Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS

Коли задачі потрібно лінія передачі даних, вона робить системний запит. У результаті, якщо кількість доступних ліній більше нуля, воно зменшується на 1; в іншому випадку завдання переводиться в режим очікування до тих пір, поки одна із завдань, які блокують ресурси, не звільнить використовувану лінію. Варто відзначити, що даний підхід суттєво відрізняється від використання декількох двійкових семафорів. Семафор з лічильником не робить відмінності між контрольованими їм ресурсами. У наведеному вище прикладі завдання, що очікує ресурс, переводиться в стан готовності при звільненні будь-який з чотирьох ліній. При використанні ж чотирьох двійкових семафорів довелося б чекати звільнення якоїсь однієї конкретної лінії, навіть якщо всі інші вже вільні. Повідомлення. Повідомлення дозволяють завданням обмінюватися даними. Цей механізм може використовуватися, коли одній задачі потрібно не тільки сповістити іншу про настання події, а й передати їй якісь додаткові відомості (наприклад, повідомлення про завершення читання з порту із зазначенням адреси буфера, де знаходяться лічені дані). Принцип дії є таким же, як у сигналів і семафорів: завдання, якому потрібні дані, викликає системну функцію, яка визначає, чи доступні дані в цього вимагають поштовій скриньці. Якщо дані доступні, то вони передаються задачі, і їй повертається управління. Якщо ж скринька порожня, то завдання переводиться в режим очікування. При посилці повідомлення перевіряється, чи немає завдання, яка очікує отримання даних з цього ж поштової скриньки. Якщо таке завдання є, вона переводиться в режим готовності, і при необхідності виконується перемикання завдань, якщо ж дані ніким не запитані, вони будуть зберігатися в поштовій скриньці до першого запиту. Черги повідомлень. Черги повідомлень можуть використовуватися, коли дані надходять нерегулярно, і невідомо, чи буде завдання встигати відразу зчитувати всі вступники повідомлення. Черга повідомлень організована у вигляді циклічного буфера типу FIFO. Довжина черги, а також кількість черг повідомлень, яке можна використовувати в програмі, задається у конфігураційних файлах R OS-проекту. Робота з чергами організована таким же чином, як і з поодинокими повідомленнями, з тією лише різницею, що можна зберігати не одне повідомлення, а декілька. 1.4 Робота з динамічною пам'яттю В операційній системі MicroDSP-R OS реалізовані найпростіші механізми роботи з динамічною пам'яттю. Зрозуміло, механізми, що використовуються в багатьох сучасних системах програмування, не підходять для ОС реального часу, тому що час їх виконання недетермінованих і залежить від фрагментації пам'яті. Тому для цієї ОС був розроблений свій підхід, що дозволяє уникнути фрагментації пам'яті і зробити час виконання функцій детермінованим. У конфігураційних файлах R OS-проекту задається загальна кількість динамічної пам'яті, яке буде використовуватися програмою. Користувач повинен оцінити, скільки буде потрібно пам'яті, з огляду на витрату пам'яті на службову інформацію. Динамічна пам'ять організована у вигляді набору областей (пулів) пам'яті, кожна з яких складається з деякої кількості буферів однакового розміру.

На наведеній нижче схемі (Мал. 1) можна бачити основні стану, в яких може перебувати завдання, і можливі переходи між станами. Рис. 1. Схема перемикання станів завданьПісля закінчення кожного кванта часу (sys em ick) викликається функція обробки переривання таймера. Ця функція виконує наступні дії: оновлює значення часу очікування (таймауту) для кожного завдання, що знаходиться в стані очікування з якої-небудь причини; якщо у якоїсь із завдань таймаут минув, переводить це завдання в стан готовності (Ready); після цього з усіх завдань, які перебувають у стані готовності, вибирає завдання з найвищим пріоритетом і переключається на неї (зберігши контекст поточного завдання, якщо це потрібно). У системі завжди присутній одна внутрішня завдання, що називається backgrou d і має найнижчий можливий пріоритет – 63. Це значення нижче пріоритету будь-якій з користувацьких завдань, і тому це завдання виконується тільки тоді, коли всі користувальницькі завдання знаходяться в стані очікування; таким чином, завдання backgrou d є індикатором простою системи. У початковій реалізації це завдання представляла собою цикл, що складається з декількох інструкцій OP. Надалі туди була додана інструкція IDLE, яка зупиняє процесор до тих пір, поки не з'явиться запит на переривання. Тим самим було знижено енергоспоживання процесора на час простою. 1.2 Управління завданнями Підключення завдання. Завдання підключаються динамічно, тому на початку потрібно явно викликати функцію підключення для кожного завдання, яка буде виконуватися. При підключенні завдання додається у внутрішні структури даних системи, стек ініціалізується стартовим контекстом, який буде відновлений при першому перемиканні на це завдання. Відключення завдання. Ця функція повністю видаляє завдання з усіх внутрішніх структур даних операційної системи, і подальша робота з цим завданням стає неможливою. Для повторного використання завдання її потрібно знову підключити, після чого виконання завдання піде з самого початку. Призупинення виконання завдання. Виконання завдання може бути на час припинено. Це може знадобитися, наприклад, щоб запустити виконання менш пріоритетне завдання, маючи більш пріоритетну активне завдання. При виконанні функції вказується тривалість затримки в кванта часу. Після закінчення цього часу завдання переводиться в стан готовності і, якщо вона є найбільш пріоритетною, одержує управління. Відновлення з призупиненого стану. Ця функція дозволяє при необхідності достроково поставити призупинену завдання в чергу на виконання, перевівши її в стан готовності. Блокування завдання. Блокування завдання дуже схожа на відключення. Єдина відмінність полягає в тому, що при блокуванні стан завдання повністю запам'ятовується і може бути відновлена шляхом виклику відповідної функції, після чого завдання продовжить виконання з того ж місця, де була зупинена. У разі ж відключення продовжити виконання завдання не можна, її можна тільки підключити наново, і вона почне виконуватися з самого початку. Висновок з режиму блокування. Ця функція виконує дію, зворотне блокування. Стан завдання відновлюється в те, що було до блокування, за одним тільки винятком: якщо завдання виконувалася, вона переводиться в стан готовності, а не виконання.

З появою MicroDSP-R OS були додані два нових типи профілізацією. Відображення послідовності виконуються завдань (Мал. 4). Ця вкладка вікна Профілювальники надає в наочному графічному вигляді, які завдання і протягом якого проміжку часу виконувалися. Проміжок часу вказується як в процесорних тактах, так і в системних кванта часу. Розподіл процесорного часу за завданням (Мал. 5). Рис. 5. Вид вікна R OS Profiler, розподіл часу за завданнямиУ цій вкладці вікна Профілювальники відображається, яку частину процесорного часу займала кожна задача. Опціонально можна також відобразити сумарний час виконання для системної фонової завдання (backgrou d), для процедури обробки таймерного переривання (R OS ISR – I errup Service Rou i e), за яким R OS виконує перемикання завдань, та процедури початкової ініціалізації (Boo s rap). R OS-Профілювальники дозволяє оцінити різні показники додатку, що розробляється, пов'язані з мультизадачність, наприклад, наскільки правильно обраний розмір кванта часу, з'ясувати, протягом якого часу система перебувала в простої і так далі. Визначення значень цих характеристик дає можливість порівнювати ефективність системи при різних значеннях її параметрів, що в свою чергу полегшує створення ефективного продукту. ВисновокУ даній роботі була розглянута операційна система реального часу MicroDSP-R OS, розроблена в ІСП РАН для одного з індустріальних партнерів. Дана система призначена для забезпечення роботи багатозадачних рішень на базі «системи на чіпі» c архітектурою MicroDSP. Реалізація MicroDSP-R OS виконана повністю на мові асемблера зазначеного мікропроцесора з наданням прикладних інтерфейсів для програм на мові C. Були розглянуті основні можливості системи, етапи її розвитку, особливості підтримання налагодження багатозадачних додатків в інтегрованому середовищі крос-розробки. Розроблена система має наступні характеристики (для часу виконання вказується максимально можливий час; для перекладу в мікросекунди розглядається процесор з частотою 200 МГц): розмір ядра 829 слів повний розмір системи (включаючи опціональні модулі) 1957 слів час збереження / відновлення контексту 65тактів (0,33 мкс) тривалість ISR (8 завдань) 474 такту (2,37 мкс) тривалість ISR (63 завдання) 2290тактів (11,5 мкс) До справжнього моменту робота над MicroDSP-R OS завершена, результати впроваджені у виробництво замовника; зокрема, відомо про стільниковий телефон, в якому використовується ця система. Література 1. С. Сорокін. Як багато ОС РВ хороших Сучасні технології автоматизації, 2 / 1997, стор 7–11 2. С. Сорокін. Wi dows. Сучасні технології автоматизації, 2 / 1997, стор 18–20 3. С. Сорокін. Системи реального часу. Сучасні технології автоматизації, 2 / 1997, стор 22–29 4. Compariso be wee Q X R OS V6.1, VxWorks AE 1.1 a d Wi dows CE. E . Dedica ed Sys ems Exper s 5. А. Жданов. Операційні системи реального часу. PCWeek, 8 / 1999. 6. А. Жданов, А. лати. Зауваження про вибір операційних систем при побудові систем реального часу. PCWeek, 1 / 2001 7. А.О. Жданов. Що день прийдешній нам готує? (У зв'язку з появою Wi dows на ринку ОСРВ). 8. А.О. Жданов. Сучасний погляд на ОС реального часу. 9. В. Семенюк. Системи реального часу. 10. . Samuelsso , M. Еkerholm, Depar me of Compu er Scie ce a d E gi eeri g; P. ygre , J. S дr er, L. Li dh. A Compariso of Mul iprocessor R OS Impleme ed i Hardware a d Sof ware.

Раймундом Луллием предложен метод изображения логического характера вопросительных операций посредством системы кругов, каждый из которых репрезентирует определенную группу понятий (вошел в культуру под названием «кругов Эйлера»), изобретена первая «логическая машина» для такого моделирования, высказан ряд идей, впоследствии легших в основу комбинаторных методов в логике. В общекультурном плане феномен С. является уникальным продуктом равно глубинных н альтернативных друг другу установок европейской культуры: христианской системы с презумпцией веры как аксиологического максимума, с одной стороны, и базисного инструментализма, операционализма мышления – с другой. И если патристика демонстрирует первую попытку систематизации христианства, то С. представляет собой попытку его рационализации и концептуализации. Воплощая своим возникновением концепцию «двойственной истины», параллелизма разума и веры, реально С. культивирует спекулятивное рассуждение как доминантный стиль мышления, в рамках которого таинство веры и апостольская керигма выступают предметом формально-рассудочных умозаключений

РЕФЕРАТЫ:

Особливості операційних систем реального часу

Взрослые же, наоборот, находят удовольствие в забавах, которые мы сегодня называем детскими. Резьба на кости XIV века из Лувра изображает игру в «лягушку посредине»: молодой человек сидит на земле, его толкают со всех сторон, а он старается поймать одного из играющих. Часослов Аделаиды Савойской (конец XV века) содержит календарь, полный иллюстраций, с изображением игр, и в большинстве своем игр не рыцарских. (Сначала календари иллюстрировались сценами ремесел, за исключением мая — май посвящался любовным ухаживаниям. Потом на иллюстрациях появились игры, занимая все более важное место — игры рыцарские, такие как охота с гончими, а также народные.) Одна из них — игра «в вязанки»: ведущий изображает свечу в центре круга, остальные попарно становятся в круг — дама позади кавалера, обнимая его за талию. Через несколько страниц — деревня, все ее жители: мужчины, женщины, маленькие и большие — вышли на улицу и перекидываются снежками. Шпалера начала XVI века — крестьяне и дворяне, последние в одежде пасторальных пастушков, забавляются борьбой.

Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

Cl- Ag = AgCl( белый Br- Ag = AgBr( желтовато белый K2CrO4 Ag = Ag2CrO4( красный Растворимость хромата серебра Ag2CrO4 значительно больше растворимости хлорида серебра AgCl или бромида серебра AgBr. Поэтому в данных реакциях сначала образуется осадок AgCl или AgBr. После того, как все галогенид – ионы будут практически осаждены, начнется взаимодействие между ионами и ионами Ag . Как только станет ясно заметна перемена лимонно – желтой окраски в слабо розовую, титрование прекращают. Это говорит о достижении точки эквивалентности. Титрование по методу Мора проводят в нейтральных или слабощелочных растворах при ph от 6,5 до 10. Примечание. 1. В кислой среде титрование не проводят, так как чувствительность K2CrO4 понижается за счет растворимости Ag2CrO4, конец титрования не четко виден, поэтому нельзя титровать соли алкалоидов. 2. В сильно щелочной среде образуется гидроокись серебра: Ag OH- = AgOH 2AgOH = AgO H2O Результаты титрования будут завышены. 3. Йодиды по методу Мора не титруют, так как в нейтральной среде йодид серебра AgJ адсорбирует на своей поверхности ионы йода, а также осадки AgJ и Ag2CrO4 близки по цвету, поэтому в точке эквивалентности трудно заметен переход окраски. 4. Определению мешают барбитураты, уротропин, так как они образуют соли серебра.

Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

Все больные острым панкреатитом нуждаются в срочной госпитализации. Устанавливается строгий постельный режим, исключается ротовое питание. Для борьбы с болью назначаются анальгетики (промедол, фентанил); морфий, являющийся мощным вагомиметиком, вводить не следует, так как он вызывает спазм сфинктера Одди. Рекомендуется внутривенное вливание новокаина ( 0,25% раствор 200 - 250 ml капельным путём) и паранефральная новокаиновая блокада по Вишневскому ( 0,25% новокаин по 100 - 120 ml на каждую сторону), антибиотики (пенициллин, стрептомицин). Назначаются инъекции атропина (0,1% раствор по 1ml 2 - 3 раза в день) и папаверина (2% 1 - 2 ml подкожно). При сильных болях, иррадиирующих в область сердца, положительный эффект даёт применение нитроглицерина (1% 2 - 3 капли под язык на кусок сахара), как при стенокардии. В связи с парезом ЖКТ необходимо ввести постоянный зонд в желудок для аспирации желудочного содержимого. Доказано, что при снижении температуры ферментная функция поджелудочной железы заметно снижается. Всвязи с этим рекомендуется применение холода на живот, а также ряд авторов сообщают о хороших результатах применения метода локальной гипотермии желудка, которая достигается перфузией охлаждаемой до 2 - 4 0С тепла жидкости через 2-х просветный желудочный зонд на протяжении 3 - 5 часов.

Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

Пасха - это площадь под открытым небом, заполненная народом, где под гул колоколов все целуют и обнимают друг друга, где все - родные, все - семья, и уже нет здесь чужих, потому что Христос воскрес, и перед лицом этой великой победы над смертью - все братья! Большая часть восточных учителей Церкви от Климента Александрийского до Максима Исповедника были сторонниками апокатастасиса - всеобщего спасения и воскресения. Здесь божественная справедливость уступает божественной любви. И Пасха - это высшее проявление Любви. В центре православного церковного года стоит "праздников праздник и торжество торжеств" - Пасха Христова, которая приходится (согласно Александрийской традиции) на первый воскресный день после весеннего полнолуния, совпадающего с весенним равнодействием или следующего за ним. Вся служба и все пение Пасхи резко отличается от богослужений других великих праздников, которые состоят из Всенощного бдения накануне вечером и Божественной Литургии в сам день праздника. Богослужения этих праздников строятся из тех же песнопений и чтений, которые по уставу составляют эти службы, хотя в каждом празднике есть и свои особые чтения и песнопения. В Пасхальной службе все по-другому.

Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

В раскопе Мартирьевской паперти , в строительном мусоре было соб- рано множество сбитых фрагментов фресок. Среди них и кусочки фресок на розовой штукатурке XI века. Рассматривая Софийский собор внутри, Вы, наверное обратили внимание на всевозможные надписи и рисунки, нацарапанные во многих местах на стенах собора. Это граффити-древние начертания, способные многое рассказать о посетителях Софии. Особенно много граффити в Новгороде, Киеве. Иной раз такие надписи делались на предметах домашнего обихода, сосудах. Они передают черты быта и языка их авторов. Граффити расположены в основном на нижних частях стен и в лестничной башне собора, разумеется на уровне человеческого роста. Время их появления XI-XIV века. Содержание самое разнообразное. Встречаются граффити о событиях политической и церковной жизни собора и Новгорода, молитвенные изображения, изображение людей, зверей, птиц. Особый интерес представляют записи, донесшие до нас вольнодумные мысли их неизвестных авторов. Некий новгородец, соскучившись во время не очень увлекательной проповеди, наблюдая "скуки ради" за собратом, написал на стене "Якиме стоял успе, а лба о камень на растепе.". Замечательными украшениями собора являлись ее мозаики, сложенные из кусочков смальты-разноцветного непрозрачного стекла.

Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

Начало курса каждый месяц.2.Вы быстро достигнете нужного уровня в языковой среде. Вы получаете сертификат, признаваемый университетом, и Вас подготавливают к сдаче вступительного теста на подготовительное отделение университета.3.Вы достигаете нужного уровня для прохождения курса подготовки в университете за максимально короткий срок.4.Виза на языковой курс выдается быстро и без дополнительных требований посольства.5.Выданная виза (национальная немецкая) может быть продлена в Германии.6.Если Вы сомневаетесь в выборе университета обучения, города проживания, мы организуем для Вас ознакомительные поездки по всем городам и университетам Германии, что поможет сделать выбор. О базовых курсах Базовый курс можно пройти в государственных или частных школах Германии. Отличный преподавательский состав, эффективная методика преподавания и высокая интенсивность в считанные недели дают свой результат. Преподавание в школе осуществляется носителями языка. Это хорошее начало для постановки правильного произношения. Вы получаете прекрасную возможность овладеть немецким непосредственно в языковой среде, применяя полученные знания на практике.

Аппаратно-программные средства ввода/вывода аналоговой информации в системах реального времени

Государственные инвестиции составляют лишь незначительную часть от запланированных в федеральном бюджете и в бюджетах субъектов РФ. Из-за несвоевременного и неполного выделения финансовых ресурсов инвестиционная программа в 1997 году в промышленности, на транспорте и в связи выполнена лишь на 18%; из 206 пусковых производственных объектов сданы в эксплуатацию 38. Основным источником инвестиций в основной капитал продолжают оставаться собственные средства предприятий: их доля в общем объеме таких вложений в первом полугодии 1997г. составила 68,3%. Однако инвестиционная активность предприятий сдерживается их неблагополучным финансовым состоянием, падением массы прибыли, высокими процентными ставками за кредит, трудностями с получением долгосрочных кредитов. Практически не используются на инвестиционные цели средства населения. 4. Роль и место Франции в мировом инвестиционном сотрудничестве. Состояние инвестиционной сферы на западе можно рассмотреть на примере Франции. Прямые инвестиции стран ОЭСР - Французские прямые инвестиции за рубежом - Прямые иностранные инвестиции в экономику Франции Французские инвестиции за границей непрерывно росли за последние три года и достигли в 1998 году рекордного уровня в 240 млрд. франков (2,8% ВВП). Указанная тенденция свидетельствует о хорошем финансовом здоровье французских предприятий и в целом о благополучной внутренней экономической ситуации.

Операційна система MS Windows

Одновременно они же являлись и королями Польши. Свидригайло. (1355-1452 гг.) Свидригайло (в католическом крещении - Болеслав) (1355-1452 гг.) - великий князь литовский в 1430-1432 гг. Младший, седьмой сын великого князя литовского Ольгерда и его второй жены, тверской княжны Ульяны Александровны. В раннем детстве был крещен по православному обряду, но в 1386 г. вместе со старшим братом Ягайло перешел в католичество под именем Болеслава. В своей деятельности всегда опирался на поддержку русских земель, входивших в Великое княжество Литовское.   Первоначально его уделом был Полоцк. В 1392 г. Свидригайло на некоторое время захватил Витебск, но вскоре был выбит оттуда Витовтом. В 1408 г. воевал на стороне великого князя московского Василия Дмитриевича против Витовта. Боевые действия Свидригайло вел неудачно, не выиграл ни одного сражения. Возвратившись в Литву, князь оказался в тюрьме, где и просидел 9 лет. После освобождения Свидригайло получил в удел Новгород-Северский и Брянск, где и княжил до 1430 г. В 1430 г. умер Витовт, и Свидригайло был избран русскими и частью литовских бояр на великокняжеский престол.

Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

Шваля, солдаты Делагарди смогли ворваться в Новгород. После тяжелых боев на улицах городах и поспешного отступления за его пределы войск В.И. Бутурлина, местные власти в лице митрополита Исидора и воеводы И.Н Одоевского пошли на заключение сепаратного договора с Делагарди. Соглашение предусматривало сдачу крепости и признание права на русский престол одного из шведских принцев. В текст договора была включена следующая запись: "Этот договор и вышеупомянутые пункты будут нерушимо, с полной верностью и безо всякого злого умысла и обмана вечно соблюдаться могущественным моим королем, Карлом IX, королем Швеции и прочее, его наследниками и преемниками мужского пола, Короной Шведской и светлейшим сыном Его королевского величества, будущим государем и царем здешней области, и его наследниками мужского пола, по отношению к городу и княжеству Новгородскому, даже если владимирское и московское правительства, вопреки ожиданиям, не пожелают с ними согласиться". Это свидетельствовало о намерении шведской стороны, в случае отказа всероссийских властей призвать на московский престол шведского королевича, приступить к созданию особого "Новгородского государства", находящегося под шведским протекторатом.

Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Романтизм На протяжении почти двух десятилетий, с конца 10-х и до середины 30-х гг. в русской литературе безраздельно господствовал романтизм . Его приверженцами были почти все значительные писатели этой поры — Пушкин и Полевой, Рылеев и Вл. Одоевский, Бестужев-Марлинский и Жуковский, Баратынский и Загоскин, Вяземский и Лажечников — все они отдали более или менее обильную дань этому литературному направлению, которое получило еще большую популярность у третьестепенных беллетристов эпохи. Подобна всем другим направлениям Р. л. романтизм сформировался под сильным воздействием Запада. Романтизм в Зап. Европе никогда не представлял собою однородного течения (см. «Романтизм»), и его отличительные черты сильно изменялись в зависимости от тех национальных и социальных условий, в которых он развивался. Наименьшая политическая активность была ему присуща в находившейся под тяжким феодальным гнетом Германии — творчество Новалиса и Тика, Уланда, Гофмана полно стремления ухода от действительности в потусторонний мир фантастики и религиозного отречения.

Операційна система Windows

Высших учебных заведений, готовивших работников искусства, в республике в этот период не было, высшее образование они получали за пределами БАССР. Кадры для башкирской оперы готовились в Москве (башкирское отделение при Московской Государственной консерватории - на 1939 г. 38 чел.) и Ленинграде (башкирское отделение при Ленинградском Художественном училище - на 1939 г. 33 чел.)” . Кадры научных работников готовились в аспирантуре при высших учебных заведениях. В 1933 г. при БГПИ была открыта аспирантура по специальностям: башкирский язык и литература (заочно) и история Башкирии. Были созданы подготовительные курсы в аспирантуру. Однако в предвоенные годы данная форма подготовки научных кадров в БАССР не получила большого развития. Основная масса гуманитарных специалистов приобретала образование в результате практической деятельности. Недостаток теоретических знаний - одна из особенностей системы подготовки гуманитарных специалистов по целому ряду специальностей. Журналисты, писатели, поэты получали базовое образование в педагогических училищах, которые являлись самым распространенным типом учебных заведений в республике, а затем в результате практической деятельности приобретали узкопрофессиональные навыки.

Операційні системи та робота з ними

Благо - основа сущего, красота - его истина. Можем ли мы не благодарить светлой радостью нашего Творца? Лишь в акте творения-благодарения человек уподобляется Творцу. И теперь нам не нужно спрашивать, возможно ли такое искусство, ибо оно перед нами, чистое и одухотворенное Светом полотен Дамира Ишемгулова, искусство, хранящее и дарящее тайну радости первозданной Красоты. Список литературы Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. Абдуллин А.Р. Художник и интерпретатор // Вестник Академии наук РБ. 1997. Т. 2. № 4. С. 70-74. Также см.: Художник цветочного дождя: Философские размышления о творчестве Рамиля Гайсина. Уфа, 1998. С. 3-10. Платон. Апология Сократа // Платон. Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1994. Т. 1. С. 93-94. Хайдеггер М. Онто-тео-логическое строение метафизики // Тождество и различие. М.: Гнозис, 1997. В этой работе термином “онто-тео-логия” Хайдеггер характеризует метафизику Гегеля как способ обоснования философского бога, свое отношение к которому он раскрывает в следующей фразе: “А посему и без-божное мышление, принужденное отказаться от философского бога, как causa sui, пожалуй, ближе Богу божественному.

Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

Наследие древних тюрков в хазарии: миф или реальность М.В. Талашов Одной из важнейших проблем современного хазароведения остается проблема взаимовлияния хазар и древних тюрков (иначе тюркютов), взаимодействия этих этносов на уровне духовной и материальной культуры, а также в сфере государственного аппарата. К сожалению, за минувшие годы (особенно после открытия в Подонье погребальных обрядов с ровиками, приписываемых хазарам) отечественные специалисты склонны к явной переоценке влияния и значения тюркютского элемента в жизни Хазарии (А.К. Амброз, А.И. Семенов) . Во многом это связано со взглядами Л.Н. Гумилева на Тюрко-Хазарию как на государство, возникшее и окрепшее благодаря тюркютам, на основе их политических традиций, их генофонда, что должно было повлечь целый ряд заимствований, прежде всего, в религиозной сфере и сфере погребального обряда в частности . Многие восточные авторы (Ибн Русте, Гардизи, Димашки) утверждают, что хазары исповедовали веру, схожую с верой тюрок . Однако никаких дальнейших подробностей по интересующему нас вопросу они не сообщают, что заставляет обратиться к “Истории агван” армянского писателя Моисея Каганкатваци.

Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

Особенностями «переходной» эпохи становятся напряженное вглядывание в зрительную наглядность слова и в словесность зрительного образа, попытка дать теоретическое представление об их неразрывной связи, которое ко времени создания «Лаокоона» Лессинга будет ощущаться уже как устаревшее. Список литературы

Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

В 1863 году ее возглавил И.Н. Крамской. Это была первая Артель. Вслед за ней в 1864 году появилась вторая Артель "максимовская". Санкт-Петербургская Артель художников была достаточно самостоятельной организацией, члены которой стремились построить свой жизненный уклад по принципу коммуны. Но по мере спада революционной ситуации, со временем должна была сказаться утопическая природа данной организации. Артель имела свой устав, цели и задачи существования. Согласно ему цель Артели заключалась в том: " во 1-х, чтобы соединить трудами, упрочить и обеспечить свое материальное положение и дать возможность сбывать свои произведения публике / / и во 2-х, что бы открыть прием художественных заказов по всем отраслям искусства".11 Через некоторое время Артель сдает свои позиции и превращается в мастерскую, которая принимала казенные и частные заказы на выполнение портретов, исполнение церковных росписей и всякого рода иных декоративных поделок. По прошествии некоторого времени деятельность Артели стала заметно угасать. Отчасти данному обстоятельству "способствовал" уход из нее И.Н. Крамского. Характеризуя деятельность данной организации можно сделать следующие выводы: Во-первых, беда Артели заключалась в том, что она сбилась только на выполнение выгодных заказов " не ставя перед собой выполнение принципиальных задач".12 Во-вторых, эти объединения, сыграв, безусловно, " позитивную роль, полностью себя не оправдали".13 Но все-таки, это были попытки образования самостоятельных творческих союзов.

Системне програмування та операційні системи

Так дни в конце третьего месяца половодья, когда Гор и Сет прервали свою ужасную борьбу и земле был дарован мир, считались счастливыми днями. Также счастливым был день, ко- гда Ра могучими руками поднял небесный свод. А день, на который приходилось великое сражение Гора и Сета, был поистине несчастным. Оба бога приняли человеческий облик и стали ломать друг другу ребра, потом превратились в гиппопотамов и так сражались три дня и три ночи, пока богиня Исида не образумила их, угрожая гарпуном. День рождения Сета считался особенно несчастливым. Фараон в этот день не вел никаких дел и даже не занимался собой. Простой египтянин тоже жил, сообразуясь с типом дня. В несчастливые дни он старал- ся не выходить из дома. В такие дни нельзя было купаться, плавать на лодках, отправ- ляться в дорогу, есть рыбу убивать козу или быка. Были дни, когда в доме запрещалось зажигать огонь, петь веселые песни, произносить имя жестокого и коварного Сета. Были дни, в которые мужчине запрещалось приближаться к женщине. Вселенская драма превра- щала хронотроп в величественное цветовое полотно, в котором присутствовал весь спектр цветов и оттенков.

Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

Написана она была новгородскими волхвами в 9 веке н.э., но описывает события очень большой давности – рубежа 3 и 2-го тысячелетия до нашей эры! Рис.8 “ВЕЛЕСОВА КНИГА” “ Мы пришли из края зеленого. А до этого были отцы наши на берегах моря у Ра – реки. Так род славен ушел в земли, где Солнце спит в ночи Мы сами арии, и пришли из земли арийской ” - так повествует Велесова книга. “Ра” - древнее название реки Волги. Из зеленого края, находящегося где-то к востоку от Волги, предки древних русичей шли на запад, вслед за Солнцем. Шли и на территорию восточной Европы, давая начало многим великим народам, которых мы сейчас называем “индоевропейцы”. Теперь уже становиться ясно, почему такое сходство у индийских и русских народных мотивов, почему так схожи древний санскрит и русский язык. Причем похожи не только некоторыми словами, как многие языки мира. Удивляет то, что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики Любопытные факты: Русский и санскрит. Из книги доктора исторических наук Н.Р. Гусевой “Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория”: Впечатления жителя Индии, приехавшего в Москву. “Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали “dwes i rid sa che ire”.

Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Таким образом, выявление и изучение принадлежности людей к антигенно-тканевой группе HLA (в частности, B8) представляет большой интерес ввиду возможности индивидуальных или семейных прогнозирований ряда заболеваний, в данном случае сахарного диабета, дифференциального диагноза в сложных клинических случаях, а также организации и проведения активных профилактических мероприятий.   Аутоиммунные аспекты ИЗСД ИЗСД --- результат длительного деструктивного процесса в инсулинпродуцирующих   be a -клетках поджелудочной железы, заканчивающийся гибелью последних. При достижении критического уровня   be a -клеток, когда их оста "ется не более 10  , появляются клинические симптомы диабета. Прогрессирование болезни и е "е регресс определяются балансом между продолжающимся повреждением инсулинпродуцирующих клеток и их способностью восстанавливаться. Механизм повреждения связан с иммунологическими нарушениями в организме больного. Так, у больных сахарным диабетом обнаружена патология как клеточного, так и гуморального иммунитета.

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. По согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования. По решению органа управления образовательного учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. Статья 27. Документы об образовании Образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с лицензией.

Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

По истечении срока лизингового договора лизингополучатель может приобрести объект сделки по согласованной цене, продлить лизинговый договор или вернуть оборудование собственнику по истечении срока договора. С экономической точки зрения, лизинг имеет сходство с кредитом, предоставленным на покупку оборудования. При кредите в основные фонды заемщик вносит в установленные сроки платежи в погашение долга; при этом банк для обеспечения возврата кредита сохраняет за собой право собственности на кредитуемый объект до полного погашения займа. При лизинге арендатор становится владельцем взятого в аренду имущества только по истечении срока договора и выплаты им полной стоимости арендованного имущества. Однако такое сходство характерно только для финансового лизинга. Для другого вида лизинга — оперативного — наблюдается большее сходство с классической арендой оборудования. По своей юридической форме лизинговая сделка является своеобразным видом долгосрочной аренды инвестиционных ценностей. Четкое определение лизинговой операции имеет важное практическое значение, так как при несоблюдении установленных законом правил ее оформления она не может быть признана лизинговой сделкой, что чревато для участников операции рядом неблагоприятных финансовых последствий.

Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

К общим правилам проведения налоговых проверок относятся: Проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности проверяемых, непосредственно предшествующих году проверки; Запрещается проведение повторных выездных проверок (в течение календарного года) по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком (плательщиком сбора) за уже проверенный налоговый период; В том случае, если организация-налогоплательщик реорганизуется или ликвидируется, правило об ограничении проверок не применяется. Повторная проверка может быть проведена также и в порядке контроля за деятельностью налогового органа его вышестоящим налоговым органом по мотивированному постановлению последнего и с соблюдением требований, предъявляемых к проведению проверки. Необходимо обратить внимание на то, что ограничение, касающееся проведения повторных выездных проверок, в соответствии со ст. 87 НК РФ применяется к налогоплательщикам (плательщикам сборов), но не к налоговым агентам. К налоговым агентам не применяется и положение этой статьи в части проведения встречных проверок (т.е. проверок документов, относящихся к деятельности проверяемых) у лиц, связанных с ними, например, у контрагентов по гражданско-правовому договору.

Разработка опорной Цифровой Системы Коммутации (на примере ЦСК "Квант-Е")

Основным документом, подтверждающим страну происхождения является сертификат происхождения. Непредставление надлежащим образом оформленного сертификата или сведений о происхождении товара не является основанием для отказа в выпуске товара через таможенную границу РФ. Ставки таможенных пошлин, предусмотренные для товаров, происходящих из стран или союзов, в торгово-политических отношениях с которыми РФ применяет режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются независимо от страны отправления указанных товаров, за исключением случаев предоставления тарифных преференций. В удостоверение происхождения товаров из данной страны таможенные органы Российской Федерации вправе требовать предоставление сертификата о происхождении товаров, который является одним из важнейших сертификационных документов. Он должен однозначно свидетельствовать о том, что указанный товар происходит из данной страны и тем самым служить одним из условий предоставления преференций по уплате таможенных пошлин. Таким образом данный сертификат содержит в себе элемент тарифного регулирования. Сертификат происхождения должен включать в себя: письменное заявление отправителя о том, что товар удовлетворяет соответствующему сертификату качества; письменное удостоверение компетентного органа страны ввоза, выдавшего сертификат, о том, что представленные в сертификате сведения соответствуют действительности.

Спутниковые мультисервисные системы и цифровые РРЛ

Календарный фонд времени, составляющий физически предельные ресурсы рабочего времени предприятия, равен числу работников, умноженному на число календарных дней в году, или сумме явок и неявок всех работников в течение года. Календарный фонд отражает то же экономическое содержание, что и показатель среднесписочной численности работников исчисленный в человеко-днях. Календарный фонд без праздничных и выходных дней называется табельным фондом рабочего времени. Максимально возможный фонд рабочего времени, который характеризует наилучший показатель использования рабочего времени, определяется как разность между календарным фондом и суммой очередных отпусков, праздничных и выходных дней. Отношение максимально возможного фонда рабочего времени к среднесписочной численности работающих, показывает среднюю продолжительность рабочего года. Этот показатель является одной из социально-экономических характеристик труда. 2.Статистика занятости и безработицы. В соответствии с концепцией рабочей силы, отвечающей международным стандартам, занятость и безработица рассматриваются как две взаимодополняющие характеристики.

Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

Нормативность речи, её соответствие требованиям, предъявляемым к языку в данном языковом коллективе в определенный исторический период, соблюдение норм произношения, ударения словоупотребления, формообразования, построение словосочетаний и предложений. Нормативность речи также включает в себя такие качества, как точность, ясность, чистота». Правда, в современной науке заметна и другая, более осторожная позиция: «Контуры учения о культуре речи как особого раздела науки о языке, тесно взаимодействующего с психологией и социологией, а главное его возможности и методы действия только ещё вырисовываются Главной задачей пока что можно признать поисковые работы: отыскание убедительных основ для культурно-регулятивной деятельности в области языка, разведку в различных областях языкознания и смежных дисциплин с целью обнаружения твердой почвы для фундамента такого учения – как серия теоретических изысканий, так и комплекса практических мероприятий». Предмет изучения речевой культуры. Полезно начать с некоторых терминологических замечаний. Словосочетание «культура речи» (синоним – «речевая культура») применяется в настоящее время в русскоязычной литературе в трех значениях: .

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Чем больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом является аудиосопровождение (стерео- и квадро) учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев к изучаемым объектам, которые параллельно демонстрируются на экране ПК. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией, так как появляется возможность постепенно, шаг за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии. Важным достоинством является возможность практически на любом этапе работы с программой предоставить обучающемуся возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль особенно важен в процессе самообразования. Нельзя сбрасывать со счетов занимательность образования. Построение процесса обучения в виде развивающих интерактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. Значительно повышает качество восприятия информации музыкальное сопровождение учебного процесса. Благодаря всем этим преимуществам за рубежом формируется развитая сеть мультимедийного компьютерного образования, которая включает общее образование, систему повышения квалификации.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.