Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Норма та патологія системи виділення

У неускладнених випадках ці процеси зворотні. Раціональне і своєчасне лікування є ефективним. Будь-яке ускладнення призводить до важких функціональних і морфологічних змін у всіх системах організму, і хворий гине. Ниркову недостатність викликають преренальні (передниркові), ренальні (ниркові) і постренальні (післяниркові) чинники. До преренальних чинників належить різке зниження артеріального тиску, масивний гемоліз, значне зневоднення організму, виражені інтоксикації. При цих станах в результаті розладу загальної гемодинаміки порушується мікроциркуляція в нирках і виникає їх ішемія. Глибокі розлади ниркового кровообігу, особливо в кірковій речовині нирки, спричинюють її некроз. Гостра ниркова недостатність характеризується ураженням ниркової парен-хіми при токсикоалергічних станах та інфекційних захворюваннях. Сприяють її виникненню пієлонефрит, гломерулонефрит. До постренальних чинників належать розлади прохідності верхніх сечових шляхів, які зумовлені, наприклад, нирковими каменями, пухлинами органів таза. У початковій стадії гострої ниркової недостатності страждає функція органа як наслідок розладу кровообігу й обмінних процесів у нирці. Згодом розвиваються морфологічні зміни, головним чином у канальцях нефронів. Нерідко ці зміни в нирках людей, померлих від гострої ниркової недостатності, зовсім незначні або не відповідають клінічним проявам. Макроскопічно нирки збільшені, пухкі, м'які. Волокниста капсула легко відходить від них, кіркова речовина знекровлена, а ниркові піраміди наповнені кров'ю («шокова нирка»). При гістологічному дослідженні виявляють сплощення епітелію канальців нефронів, інфільтрацію і набряк проміжної тканини, ділянки некрозу. Ці зміни при анурії, зумовленій різними причинами, однотипні. У гострій нирковій недостатності розрізняють чотири стадії: а) початкову чи шокову; б) олігоанурії (добовий діурез становить менше 300 мл); в) відновлення діурезу (добовий діурез становить понад 300 мл); г) видужання (нормалізація рівня азоту в крові). Найважчі розлади спостерігаються в стадії олігоанурії, які зумовлені порушенням гомеостазу. Поряд з різким зменшенням кількості виділеної сечі спостерігається й низька відносна густина, вона каламутна, містить багато еритроцитів, білка, циліндрів. У крові відзначаються азотемія, креатинемія, лейкоцитоз, низький рівень гемоглобіну, збільшена ШОЕ. Внаслідок недостатнього виведення води з організму у хворих відмічаються ознаки гіпергідратації, що проявляється набряками різної інтенсивності в ділянці повік, обличчя чи всього тіла. Згодом набряки поширюються і на внутрішні органи, в тому числі на головний мозок, можливе накопичення набрякової рідини в інтерстиціальній тканині легень і виникнення тяжкого ускладнення – набряку легень. У зв'язку з розпадом білків збільшується вміст вільного калію. Гіперкаліємія спричинює підвищену збудливість м'язів, екстрасистолію, миготливу аритмію, інколи – зупинку серця. При гострій недостатності нирок більшість хворих гине на висоті стадії олігоанурії. При сприятливому перебігу захворювання через 5–7 днів настає стадія відновлення діурезу і поліурії. підвищення клубочкової фільтрації зумов-лене як відновленням цього процесу в діючих нефронах (на початку поліурії), так і наступним (через кілька місяців) збільшенням маси діючих нефронів.

Ліпідурія(ліпурія) – поява в сечі жирових речовин; спостерігається при жировій емболії капілярів нирок внаслідок перелому трубчастих кісток, цукрового діабету, нефротичного синдрому. Гідатидурія(ехінококурія) – поява в сечі дрібних ехінококових міхурців. Вони потрапляють у сечові шляхи з ураженої ехінококом нирки. Ферментурія характеризується появою в сечі ферментів. Сперматурія – наявність в осаді сечі елементів сперми. Спостерігається при деформації задньої частини сечівника та сім'яного горбика, атонії внутрішніх статевих органів. 3. Захворювання нирок Нирки відіграють важливу роль у підтриманні гомеостазу, який у нормі характеризуєтся сталістю об'єму рідин (ізоволемією), їх осмотичної концентрації (ізотонією), іонного складу (ізоіонією), концентрації іонів водню (ізогідрією). У зв'язку з цим, ті чи інші порушення діяльності нирок можуть викликати вторинні зміни зазначених показників. Не менш важливою є роль нирок щодо виведення з організму продуктів азотистого обміну, чужорідних речовин. Відповідно порушення екскреції речовин є одним із основних проявів недостатності нирок у разі їх безпосереднього ушкодження, а також внаслідок дії позаниркових факторів. Нирки є найважливішим не тільки екскреторним, а й інкреторним органом, що бере участь у регуляції тонусу судин (ренні-ангіотензинова система, простагландини) та еритропоезу (еритропоетин, інгібітор еритропоезу). 3 цим пов'язана висока частота розвитку і важкий перебіг гіпертензивного и анемічного синдромів в умовах патології нирок. Нарешті, сеча може бути живильним середовищем для мікроорганізмів. Якщо врахувати, що опірність нирок щодо патогенних мікроорганізмів незначна, виникнення деяких захворювань органа часто може бути пов'язане з гематогенною або висхідною інфекцією (гострий та хронічний пієлонефрит). Захворювання нирок різної природи спостерігаються у 1,5–2% населення і характеризуються затяжним перебігом і високою смертністю. В основі розвитку захворювань нирок лежать різні за характером патологічні процеси – запалення, в тому числі алергічної природи, розлади місцевого кровообігу, порушення обміну, пухлинне переродження тощо. Різні етіологічні фактори і патологічні процеси досить часто зумовлюють схожі морфологічні, функціональні та клінічні прояви ниркових і позаниркових розладів. В основі цього лежить схожість безпосередніх механізмів, що відповідають за ушкодження ниркових структур. Саме з цим пов'язаний розвиток «великих» клінічних синдромів (гостра і хронічна недостатність нирок, нефротичний синдром) при різних нозологічних формах. Керуючись структурно-функціональним принципом, можна виділити дві основні групи захворювань нирок, або нефропатії, – гломерулопатії і тубулопатії, які можуть бути як набутими, так і уродженими. В основі гломерулопатії, або захворювань нирок з первинним і переважним ураженням клубочкового апарату, лежать порушення клубочкової фільтрації. До набутих гломерулопатій належать гломерулонефрит, ідіопатичний нефротичний синдром (амілоїдоз нирок, діабетичний і печінковий гломерулоскле-роз та ін.), а до спадкових – спадковий нефрит з глухотою, форми сімейного нефротичного амілоїдозу.

Рак нирок Близько 90% злоякісних пухлин нирки становить рак. Він розвивається з епітелію різних віддів нефрона і збірних трубочок. Серед епітеліальних злоякісних новоутворів нирки домішує світлоклітинний рак-80–90%. Частота ураження правої та лівої нирки однакова; двосторонній процес спостерігається у 0,5–1,5% випадків. Пухлина локалізується у різних відділах нирки. Розміри її – від кількох міліметрів до 20–30 см і більше в діаметрі. Форма кругла або овальна, поверхня – часто горбиста, рідше гладенька, консистенція – м'якоеластична, інколи щільна. Розвиток пухлини може супроводжуватись розпадом тканин, внаслідок чого утворюються кістозні порожнини різної величини. У стінках кіст, а також у самій пухлині часто відкладаються солі кальцію. На розрізі пухлина має різне забарвлення: жовтувато-сіре, сірувато-червоне, біле, оранжеве та ін. Ділянки некрозів та крововиливів спостерігаються досить часто. За морфологічною будовою розрізняють залозисту, папілярну та солідно-клітинну форми раку нирки. Головні шляхи метастазування – гематогенний, лімфогенний, лімфогемато-генний. Найчастіше метастази локалізуються в паракавальних, парааортальних лімфатичних вузлах, у легенях, печінці, головному мозку, діафізах трубчастих кісток. Нерідко симптоми метастазу проявляются раніше від основного новоутвору. Прогноз при раку нирки несприятливий. У більшості випадків виживання не перевищує 15–27%. 4. Захворювання сечового міхура Цистит Цистит – запалення слизової оболонки сечового міхура. Виділяють пер-винний цистит, що розвивається у первинно здоровому органі, і вторинний, який ускладнює будь-яке захворювання чи аномалії органів сечостатевої системи. Залежно від перебегу захворювання, розрізняють гострий і хронічний цистит. Запальний процес у стінці сечового міхура виникає при поєднанні кількох несприятливих чинників. До умов виникнення циститу слід віднести наявність патогенних мікроорганізмів та дистрофічних, застійних гіпостатичних процесів у стінці сечового міхура. Основним із чинників, що сприяє виникненню циститу, є порушення уродинаміки нижніх сечових шляхів. У разі гострого циститу патоморфологічні зміни найчастіше обмежуються слизовою оболонкою сечового міхура. У випадку катарального запалення спостерігають набряк та інфільтрацію строми, розширення і переповнення капілярів. При важких формах циститу запальний процес поширюється на підслизову основу, зумовлюючи її набряк і потовщення з утворенням гнійних інфільтратів. Згадані інфільтрати можуть поширюватись і на м'язову тканину. У ряді випадків ділянки слизової оболонки вкриваються виразками, фібринозними плівками. Морфологічна картина хронічного циститу поліморфна. При катаральному циститі слизова оболонка помірно гіперемована, набрякла, але гладенька. При геморагічному циститі на фоні різкої дифузної гіперемії виявляються окремі ділянки крововиливів, на слизовій оболонці – поверхневі ерозії. При фібринозному циститі на ураженій запальним процесом слизовій оболонці помітні фібринозно-гнійні утвори у вигляді білуватих чи темно-багряних фібринових плівок. У міру наростання запальних змін слизова оболонка стає складчастою (як мозкові звивини), у важких випадках настає бульозний набряк – бульозний цистит.

Два лика климакса -- и нормы, и болезни -- характеризуют отсутствие грани между возрастом и болезнью, между нормой и патологией, обнажая еще раз сущность единства противоположностей, скрытых в каждом явлении природы. Если вдуматься, то в данном случае перед нами модель превращения механизма развития организма в механизм старения с его регуляторным типом смерти, хотя вклад репродуктивного гомеостата в конкретные причины смерти у млекопитающих, возможно, не так уж и велик. В примере, относящемся к механизму естественной смерти у горбуши, вклад, вносимый репродуктивным гомеостатов, несомненно, более значителен, хотя и в этом случае изменения, происходящие в репродуктивной системе, вовлекают другие системы, и прежде всего энергетическую и адаптационную, которые в тройственном союзе друг с другом "творят беззаконие" в рамках закона отклонения гомеостаза. Но именно энергетические сдвиги определяют в конечном итоге характер возрастной патологии. Это я и постараюсь показать в следующих главах, посвященных энергетической системе организма

РЕФЕРАТЫ:

Достижения Советской науки

По другой - благодаря использованию прозрачных шлифованных камней - линз. Всех, видевших маяк, приводили в восторг сделанные из позолоченной бронзы высокие стройные женские фигуры. Время от времени эти неподвижные фигуры вдруг оживали. Это были не просто статуи, а хитроумные автоматы. Одни показывали силу ветра и морских волн, передвигая большие золотые стрелки на огромных синих циферблатах. Другие, поворачиваясь, указывали направление ветра или следовали руками за движением солнца и луны. Женщины-автоматы стояли и возле больших Водяных часов - клепсидр. Они били в коки. А в туман и непогоду трубила в изогнутый золотой рог еще одна прекрасная женщина, предупреждая мореходов об опасной близости отмелей и подводных скал. История сохранила имя создателя Фаросского маяка: на одной из плит ученые обнаружили надпись: «Сострат, сын Дексифана из Книда, посвятил богам-спасителям ради мореходов». Надпись сохранилась благодаря находчивости архитектора - он закрыл ее слоем штукатурки, на которой написал имя правителя Египта. В ослепительном блеске маяка, как в фокусе, сконцентрировалась вся мудрость, сила мысли и глубина знаний великих ученых Мусейона.

Этика науки

Полеты длились по четверти часа. Сразу 17 витков вокруг Земли сделал в августе 1961г. на « Востоке –2». Г. С. Титов. Первым среди американских космонавтов совершил орбитальный полет вокруг Земли подполковник Д. Гленн. Этот трехвитковый полет состоялся 20 февраля 1962г. 18 марта 1965г. был выведен на орбиту космический корабль « Восход» с двумя космонавтами на борту - командиром корабля полковником Павлом Ивановичем Беляевым и вторым пилотом подполковником Алексеем Архиповичем Леоновым. Сразу после выхода на орбиту экипаж очистил себя от азота , вдыхая чистый кислород. Затем был развернут шлюзовой отсек: Леонов вошел в шлюзовой отсек, закрыл крышку люка корабля и впервые в мире совершил выход в космическое пространство. Космонавт с автономной системой жизнеобеспечения находился вне кабины корабля в течение 20 минут, временами отдаляясь от корабля на расстояние до 5 м. Во время выхода он был соединён с космическим кораблём только телефонным и телемелитрическими кабелями. Таким образом, была практически подтверждена возможность пребывания и работы космонавта вне космического корабля. 3 июня был запущен космический корабль « Джемени- 4» с капитанами Джеймсом Макдивиттом и Эдвардом Уайтом.

А.В. Суворов. Наука побеждать

Ландшафтная карта полесий выглядит неожиданно прозаичной. Среди болотистых низин встречаются обширные участки повышенного, лучше дренированного рельефа, давно лишившиеся лесного покрова и славящиеся плодородными остепененными почвами. Это ополья – Овручское, Мозырское, Мещёвское, Касимовское и Владимиро-Юрьевское. Такие острова лесостепи среди лесов, а с ними и пятна серых лесных почв среди дерново-подзолистых с незапамятных времён были очагами земледелия. Удивителен контраст между бескрайней равнинностью рельефа полесий и беспокойными неровностями их коренного цоколя, скрытого от глаз. В полесских недрах встречаются и выпуклые массивы – поднятия древнейшего фундамента, и защемлённые между ними прогибы глубиной, измеряемой километрами. Так, в недрах Припятского полесья близко сходятся подземные склоны выступов кристаллического фундамента – Белорусско-Литовского массива на севере и Украинского щита на юге. Раньше геологи думали, что их соединяет широкий «Полесский мост», но здесь обнаружена только узкая седловина, названная тоже Полесской. Поверхность фундамента в её пределах погружена менее чем на полкилометра, а с боков к этой подземной седловине вплотную подступают подземные же впадины – в них фундамент опущен на западе, в Брестской – более чем на километр, а на востоке, в Полесской впадине, - на 3 и даже 4 километра! На северо-востоке широкая седловина соединяет белорусско-Литовское поднятие фундамента с Воронежским, отделяя Полесскую подземную котловину от Среднерусской (Московской).

Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

Сургутская ГРЭС-2, Уренгойская ГРЭС (работает на газе). Гидроэнергетика ГЭС производят наиболее дешевую электроэнергию, но имеют довольно-таки большую себестоимость постройки. Именно ГЭС позволили советскому правительству в первые десятилетия советской власти совершить такой прорыв в промышленности. Современные ГЭС позволяют производить до 7 Млн. Квт энергии, что двое превышает показатели действующих в настоящее время ТЭС и АЭС, однако размещение ГЭС в европейской части России затруднено по причине дороговизны земли и невозможности затопления больших территорий в данном регионе. Наиболее мощные ГЭС построены в Сибири, где наиболее эффективно осваиваются гидроресурсы. Таблица 3. ГЭС мощностью более 2 млн кВт Экономический район ГЭС Мощность, млн кВт Восточно-СибирскийПоволжский Саяно-Шушенская Красноярская Братская Усть-Илимская Волжская (Волгоград) Волжская (Самара) 6, 4 6, 0 4, 5 4, 3 2, 5 2, 3 ГЭС можно разделить на две основные группы: ГЭС на крупных равнинных реках и ГЭС на горных реках. В нашей стране большая часть ГЭС сооружалась на равнинных реках. Равнинные водохранилища обычно велики по площади и изменяют природные условия на значительных территориях. Ухудшается санитарное состояние водоёмов.

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Общее энергопотребление в 1994 составляло в пересчете на нефть 20,2 млн. т. На долю нефти приходилось 44% энергобаланса страны, на долю угля – 38% и газа – 12%. Импорт электроэнергии (из Швеции и Норвегии) составлял 0,5%. Почти 6% поступало от нетрадиционных источников энергии (ветровая и солнечная энергия, биоэнергия). В Дании действуют почти 3 тыс. ветряных мельниц, рассредоточенных по всей территории страны. Более того, разветвленная сеть комбинированных электростанций предопределяет высокую эффективность использования энергии. Добывающая промышленность Дании концентрируется вокруг датского сектора шельфа Северного моря. Основной компанией, занимающейся разработкой и добычей нефти и газа в этом регионе является консорциум Da sk U dergrou d, который принадлежит фирмам "А. П. Мюллер" (39%), "Шелл" (46%) и "Тексако" (15%). В 1997 году Данией было извлечено 11,4 млн. тонн нефти и 7 млрд. куб. метров природного газа. Большая часть этих энергоресурсов используется внутри страны. Соотношение добычи нефти и газа к их внутреннему потреблению составляет 135%. На экспорт идет природный газ - около 3 млрд. куб. метров (Швеция и Германия) и небольшая часть сырой нефти.Геологические исследования на Гренландии выявили крупные промышленные запасы урановых и цинковых руд, молибдена и тория, а также каменного угля.

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

В анализе строе­ния, жизнедеятельности и условий существования вымерших орга­низмов ученые опираются на принцип актуализма, выдвинутый гео­логом Д. Геттоном и глубоко разработанный одним из крупнейших геологов XIX в. — Ч. Лайелем. Согласно принципу актуализма, закономерности и взаимосвязи, наблюдаемые в явлениях и объектах неорганического и органического мира в дате время, действовали и в прошлом (а отсюда 1955. М. Иорданский Н. Н. Развитие жизни на Земле. М. 1989.

Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Исходя из этого, причину безработицы представители классического направления видели в требованиях наёмными работниками высокой зарплаты. Соответственно безработица, по их мнению, могла быть устранена автоматически, самим рыночным механизмом, вследствие “давления” предложения труда на зарплату вниз до равновесия. Другими словами, с позиции экономической теории сама безработица способна снижать уровень зарплаты и повышать занятость. Из классической концепции вытекает однозначный ответ о роли государства в экономике. Если рынок обладает регуляторами, способными обеспечить автоматическое использование имеющихся ресурсов, то вмешательство государства является излишним. Именно в классической теории был сформулирован принцип невмешательства государства в экономику вообще и в сферу рынка труда, в частности. Теория Дж.Кейнса. В конце 20-х начале 30-х годов страны с рыночной экономикой поразил экономический кризис, приведший к значительной по масштабам и срокам безработице. Он продемонстрировал, что выводы неоклассической теории о принципиальной невозможности длительной безработицы противоречат действительности. Дж. Кейнс в работе “Общая теория занятости, процента и денег” дал объяснение экономических проблем, отличное от неоклассической теории.

Наука и культура Китая

В роли представляемого может выступать любой субъект гражданского права, - юридическое лицо или гражданин независимо от состояния дееспособности (однако доверенность могут выдавать только дееспособные граждане, лица, признанные ограниченно дееспособными, вправе выдать доверенность только с согласия попечителя). Круг лиц, которые могут быть представителями, является более узким. Во-первых, представители – граждане должны обладать, как правило, полной дееспособностью. В виде исключения в качестве представителей юридических лиц в сфере торговли и обслуживания могут выступать граждане, достигшие трудового совершеннолетия, т.е. 16 лет. Во- вторых, юридические лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с теми целями и задачами, которые указаны в их учредительных документах. В-третьих, законодательство содержит ряд прямых запретов в отношении выполнения представительских функций некоторыми субъектами гражданского права. Так, в соответствии со ст. 47 ГПК не вправе быть представителями в суде лица, исключенные из коллегии адвокатов, следователи, судьи, прокуроры, кроме случаев, когда они выступают в качестве уполномоченных соответствующего суда, прокуратуры или в качестве законных представителей.

Предпосылки возникновения и этапы развития науки

В тоже время, расставаясь в качестве налоговых отчислений с частью заработанных средств, любой --- налогоплательщик вправе рассчитывать на поддержку государства, обеспечение безопасности существования, как самого гражданина так и его бизнеса, стабильность и беспристрастность в работе самих налоговых органов государства, равномерности налоговой нагрузки. Ведь в России запредельно высока доля «теневого» оборота, что достигает 40% легального. Налоги с «теневого» оборота не поступают, а предприниматели честно показывающие свою прибыль платят налоги в полном объеме, да еще и за других. Зная такое положение вещей, вряд ли у них возникает моральный стимул к дальнейшему развитию, ведущему к увеличению прибыли, а значит и уплате налогов. Налоговые законы не всегда соответствуют основным принципам законодательства – всеобщности, постоянству, беспристрастности, что снижает престиж и авторитет этих законов. Кроме того, в случае установления высокой ставки налога налогоплательщик воспринимает её как выражение подавления и считает себя вправе ему сопротивляться. 4.2. Политические причины Политические причины уклонения от налога связаны с регулирующей функцией налогов: посредством их государство проводит ту или иную социальную или экономическую политику.

Истоки культурологической науки

Подготовка реформ показала, что повышение уровня законности развития бюрократического аппарата надзора, каким была прокуратура, достичь не удается. Только гарантии законности со стороны демократически формируемых судебных органов может обеспечить успех. Переход к новой судебной системе требовал реорганизации прокуратуры. Первым законопроектом, в котором намечались существенные изменения роли прокурорского надзора, был проект Устава гражданского судопроизводства (1857г.). Он носил еще недостаточно демократический характер. Гражданский процесс в то время являлся одной из наиболее консервативных отраслей права Российской империи, но и здесь либеральный порыв II отделения императорской канцелярии поднял на поверхность выношенные прогрессивно настроенной бюрократией «непреложные начала юридической науки», в числе которой были отделение власти судебной от административной, уничтожение канцелярской тайны, введение гласного, устного и состязательного процесса, учреждение сословия присяжных поверенных1. Новые принципы судопроизводства повлекли за собой изменение функций прокуратуры. Проект предусматривал замену существующего порядка прокурорского опротестования решений судов заключениями прокуроров и стряпчих в судебных заседаниях.

Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

В этом случае суд выносит решение о регистрации сделки, и сделка регистрируется в органах юстиции на основании решения суда (п.З ст. 165 ГК). Сторона, вынужденная прибегать к помощи суда для подтверждения совершения сделки, не облеченной в нотариальную форму или не зарегистрированной в государственном реестре, как правило несет определенные расходы не только на предъявление судебного иска, но и в связи с задержкой в совершении и регистрации сделки. В случае установления судом недобросовестного уклонения одной из сторон в сделке от ее надлежащего оформления или государственной регистрации, на нее возлагается обязанность возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой (п.4 ст. 165 ГК). Следует иметь в виду, что сам факт вынесения решенияясудом о признании сделки совершенной либо о ее регистрации еще не доказывает необоснованность уклонения другой стороны. Уклонение может быть вызвано и объективными причинами, препятствующими одной из сторон оформить сделку надлежащим образом, например, болезнью, отсутствием по служебным делам и т. п. 5. Заключение В результате проведенного курсового исследования мы пришли к выводу, что понятие сделки - одно из основных понятий гражданского права.

Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

Утвержденные этим органом акты служат основанием для решения вопросов, связанных с проведением капитального ремонта, модернизации и реконструкции непригодных для постоянного проживания жилых домов и Ж/П либо с их сносом или переоборудованием для использования в других целях, в том числе вопросов отселения и улучшения жилищных условий граждан, в установленном законодательном порядке.11. Частный жилищный фонд: понятие, структура. Частный ЖФ - находящийся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах ЖК и ЖСК с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир и т.д.; в собственности ЮЛ (созданных в качестве частных собственников): построенный или приобретенный за счет их средств ЖК и ЖСК фонд, с не полностью выплаченным паевым взносом.12. Государственный жилищный фонд: понятие, структура. Гос. ЖФ - ведомственный фонд, состоящий в гос. собственности РФ и находящийся в полном ХВ гос. предприятий или ОУ гос. учреждений, относящийся к федеральной гос. собственности и собственности субъектов РФ, а также ведомственный фонд, состоящий в собственности субъектов РФ, находящийся в полном ХВ и ОУ, относящихся к соответствующему виду собственности.

Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

Через неделю движение пошло на убыль. Таким образом, в период до Первой Мировой войны в Италии продолжалось развитие промышленности и рост монополий; расширялась экономическая экспансия итальянского империализма в менее развитые страны под лозунгом «мирного экономического проникновения», что сочеталось и с военной экспансией в Эфиопии и Турции. В этот период расширяется рабочее движение, растет число забастовок в различных городах Италии, создается Всеобщая конфедерация труда. Внутри ИСП назревает раскол партийных рядов. Формируется империалистическая идеология, что получило свое отражение в создании «Националистической ассоциации». Италия в период Первой Мировой войны (1914-1918гг.) События «Красной недели» показали, что трудящиеся враждебно относятся к милитаризму, поэтому в 1914 г., когда началась Первая Мировая война, Италия объявила нейтралитет и не вступила в войну. В 1914 г. Италия входила в Тройственный союз (Италия, Германия, Австро-Венгрия), и она опасалась, что в случае войны Германия может ввести войска на её территорию.

Наука в истории культуры

Новейшая история ИндонезииОглавление: Географическое данные 3 Положение 3 Занимаемая площадь 3 Наивысшая точка 3 Климат 4 Столица и крупные города 4 Население 4 Язык 5 История 6 Экономика 7 Национальная валюта 7 Промышленность 7 Сельское хозяйство: природно-ресурсные предпосылки, главные отрасли и типы. 8 Транспорт 9 Духовная сфера 11 Религия 12 Список использованной литературы 13Географическое данныеПоложение Индонезия - государство в Юго-Восточной Азии расположено на самом крупном в мире Малайском архипелаге, состоящим из 17. 508 островов, протянувшихся вдоль экватора на 5. 120 километров (расстояние в 2 раза большее, чем расстояние между Лондоном и Москвой), и имеющим более 300 вулканов, 200 из которых - действующие. Географически Индонезия является очень разнообразной страной - в центральном высокогорье острова Ириаи Джайя (Iria Jaya) возвышаются ледники, на островах Калимантан и Суматра раскинулись огромные по площади тропические болота. Индонезия не просто страна, а целый мир: похожий и одновременно разный, раскинувшийся между Индийским и Тихим океаном в южном полушарии. Занимаемая площадь1.919.442 тыс. кв. км суши 3.272.160 тыс. кв. км моря Наивысшая точкаВысшая точка - гора Пункак-Джая (5 030 м)Климат Приэкваториальное и островное положение Индонезии и определяет основные особенности ее климата.

Наука, 340-493 гг. Греция

После этого он вернулся в Киев, взяв с собой иконы, церковную утварь и священников. Христианизация Руси. Прошло много времени между крещением Владимира и христианизацией Руси. В 990г. предпринимаются первые шаги по введению новой веры, которые встречают огромное сопротивление со стороны язычников. Сначала крещение принял Киев. Началось строительство церквей. В Новгороде Владимир поручил эту миссию своему дяде Добрыне. Горожане разгромили двор Добрыни, убили его близких, но вскоре мятеж был подавлен. Византия помогала в этом Руси v переправлялись книги. Составлялся их тщательный перевод. Во главе церкви стоял не священник (как римский Папа), а светская власть. Значение крещения Руси. Понадобилось несколько веков для укрепления христианства, но влияние язычества не ослабевало v возникало двоеверие: молились в церкви, а продолжали праздновать языческие праздники. Так праздник Коляды слился с Рождеством, а масленица с Великим Постом. 1.Церковь получила земли, на которых организовала свое хозяйство. Прежде всего - монастыри: обет безбрачия, уход от всего земного. Во главе - игумен. Со временем монастыри стали центрами торговли, и даже ростовщичества. 2.Укрепившись в экономическом отношении, церковь стала играть большую роль и в политической жизни.

О кризисе современной исторической науки

На голове принимаемого в монахи выстригались крестообразно волосы. Стригольники полагали, что вера станет крепче, если она будет опираться на разум. В конце XV в. в Новгороде, а затем в Москве распространилась ересь жидовствующих (ее зачинателем считали еврейского купца). Еретики отрицали власть священников и требовали равенства всех людей. Это означало, что монастыри не имеют права владеть землей и крестьянами. На какое-то время эти взгляды совпали со взглядами Ивана Ш. Среди церковников также не было единства. Воинствующие церковники во главе с основателем Успенского монастыря Иосифом Волоцким (ныне Иосифо-Волоколамский монастырь под Москвой) резко выступили против еретиков. Иосиф и его последователи (иосифляне) отстаивали право церкви владеть землей и крестьянами. Оппоненты иосифлян тоже не поддерживали еретиков, но возражали против накопления богатств и земельных владений церкви. Последователей этой точки зрения называли нестяжателями или сорианами - но имени Нила Сорского, уединившегося в скиту на реке Сора на Вологодчине.

Развитие исторической науки в России

Он должен лишь выяснить, установить всенародную волю, выраженную в нормативные акте. Предмет исследования при толковании - правовая норма, за пределы которой при строгом соблюдении режима законности интерпретатор ни в коем случае не в праве выйти. Норма права в силу своей абстрактности может учитывать не только факты, возникновение которых предвидел законодатель, но под ее действие могут подпасть и непредвиденные законодателем вновь появляющиеся факты и ситуации. «Не предвидение» здесь, конечно, относительно. «Не предвидение» только в конкретности, но имеется предвидение в абстрактности, обобщенности. Если учитывать, что нормы права толкуются, как правило, применительно к конкретным ситуациям, то появление новых ситуаций, которых не существовало в момент издания нормы, в определенной мере способствует «движению», «развертыванию» ее содержания. «Движение» в данном случае также относительно. Это «движение» конкретности в рамках абстрактности. Появление новых фактов «обогащает» содержание общей и абстрактной нормы. Развитие и изменение содержания присуще в особенности нормам, в формулировках которых содержатся оценочные термины.

Наука в Башкортостане

Детство и раннюю юность он провел в основном в Литве. Летом семья жила в Колноберже или выезжала в Швейцарию. Когда детям пришла пора учиться, купили дом в Вильне. Виленскую гимназию Столыпин и окончил. В 1881 году он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Кроме физики и математики здесь преподавались химия, геология, ботаника, зоология и агрономия. В отличие от отца П.А. Столыпин был равнодушен к музыке. Но литературу, и живопись он любил, отличаясь, правда, несколько старомодными вкусами. Ему нравились проза И.С. Тургенева, поэзия А.К. Толстого и А.Н. Апухтина. С последним он был лично в дружеских отношениях, и на петербургской квартире Столыпина Апухтин нередко читал свои новые стихи. Столыпин рано женился, оказавшись чуть ли не единственным женатым студентом во всем университете. Ольга Борисовна, жена П.А. Столыпина, прежде была невестой его старшего брата, убитого на дуэли. С убийцей своего брата стрелялся и П.А. Столыпин; получив ранение в правую руку, которая с тех пор плохо действовала. Тесть Столыпина Б.А. Нейгардт, почетный опекун Московского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии, был отцом многочисленного семейства.

Просвещение и наука эпохи Петра 1

Основной целью стало желание «ограничить наплыв в университеты бедняков». Давление, оказываемое на студентов, вылилось в стихийные протесты, апогеем которых стала демонстрация 25 сентября 1861 г. в Петербурге. Требования ослабления давления было предложено попечителю. В результате другой акции 12 октября 1861 г. несколько сот человек было арестовано и заключено в Петропавловскую крепость. После этого студенческие беспорядки утихли. Таким образом, в первые пореформенные годы ситуация в стране приобрела революционный характер. Явное недовольство крестьянства, 1. Огарев Н.П. Избранные произведения. - М.: Госполитиздат, 1949. -Т.1.478с. 2. Чернышевский Н.Г. Сочинения. - М.: Политиздат, 1945-1947. - Т.2 32 с. 3. Трубецкая В. Кн. В.А.Черкасский и его участие в разрешении крестьянского вопроса. - М.:1904. ( цит. по: Глинский Б.Б. Революционный период русской истории. - СПб.:Новое время, 1913.-12 с.) опала либералов, жестокое давление на прогрессивные круги интеллигенции свидетельствует о возросшей напряженности. Духовные протесты и вполне материальные бунты побудили царское правительство к усилению давления на все слои общества. Это имело важное значение для развития последующего революционного движения.

Развитие Российской науки в 18-19 вв.

Все подданные Российской Империи стали носителями гражданских прав и субъектами правоотношений, независимо от пола, национальности и вероисповедания. Однако закон не провозглашал всеобщего равенства прав, в том числе и на собственность. Долгое время существовали ограничения на владение собственностью в отношении крестьян, женщин, духовенства и некоторых национальных меньшинств. 20 Положение женщины в семье было бесправным. Законодательство ставило ее в полную зависимость от мужа или родителей, давало последним возможность полностью распоряжаться ею, безнаказанно эксплуатировать и жестоко обращаться. Периодическая печать прошлого века и мемуаристы неоднократно писали об этом (Верещагин,1885; Лудмер,1885; Бобров,1885).21 Временные Правила 1882 г. в связи с участием евреев в террористической деятельности запрещали им приобретать недвижимую собственность в черте оседлости (в 1835 г. это было вновь разрешено), но принятие христианской веры устраняло эти ограничения. С 1883 г. при ликвидации временнообязанного состояния закон делал всех крестьян потенциальными собственниками: «каждый сельский обыватель может приобретать в собственность недвижимое и движимое имущество».

Методология науки криминалистики (Контрольная)

Штрафная, карательная ответственность осуществляется только в процессуальной форме и включает следующие стадии: - обвинение определенного лица в совершении конкретного преступления или проступка; - исследование обстоятельств дела о правонарушении; - принятие решения о применении или неприменении санкции и выбор (в случае решения о применении) в ее пределах конкретной меры наказания или взыскания; - исполнение взыскания или наказания, назначенного правонарушителю. Правовосстановительная ответственность заключается в восстановлении незаконно нарушенных прав, в принудительном исполнении невыполненной обязанности. Правовосстановительная ответственность осуществляется в процессуальной форме не всегда, а только в случае судебного (арбитражного) спора или отказа правонарушителя восстановить нарушенный правопорядок, поскольку правонарушитель в ряде случаев может и сам, без вмешательства государственных органов, выполнить свои обязанности, восстановить нарушенные им права, прекратить противоправное состояние. Эта ответственность возникает с момента правонарушения и заканчивается восстановлением (в установленных законом пределах) нарушенного правопорядка.

К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

В Законе устанавливаются правовой статус удостоверяющих центров, их функции. В частности, удостоверяющий центр обязан вести реестр сертификатов ключей подписей и обеспечивать участникам информационной системы свободный доступ к содержащимся в нем сведениям. По обращениям пользователей сертификатов ключей подписей удостоверяющий центр должен подтверждать подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе в отношении выданных им сертификатов ключей подписей.  Определяются отношения этих центров с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который координирует деятельность удостоверяющих центров и также ведет единый государственный реестр сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров. Затраты федеральных органов исполнительной власти по внедрению и использованию ЭЦП будут осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных для их деятельности. Закон устанавливает, что удостоверяющим центром для информационных систем общего пользования (для использования неограниченным кругом лиц) может быть организация, обладающая признаками юридического лица и способная нести гражданскую ответственность перед пользователями сертификатов ключей подписи.

Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

Наконец, в то, что можно назвать договорным правом, входит и широкий набор различного рода актов за пределами Гражданского кодекса. В алфавитно-предметном указателе книги «Гражданское законодательство России»' содержится перечень законов, к которым напрямую адресует Кодекс (имеются в виду его первая и вторая части). Из 30 названных законов (иногда речь идет о конкретном законе, а в других случаях о законах, посвященных определенному вопро- ГЛАВА III ДОГОВОР-СДЕЛКА 1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА-СДЕЛКИ Пункт 1 ст. 420 ГК рассматривает договор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Указанное определение явно имеет в виду договор-сделку. Не случайно поэтому п. 2 той же статьи содержит отсылку к нормам о сделках: «К договорам применяются правила о двух- или многосторонних сделках». Договоры в их качестве сделки, не отличаясь от других юридических фактов, не имеют содержания. Им обладает только возникшее из договора- сделки договорное правоотношение.

Политика, наука и утопия

Так, дочь домовладыки, вышедшая замуж, подпадала под власть мужа (или свекра, если он был) и становилась когнаткой в отношении своей кровнородственной семьи. Когнатом становился и выделившийся из семьи сын (с разрешения отца). Напротив, усыновленный и тем самым принятый в семью, становился по отношению к ней агнатом - со всеми связанными с тем правами, в том числе и на законную часть наследства. Агнатическое родство имело несомненное превосходство над родством кровнородственным, когнатическим, в чем нельзя не видеть реликт, пережиток родовых отношений. Издревле в Риме существовали три формы заключения браков: две древнейших и одна сравнительно новая. Древнейшие совершались в торжественной обстановке и отдавали женщину-невесту под власть мужа. В первом случае (co farrea io) брак совершался в религиозной форме, в присутствии жрецов, сопровождался поеданием специально изготовленных лепешек и торжественной клятвой жены следовать повсюду за мужем. Вторая форма (coemp io) брака состояла в форме покупки невесты (в манципационной форме). Но уже Законы XII таблиц знают бесформальную форму брака - "si e ma u" - то есть "без власти мужа".

История развития науки о резании древесины

Только развитие современных методик актуарных расчетов позволило решить эти проблемы. Статистический анализ крупных убытков позволил составить таблицы распределения их вероятностей, оценить их вероятный размер и вероятность отклонения действительного ущерба от ожидаемого. С учетом накопленных статистических данных убыточности по всему страховому портфелю цедента практика актуарных расчетов позволила исчислить ожидаемую величину убыточности (прогноз) и вероятность будущих отклонений этой убыточности. Обслуживание договоров непропорционального перестрахования достаточно просто и не трудоемко, дешевле, чем обслуживание договоров пропорционального перестрахования. Расчеты между сторонами договора охватывают окончательные финансовые результаты цедента (или только возмещение ущерба по исключительно крупным убыткам), а не отдельные договоры страхования и убытки, как это имеет место при заключении договоров пропорционального перестрахования. Это одна из причин растущей популярности непропорционального перестрахования и возникновения его новых вариантов и модификаций. Перестрахование превышения убытков используется тогда. когда страховщик стремится не к выравниванию отдельных рисков данного вида, а непосредственно к обеспечению финансового равновесия страховых операций в целом, которое может быть нарушено причинением ущерба в особо крупных размерах по некоторым рискам страхового портфеля.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.