним тяготели торговые пути. Некоторые волоки облегчались постоянными или временными водными связями соседствующих бассейнов – двинского и днепропетровского. Ещё Пётр I понимал значение таких связей. Через Валдай уже в XVIII – XIX веках были проложены три искуственные водные системы – Вышневолоцкая, Тихвинская и Мариинская. В 60-х годах нашего века на смену Мариинской системе пришёл Волго-Балтийский водный путь, лишь местами отклоняющийся от старой трассы. Канал на водоразделе достигает в длину 40 км. На рубеже XVIII и XIX веков возник и Двинско-Днепровский путь – Березинская система с четырьмя каналами. Вскоре заброшенные и заросшие, они превратились в зелёные тоннели под сомкнувшимися ольховыми кущами, теперь тут живут бобры. Их вместе с лесами и болотами на площади более 750 квадратных километров охраняет Березинский заповедник. Западная Двина – дочь Валдая и главная артерия северо-запада. Сегодня река уже в значительной степени зарегулирована плотинами и расчищена от преграждавших её порогов, хотя и не по всей длине. А прежде тут было сплошное чередование спокойных плесов и бойких сносов, быстрин, едва прикрывающих коварные подводные каменья – головки и жеси.

Ненормированный рабочий день

ОЗЮМЕНКО С.В. ЮЮ-307 АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В настоящее время налогоплательщики сетуют, и вполне обоснованно, на нестабильность российских налогов, постоянную смену их видов, ставок, порядка уплаты, налоговых льгот и т.д., что объективно порождает значительные трудности в организации производства и предпринимательства, в анализе и прогнозировании финансовой ситуации, определении перспектив, исчислении бюджетных платежей. Дело в том, что 90-е годы является периодом возрождения и становления налоговой системы России. Система налогов, введенная в 1990-1991 годах, была весьма слабо адаптирована к рыночным отношениям, не учитывала новых явлений и тенденций, практически она устарела уже к моменту начала своего функционирования. Дело в том, что в условиях перехода к рынку применялись старые понятия о налогах. Вносимые в курс экономической реформы уточнения и дополнения неизбежно отражаются на необходимости корректирования отдельных элементов системы налогообложения. Этого требуют и продолжающиеся в экономике страны процессы инфляции, хотя теперь не такой динамичной, роста бюджетного дефицита, падения уровня производства в промышленности и сельском хозяйстве.

Несколько рефератов по культурологии

Порядок уплаты налогов физическими лицами устанавливался в отдельных законодательных актах, регулирующих соответствующую сферу налогообложения. Обязанность физического лица по уплате налога могла прекращаться по следующим основаниям: 1) уплата налога; 2) отмена налога; 3) смерть налогоплательщика «при невозможности произвести уплату без его личного участия, если иное не установлено законодательными актами». Обязанность юридического лица по уплате налога прекращалась уплатой либо отменой налога. Невозможность уплаты налога являлась основанием для признания в установленном законом порядке юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, банкротом. При ликвидации юридического лица в судебном порядке или по решению собственника обязанность по уплате недоимки по налогу возлагалась на ликвидационную комиссию. Следует отметить, что законодательством, действовавшим в этот период, не предусматривалась возможность признания банкротом физического лица. Закон об основах налоговой системы подтверждал приоритет норм международного права по сравнению с нормами национального налогового законодательства.

Из двух друзей всегда один раб другого (Лермонтов "Герой Нашего времени")

В связи с недостатками конституционно-правового регулирования механизма чрезвычайного положения, складывающейся до принятия ФКЗ «О чрезвычайном положении» 2001г. режим чрезвычайного положения на территории Чеченской республике в полном объеме реализован не был. На практике это привело к тому, что силовые структуры России при применении временных мер и ограничений, в целях выполнения возложенных на них задач, были вынуждены действовать в этом регионе в режиме особых условиях проведения контртеррористических операций. Государственную власть в Чеченской Республике в настоящее время осуществляют Президент Чеченской Республики, Парламент Чеченской Республики (Совет Республики, Народное Собрание), Правительство Чеченской Республики, а также иные органы государственной власти Чеченской Республики, образуемые в соответствии с Конституцией Чеченской республике. На период до принятия законов о местном самоуправлении в Чеченской Республике и образования на их основе органов местного самоуправления полномочия указанных органов осуществляют администрации районов и населенных пунктов Чеченской Республики, формируемые Президентом Чеченской Республики.

Идейно – художественное своеобразие романа Дени Дидро "Монахиня"

Стороны должны лишь предусмотреть порядок и условия пользования полученной информацией, если сочтут это необходимым. Риск случайной гибели или порчи материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для выполнения договора имущества несет предоставившая их сторона (п. 1 ст. 705 ГК РФ). При гибели или порче материала вследствие случая или непреодолимой силы, либо иных обстоятельств, за которые ни заказчик, ни подрядчик не отвечают, возникшие в результате гибели или порчи материала убытки относятся на счет собственника материала или иного используемого имущества. При выполнении работы заказчик вправе, не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность подрядчика, контролировать выполнение работ, давать указания о способе их выполнения, конкретизировать требования к результату выполняемой работы, не изменяя существа задания (ст. 715 ГК РФ). Это право предоставлено заказчику с целью своевременного выявления отступлений подрядчика от условий договора, сроков выполнения работы и устранения этих нарушений.

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Не могут перейти на неё следующие налогоплательщики: Профессиональные участники рынка ценных бумаг; Индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; Индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; Индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; Индивидуальные предприниматели, переведенные на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог; Индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, превышает 100 человек; В основе третьей системы, обязательной к применению при ведении предпринимателями определенных видов деятельности, лежит уплата единого налога на вмененный доход. Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от деятельности, облагаемой единым налогом), налога на добавленную стоимость (в отношении операций, являющихся объектами обложения НДС, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, которая облагается единым налогом).

Адольф Федорович Маркс - один из крупнейших издателей России

В судах РФ ежегодно рассматривается свыше двух миллионов гражданских дел. Около девяносто процентов удовлетворяются судами. Это свидетельствует об обоснованности заявленных исков и возросшей активности граждан по защите своих прав и охраняемых законом интересов. Сложность задач, стоящих перед судами при разрешении ими споров, вызывает необходимость усиления прокурорского надзора в сфере гражданского судопроизводства. Прокурорам следует добиваться привлечения каждого виновного в причинении ущерба к материальной ответственности, использую при этом инициативу руководителей и юридической службы предприятий и организаций. Особое внимание необходимо уделять соблюдению конституционных прав на труд, жилище, авторское право, право избирателей и рационализаторов, прав, возникающих из брачно-семейных отношений, а так же применения закона о порядке обжалования в суд неправомерных действий государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 2 Надзор прокурора по гражданским делам в суде первой инстанции осуществляется в формах предъявления и поддержания в суде иска, а так же участия в рассмотрении судом гражданских дел и дачи заключения.

День феодала

Співставимо ту цифру з піврічним, до нового урожаю, продовольчим фондом сіль­ського населення за діючими тоді нормами: по вісім пудів на кожного, тобто 200 млн. пудів, 3 цього випливає, що при­пинення заготівель у жовтні 1932р. не відвернуло б голоду. Зрозуміло й те, що хлібозаготівлі за умов, коли на селі гостро не вистачало хліба до нового врожаю, були найстрахітливішим злочином Сталіна та його найближчих співробітників у партійно-державному керівництві. Постає непросте запитання: надзвичайна комісія керувала, а діяли безпосередні виконавці - сотні й тисячі партійних, радянських, господарських працівників. Ці люди не могли не бачити на власні очі трагізму ситуації, що скла­далася. Чи були вони тільки гвинтиками бездушної держав­ної машини? Так, декотрі робили кар'єру, «працювали» не за страх, а за совість. Проте більше було таких, хто в міру своїх сил, відкрито чи приховано саботував вказівки з центру. Для порайонної розкладки хлібозаготівельних планів ви­магалися дані про посівні площі і врожайність. Відповідний документ підписувався першими особами керівної районної ланки: секретарем райпарткому, головою райвиконкому, головою районної контрольної комісії, начальником райземвідділу і начальником райвідділу ДПУ.

Греческие города Северного Причерноморья. Ольвия

Им были опубликованы статьи по истории и генеалогии кыргызов. В 1932 г. назначен заместителем председателя Госплана Кыргызской ССР, а через год арестован по ложному обвинению. Расстрелян как «контрреволюционер». 82. Император Цянлунь. Пулат-хан. А.Бернштам. Император Цянлунь (18 в.н.э.) – император Китая (1736-1795), во время его правления происходит расцвет Китая, развитие культуры, рост ученого сословия, расширение внешних связей, влияние на корейскую и японскую культуру (во время его правления происходит рождение Пекинской оперы), завоевание Восточного Туркестана (Джунгарии и Кашгарии). Пулат-хан (1844—1876 гг.) наст.имя Исхак Хасап уулу - кыргыз из рода бостон, мулла, предводитель повстанцев в борьбе кыргызского народа против тирании Худояр-хана в Кокандском ханстве, был наделен повстанцами законными правами властителя судеб в государстве, был вероломно схвачен своими же соратниками-феодалами и выдан царским властям, затем был объявлен преступником и как самозванец повешен на площади. Бернштам Александр (1910 – 1956) - советский археолог, доктор исторических наук, обследовал Семиречье, Тянь-Шань, Памиро-Алай и Фергану, разработал периодизацию археологических памятников Средней Азии от 2-го тыс. до н. э. до 15 в., в трудах Б. освещаются этногенез, общественный строй, хозяйство древних кочевых народов Средней Азии, а также история культуры и искусства, эпиграфика и нумизматика. 83. Уч-элиг-каган. Тайлак Батыр. С.Чуйков. Уч-элиг-каган – родоначальник династии тюргешей, основал государство - Тюргешский каганат, захватил Суяб в Чуйской долине и учредил там свою главную ставку, правил 699-706.

Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК установлена ответственность. Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и физ.лица в случаях предусмотренных НК. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 16 лет. Вопросы к государственному экзамену (специализация «Налоги и налогообложение) 20032. Финансовая система и характеристика её звеньев Финансовая система - представляет собой совокупность обособленных, но взаимно связанных звеньев финансовых отношений, связанных с образованием и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств государства и предприятий. I сфера – государственные финансы, её звенья: госбюджет, внебюджетные фонды(пенсионный, фонд соц.обеспечения, фонд занятости, фонд обяз. мед. страхования) и гос. кредит. II сфера – финансы предприятий: ф-сы пр-й , функционирующих на коммерческих началах, учреждений и организаций осуществляющих некоммерческую деятельность, общественных объединений – профсоюзов, полит. партий, обществ. фондов.III сфера – страхование (совокупность особых замкнутых перераспредеительных отношений между его участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного ущерба, нанесенного субъектом хозяйствования, или выравнивания потерь в семейных доходах в связи с последствиями происшедших страховых случаев.

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Е) Договор прекращается до государственной регистрации общества вследствие его расторжения, в том числе при расторжении договора одним из учредителей. Как и в предыдущих случаях, сохранение договора в силе в отношении других учредителей в таком случае возможно лишь при соблюдении вышеназванных условий. При этом если иное не предусмотрено законом и договором, расторжение договора одним из учредителей без уважительных причин не допускается, а отказ от исполнения договора в таком случае повлечет гражданско-правовую ответственность. Б) Решение учредителя об учреждении общества при наличии одного учредителя является односторонней сделкой, направленной на возникновение обязанности учредителя перед обществом выкупить акции последнего после государственной регистрации общества. Данное решение также создает обязанность общества передать учредителю акции общества на условиях, определенных этим решением. Так, решение должно определять размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, размер и порядок их оплаты.

Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

И в этой структуре верховенство власти зачастую оставалось за демократическим органом – собранием и советом. При этом в собрании участвовали все полноправные горожане, все граждане города-государства, которые принимали основные решения, избирали совет для ведения текущих государственных дел. Иностранцы и рабы, как правило, отстранялись от участия в государственном управлении. Военачальники, предводители дружин выполняли решения собрания, были на службе у совета. То или иное соотношение и взаимодействие различных органов власти, те или иные способы образования собраний, советов определяют различные республиканские формы правления. Но всегда при этом республика характеризуется выборными высшими органами власти, в которые входят избранные представители народа. Для республики характерны и различные полномочия, которыми эти органы наделяются. В первой части настоящей работы будут рассмотрены признаки, виды республиканской формы правления, во второй части, проанализировав конституцию Франции Я попытаюсь определить ее форму республиканского правления. 1. Республиканская форма правления характеризуется наличием следующих юридических признаков.

Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии пунктом 2 статьи 81 ТК РФ (сокращения численности или штата работников организации) с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с учётом мнения представительного органа работников организации. Статья 101 ТК РФ закрепляет понятие ненормированного рабочего дня - особого режима работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации. До сих пор единственным документом, определяющим данное понятие, являлось постановление НКТ СССР от 13 февраля 1928 г. 106 «О работниках с ненормированным рабочим днём».

Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.

Блока, появился первый сборник стихов А. Белого «Золото в лазури». Основные стилевые особенности стихов этой книги определены уже в ее названии. Сборник наполнен светом, оттенками радостных красок, которыми пылают зори и закаты, празднично освещая мир, стремящийся к радости Вечности и Преображению. Тема зорь — сквозной мотив сборника — раскрывается в типично символистском ключе мистических ожиданий. И здесь, как и в «Симфониях», мистическая фантастика Белого сплетена с гротеском. Такое сплетение двух стилевых стихий станет характерной особенностью стиля А. Белого, поэта и прозаика, у которого высокое всегда граничит с низким, серьезное — с ироническим. Романтической .иронией, освещается в сборнике и образ поэта, борющегося с иллюзиями своего художественного мира (он переживает уже эпоху «разуверений»), которые, однако, остаются для него единственной реальностью и нравственной ценностью. Стихи последнего раздела сборника — «Прежде и теперь» — предвосхищают мотивы, образы, интонации будущей его поэтической книги «Пепел». В поэзию А. Белого вторгается современность — бытовые сценки, зарисовки повседневности жизни, жанровые картинки из быта города.

Рациональное питание как один из способов сохранения здоровья

Рисунки на шерсти иногда выскабливались. Стремясь передать объем, первобытный художник делал контурные линии то ярче, то темнее, подчеркивал светлые и теневые части фигуры, выпуклости сочленений. Живопись и петроглифы этого периода сохранились в пещерах Ляско, Пеш Мерль, Ла-Пасьега и других. В третьем периоде (12 тысячелетие до н. э.) наступает расцвет пещерного искусства. К этому времени относятся огромные анималистические ансамбли, обнаруженные на сводах самых глубоких пещер - Руфиньяк, Ньо, Труа Фрер, Монтеспан, поражающие своей реалистичностью изображения бизонов на потолке Альтамиры, некоторые произведения в пещерах Ляско, Фон де Гом, Ла- Мадлен, Комбарелль. В четвертом периоде люди научились передавать объем, перспективу и динамику (животные обычно изображались в движении), применять разноцветные краски. Однако строить взаимосвязанную композицию первобытные художники еще не научились: нередко фигуры животных образовывали хаотические нагромождения. Лишь изредка встречаются сценки, объединяющие две, иногда три фигуры.

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Однако подлинным родоначальником монашества русская православная церковь считает Феодосия, принявшего иночество по благословению Антония. Став игуменом, он ввел в своей обители, насчитывавшей два десятка иноков, устав Константинопольского Студийского монастыря, которым строжайше регламентировалась вся жизнь монашествующих. Впоследствии этот устав ввели и в других крупных монастырях русской православной церкви, которые были преимущественно общежительными. В начале XII в. Киевская Русь распалась на ряд княжеств, которые были, по существу, вполне независимыми феодальными государствами. Процесс христианизации в их стольных городах зашел уже далеко; князья и бояре, состоятельные купцы, жизнь которых отнюдь не соответствовала христианским заповедям, основывали монастыри, стремясь замолить в них грехи. При этом богатые вкладчики не только получали «обслуживание специалистов» – монахов, но могли и сами провести остаток жизни в привычных условиях материального благополучия. Возросшее количество населения в городах обеспечило и рост численности монахов. Отмечалось преобладание городских монастырей. По-видимому, здесь сыграло роль распространение христианства сначала среди богатых и состоятельных людей, близких к князьям и живших вместе с ними в городах.

Реферат по информационным системам управления

Иного выхода, кроме возвращения, у Эфрона не было, и он бежал в Советский Союз. Трудно сказать, знала ли Марина Цветаева о деятельности мужа. Конечно, что-то ей было известно, ведь она ходила к тем же людям, вращалась в тех же кругах, что и он. Однако Марина Цветаева была уверена в честности мужа и доверяла ему. К тому же по характеру она была чужда политических дрязг, не понимала дипломатических игр. После отъезда мужа и дочери Цветаева осталась в Париже одна с сыном. Большинство знакомых отшатнулось от нее из-за скандала с мужем, и она осталась практически в одиночестве. Оставаться было невозможно, и она решила возвращаться в Советский Союз. Большую часть своего архива Цветаева оставила друзьям и знакомым, сохранилось далеко не все. Наиболее значительным ее произведениями этого периода являются «Стихи к Чехии» – два цикла «Сентябрь» и «Март». Они написаны перед самой Второй Мировой войной в тот период, когда фашистская Германия оккупировала Чехию. Всю жизнь почитала Марина Цветаева Германию, а в данный момент истории германцы обернулись варварами: Пред горестью безмерною Сей маленькой страны, Что чувствуете, Германы: Германии сыны? Цикл «Март» имеет особую мелодику построения: он начинается на тихих, спокойных нотах – «Колыбельная», а потом все усиливается, доходя до крика – «Германии».

Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

Поэт редко использует метафоры, метафорические сравнения, отвлечённые эпитеты. По словам Белинского, в стихотворениях Лермонтова "говорит одно чувство, которое так полно, что не требует поэтических образов для своего выражения: ему не нужно убранства, не нужно украшений". У Лермонтова "чистый" пейзаж почти отсутствует. "Серебристый ландыш", "желтеющая нива", бегущий по оврагу "студёный ключ" предназначены для создания вполне определённого успокаивающего настроения. Быстро бегущие по небу тучи напоминают об изгнании. "С отрадой, многим незнакомой" смотрит поэт на безбрежные леса и нивы, на степи и реки. Такое отношение к природе связано с тем, что понятие Родины у Лермонтова не ограничивается только родной природой. Оно неразрывно с понятием "народ". В первой строфе стихотворения "Родина" это отразилось в нетипичном сочетании "странная любовь" - любовь, не желающая воспевать казённый патриотизм, хотя и признающая героическую историю России. Лермонтов прославляет Россию народную. В последующих строфах разворачивается картина сельского труда, проникнутая безотчётной, глубинной нежностью к русской земле, русскому народу.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.