Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Променеве дослідження щитоподібної залози

Реферат на тему: Променеве дослідження щитоподібної залози Для дослідження щитоподібної залози (ЩЗ) застосовують наступні методики основних променевих методів: 1. Ультразвуковий: сонографія (В-режим) допплерографія кольорове допплерівське картування тонкогольна аспіраційна біопсія (ТАБ) під контролем УЗД. 2. Радіонуклідний: визначення йоднакопичувальної здатності ЩЗ динамічна сцинтиграфія статична сцинтиграфія (планарна, ОФЕКТ, ПЕТ) радіоімунний аналіз 3. КТ. 4. МРТ. Ультразвукові дослідження УЗД обовўязково призначається всім хворим для підтвердження або виключення патології ЩЗ. Показання до УЗД: Визначення розмірів, обўєму, структури залози для диференціації вузлового, змішаного, дифузного зобу, аутоімунного тиреоїдиту. Визначення розмірів, положення, форми, структури (ехогенності) вузлів, наявності капсули, мікрокальцинатів. Визначення анатомо-топографічних змін органів шиї та їх взаємо розташування із ЩЗ, можливої дислокації органів шиї. Визначення збільшених регіональних лімфатичних вузлів. Підготовка хворого до УЗД не потрібна. Дослідження виконують в положенні лежачи на спині, під плечі підкладають валик, голова хворого дещо закинута до заду. Використовують датчики з частотою 7,5-10 МГц. Тиск датчика на шию досліджуваного повинен бути мінімальним, що сприяє запобіганню викривлення результатів дослідження. УЗД починають із сканування в поперечній площині (визначення ехогенності, товщини та максимальної ширини ЩЗ), далі в продольній площині (визначення ехогенності та довжини кожної долі ЩЗ). Нормальною (однорідною) визнається дрібнозерниста структура залозистої тканини, точкова гіпоехогенна зернистість якої не перевищує в діаметрі 1 мм. По ехогенності ділянок констатується неоднорідний (гетерогенний) характер ехографічної структури, який залежно від поширеності таких змін відповідає дифузній (невузловій) або вогнищевій (вузловій) патології ЩЗ. Тонкогольна аспіраційна біопсія (ТАБ). ТАБ отримала значне розповсюдження в діагностиці захворювань ЩЗ. Дослідження біопсійного матеріалу дозволяє визначити природу процесу (доброякісний або злоякісний) і уточнити гістологічну приналежність пухлини. Метод ТАБ не має протипоказань і нерідко виконується в амбулаторних умовах. Пункцію виконують тонкою голкою без анестезії. Показання до ТАБ: Наявність вузла в ЩЗ. Множинні вузли в ЩЗ, коли доброякісний процес викликає сумніви. Аутоімунний тиреоїдит. Наявність метастатичних вузлів на шиї. Злоякісні пухлини ЩЗ, які визначаються клінічно, не підлягають оперативному лікуванню і потрібно отримати морфологічну верифікацію процесу. Рецидиви зобу, аденом и злоякісних пухлин ЩЗ. Методика дослідження. Під контролем УЗД лікар проводить пункцію вузла ЩЗ тонкою голкою, яка зўєднана із пустим шприцем. Після того, як кончик голки вводиться всередину вузла, лікар кілька разів аспірує вміст вузла шприцем. Далі голка виводиться і зміст вузла наноситься на предметне скло. Найчастіше проводиться 2-3 уколи в різні ділянки вузла для отримання достатньої кількості біологічного матеріалу та виключення помилки. Вся процедура займає біля 1 хвилини. На місце проколу накладається стерильний марлевий тампон на 2 години. Цитологічні знахідки при ТАБ ЩЗ класифікують за 4 категоріями: Доброякісні пухлини.

Медулярний рак у жінок зустрічається в 2 рази частіше ніж у чоловіків. Медулярний рак має дві форми: спорадичну і родинну. Родинна форма має три варіанти: медулярна карцинома у складі синдромів множинної ендокринної неоплазії ІІа і ІІb типів та істинно родинним медулярним раком. Медулярний рак перебігає більш агресивно, ніж папілярний і фолікулярний. Нерідко поширюється на трахею и мўязи, метастазує переважно по лімфатичним шляхам, уражає середостіння, печінку и рідко - кістки скелету. Анапластичний рак ЩЗ. Захворювання розвивається у осіб похилого віку. ЩЗ швидко збільшується, зўявляються порушення функції органів середостіння (задуха, утруднення при ковтанні, дисфонія). Прогноз при анапластичному раку неблагоприємний, навіть при своєчасному хірургічному лікуванні. Швидко метастазує в кістки та легені. УЗД надає інформацію про наявність вузлів в ЩЗ та їх структури в стадії, коли ще немає ніяких клінічних проявів. Нерідко хворі звертаються із скаргами на збільшення шийних лімфовузлів неясної етіології. Використання радіонуклідної сцинтиграфії для визначення злоякісного процесу не надає ніякої додаткової інформації. На сцинтиграмі отримується зображення нормальної ЩЗ без будь яких ознак порушення розподілу РФП в тиреоїдній тканині. Використання УЗД в більшості випадків надає можливість здійснити диференційну діагностику доброякісних та злоякісних уражень ЩЗ. УЗД ознаки злоякісної пухлини: Структура гіпоехогенна. Контури нерівні, нечіткі, горбисті (поліциклічні). Oбодок Hallo товстий, нерівномірний. Мікрокальцинати в структурі утворення. Інфільтрація оточуючих тканин. Збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. УЗД в сполученні із пункційною біопсією надають 95% доопераційного діагнозу. При наявності утворення до 1 см потрібно УЗД спостереження один раз на рік. Якщо вузол збільшується - необхідна біопсія. При допплерографії визначаються 4 типи судинного малюнку при вузлах ЩЗ: Відсутність кровоплину у вузлі і оточуючих тканинах. Перинодулярна васкуляризація - реєстрація кровоплину тільки навколо вузла. Змішана васкуляризація навколо і усередині вузла. Інтранодулярний - реєстрація одиничних або множинних кольорових сигналів в межах вузлового утворення. 1 та 2 типи судинного малюнку при кольоровому допплерівському картуванні не викликають побоювання злоякісного росту, тоді як 3 та 4 типи – характерні для РЩЗ. КТ и МРТ не отримали широкого розповсюдження в діагностиці РЩЗ в звўязку із значною дорожнечею та технічною складністю досліджень. КТ і МРТ призначають при наявності суворих показань перед операцією для визначення залишкової тканини ЩЗ при рецидивних зобах і у випадках визначення при плановому гістологічному дослідженні рака ЩЗ. ЛІТЕРАТУРА Абдулхалимова М.М., Митьков В.В., Боядаренко В.О. Использование ЦДК в комплексной ультразвуковой диагностике узловых образований щитовидной железы. Ультразвуковая диагностика, 1999, 1: 74-79. Бубнов А.Н. Заболевания щитовидной железы / А.Н. Бубнов, А.С. Кузьмичев, Е.Н. Гринева, Е.М. Трунин – СПб., 2002. – 107с. Ветшев П.С., Мельниченко Г.А., Кузнецов Н.С. Заболевания щитовидной железы. М., 1995, 25 с. Ветшев П.С. Тонкоигольная аспирационная биопсия образований щитовидной железы / П.С. Ветшев, О.С. Шкроб, К.Е. Чилингариди и др. // Хирургия. – 1995. - №3. – С.34-37. Костюченко В.А., Пиманов С.И. Нормативы объема щитовидной железы при эхографическом исследовании // Новости лучевой диагностики.- 1998.- №3.- С.26-27. Митьков В.В. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. М., Видар, 1996, 2, 296 с. Паршин В.С., Тарасова Г.П., Глотов П.И. и др. Ультразвуковой скрининг в диагностике заболеваний щитовидной железы.

Ющенка, - бляжурналстськ щур пдгризають основи морального здоров'я нац, вони щодня, цлком свдомо  навмисно, сють розбрат, розчарування  зневру. Тому з цим стихйним бютвським лихом потрбно щось робити. Якщо докладно розглянути та проаналзувати ус антипрезидентськ «твори» «Високого Замку» хоча б за рк, то вийде дуже товсте дослдження про те, як нахабно  цинчно д проти Украни це «норвезько»-льввське видання. Таке дослдження було би корисним для всх. ¶ це конче потрбно зробити - написане на шпальтах газети вже нхто нчим не вируба  не зтре. То навщо через 100 рокв брутальну брехню  цинчне словоблуддя хтось ма сприймати як незаперечну стину? Однак все-таки за пдсумками року вартувало би збрати посяний бютвцями «урожай» та подати на них судов позови про захист чест, гдност  длово репутац укранського Президента. До «норвезько» мочилки х буде не менше 100, це точно. ¶ за кожним позовом виставити не менше, як по 1 млн. гривень моральних вдшкодувань. Треба ж колись добряче провчити комсомольських цинкв  «норвезьких» падлюк [20]. 6

РЕФЕРАТЫ:

Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

Внутренняя среда фирмы является своего рода лакмусовой бумажкой общего состояния компании. Работа с персоналом, отслеживание конфликтов между руководителями и подчиненными, корпоративные издания, совместные мероприятия, отчеты, финансовый контроль и многое другое входит в обязанности отдела по работе с персоналом или группы людей в составе департамента PR. Huma rela io s - такое название получила работа с персоналом в сфере маркетинга. В настоящее время на первый план в управлении фирмой выходит работа с репутацией, и неизменно важную роль в поддержание репутации играет персонал. Внутренний климат компании, доверие и обязательства – это слагаемые успеха при стратегическом планировании, кризис менеджменте, выстраивании отношений с конкурентами. В крупных компаниях существуют целые группы специалистов, разрабатывающие специальные программы и проводящие маркетинговые исследования внутри фирмы. Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предпринимательства должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное положение того или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и.

Методы и анализ нелинейного режима работы системы ЧАП. Метод фазовой плоскости

Многие крупные писатели, выступившие вслед за ним, учились у Бальзака изображению среды, умению неторопливо и обстоятельно вести рассказ. Ф. М. Достоевский, прежде чем обратиться к собственным творческим замыслам, первым перевел на русский язык в 1843 г. роман "Евгения Гранде". По своим политическим взглядам Бальзак был сторонником монархии. Разоблачая буржуазию, он идеализировал французское "патриархальное" дворянство, которое считал бескорыстным. Презрение Бальзака к буржуазному обществу привело его после 1830 г. к сотрудничеству с партией легитимистов — сторонников так называемой легитимной, т. е. законной, династии монархов, свергнутых революцией. Сам Бальзак называл эту партию отвратительной. Он отнюдь не был слепым сторонником Бурбонов, но все же встал на путь защиты этой политической программы, надеясь, что Францию спасут от буржуазных "рыцарей наживы" абсолютная монархия и просвещенное дворянство, которое осознает свой долг перед страной. Политические идеи Бальзака-легитимиста отразились на его творчестве. В предисловии к "Человеческой комедии" он даже дал превратное истолкование всему своему творчеству, заявляя: "Я пишу при свете двух вечных истин: монархии и религии".

Променеве дослідження травної системи

Назначение рынка средств производства является сложным процессом из-за отсутствия необходимой информации. Однако создание конкурентоспособной продукции требует качественного и дешевого сырья и материалов и, соответственно, выбора оптимальных поставщиков. Отечественная практика показывает, что для большинства предприятий оптимальными поставщиками материалов являются зарубежные производители. Так, например, объединение «Узкабель» большую часть ресурсов получает из России. 2. Сегментация рынка и ее основные критерии. Достаточно очевидно, что разные потребители желают приобрести разные товары. Для того, чтобы удовлетворить эти различные потребности, организации-производители и организации-продавцы стремятся выявить группы потребителей, которые скорее всего положительно отреагируют на предлагаемые продукты и ориентируют свою маркетинговую деятельность прежде всего на эти группы потребителей. Здесь уместно вспомнить известный закон Парето (закон 80:20), основанный на статистических исследованиях и согласно которому 20 % потребителей покупают 80 % товаров определенной марки, представляя обобщенную группу целевых потребителей, в силу определенных причин (каких? надо выяснить) ориентированных на данный товар остальные 80 % потребителей приобретают 20 % товара данной марки и не имеют четкого выбора; они скорее всего совершают случайные покупки.

Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

На кошти того ж міського населення будувалися церкви, утримувалася церковна парафія. Вільне ремісниче населення не було однорідним за своїм складом. Із загальної маси ремісників виділялися більш заможні майстри, в яких були залежні від них підмайстри або учні.3. Політичний устрій До приходу варягів основною політичною одиницею східних слов'ян виступало плем'я. Важливі питання вирішувалися шляхом згоди між старійшинами, які збиралися на племінні ради й були панівними постатями політичного життя, починаючи з найнижчого рівня — общини (миру, задруги) й аж до найвищого рівня союзу племен, такого, як, скажімо, існував у полян, сіверян і древлян. Центрами політичної влади були численні обнесені частоколом племінні поселення, що виникали на очищених від лісу узвишшях, довкола яких селилися члени племені. Найбільшими «володарями» їхніх торговельних підприємств були члени династії Рюриковичів, і саме вони мали найбільше прибутків і влади. Проте оскільки князі великою мірою залежали від дружини, то значну кількість своєї поживи їм доводилося ділити з дружинниками.

Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

О чуткости Репина к общественным событиям эпохи свидетельствует рисунок, изображающий Д.В.Каракозова перед казнью. Раннее творчество художника весьма разносторонне. Он работал над академическими "программами" религиозного содержания, трактуя их более в психологическом, чем в возвышенно-отвлеченном духе. Такова картина "Иов и его друзья" (1869, ГРМ), отмеченная Малой золотой медалью. В свободное время Репин пробовал себя в бытовом жанре ("Приготовление к экзамену", 1864, ГРМ), портретировал родных и друзей. О высоком мастерстве начинающего художника свидетельствуют портреты: В.Е.Репина (1867, ГТГ), матери (1867, Национальный музей в Праге), Г.Д.Хлобощина (1868, ГРМ) и др. В портрете В.А.Шевцовой, невесты художника (1869, ГРМ), психологическая точность и серьезность передачи внешних и внутренних черт девушки сочетается с особенной красотой сдержанных цветовых отношений. Выдающимся произведением явилось "Воскрешение дочери Иаира" (1871, ГРМ), за которое автор получил Большую золотую медаль. Одновременно Репин работал над другой картиной - "Бурлаки на Волге" (1870-1873, ГРМ), сразу же при своем появлении прославившей имя художника.

Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

Хейзингом предполагает прежде всего определить, что автор вкладывает в понятие игры, в чем видит её характер и значение как явления культуры. В первую очередь надо сказать, что игра, с точки зрения исследователя, гораздо старше культуры, так как понятие культуры предполагает человеческое сообщество, а животные “не дожидались появления человека, чтобы научить их играть”(21, С.21). Игра переходит границы чисто биологической или чисто физической деятельности, так как уже в наипростейших формах, в том числе и в жизни животных, игра есть нечто большее, чем чисто физиологическое явление, либо физиологически обусловленное психическая реакция. Исследователь указывает, что в игре есть нечто, выходящее за пределы непосредственного стремления к поддержанию жизни. Как бы это не называлось, в любом случае, эта целенаправленность игры являет на свет некоторую нематериальную стихию, включенную в сущность игры. К определению основных функций игры неоднократно обращались ученые различных специализаций (физиологи, психологи, философы, педагоги). Синтез этих теорий позволяет выделить следующие положения: - игра - высвобождение избыточной жизненной силы; - игра - инстинкт подражания; - игра - удовлетворение потребностей в разрядке; - игра - упражнение на пороге серьезной деятельности; - игра учит себя ограничивать; - игра поддерживает собственную индивидуальность (2,6,7,10,14,23) Однако, Й.

Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

Орхестра - от глагола орхеомай - танцую. Тэатрон - места для зрителей. Скена - палатка, позже деревянное строение. Театральная энциклопедия , т. 2, стр. 534. Колпинский Ю.Д., Великое наследие античной Элады., стр. 134. ПОСТОНОВАЧНАЯ ТЕХНИКА ТЕАТРА Развитие драматургии определяло эволюцию постановочной техники греческого театра. В ранних трагедиях Эсхила декорации представляли собой массивные деревянные сооружения (большой алтарь с кумирами двенадцати богов в «Умоляющих», гробница царя Дария в «Персах», скала в «Прикованном Прометее»). При Софокле появились расписные декорации, помогавшие превращать проскений в фасад дворца или храма, в переднюю стену палатки предводителя. В некоторых комедиях действие переносилось из одного месте в другое (например, из города в деревню, с земли в подземное царство и т. д.), причём в театре они располагались рядом. Содержание греческой драмы требовало применения театральных машин. “Божества взлетали вверх и спускались вниз спомощью блоков, причем от зрителей ничего не скрывалось и всегда были видны веревка и крюк, которым зацепляли за пояс “парящего в воздухе” актера.

Дослідження методів інтерполяції

Тенденции массового искусства, писал он, заключаются в том, чтобы достичь нижнего порога в шкале ценностей. С помощью массового искусства мы приспосабливаемся к нормам жизни несовершеннолетних. В последние годы термин "массовая культура" стал употребляться гораздо реже, чем прежде. Он все более и более , уступает место понятию популярная культура, исследователи делают акцент на то, что последняя ориентирована на развлечения и отдых, кроме того, понятие "популярная культура" часто связывается с фольклором, будь то наследие устного народного творчества прошлого века или же "фольклор индустриальной эры"; тем самым делается попытка связать "популярную культуру" с народной традицией и таким образом сблизить их. Наконец, выделяется еще "элитарная" как культура высшего порядка, которая противостоит и "массовой" и "популярной" культуре и недоступная пониманию и восприятию масс. Чаще всего имеется в виду авангардистское искусство. В меньшей мере "массовая культура" противопоставляется классическому искусству. Следует отметить, что границы между массовой культурой не остаются неизменными, они влияют друг на друга, чему в значительной степени способствует развитие технических средств массовой коммуникации.

Дослідження методів чисельного інтегрування

Лишь немногие "короли" М. - З. Фрейд, И. Стравинский. А., Шенберг, Т. Манн - не были обижены судьбой, хотя все четверо умерли не у себя на родине, а в изгнании, то есть пережили психологическую травму эмиграции. Исключение и в этом, пожалуй, лишь Уильям Фолкнер. Аутисты могут быть двух типов - авторитарные; это, как правило, основатели и лидеры новых направлений (Н. С. Гумилев, А. Шенберг, В. Брюсов); дефензивные (то есть с преобладающей защитной, а не агрессивной установкой); таким был, например, Ф. Кафка - беззащитный, боящийся женщин, отца, неуверенный в себе и в качестве своих произведений, но по- своему чрезвычайно цельный. Классические аутисты настолько равнодушны к внешним условиям среды, что они легче выживают в экстремальных условиях. Так, например, композитор С. С. Прокофьев, будучи совершенно внутренне чуждым советскому строю, тем не менее, с легкостью писал оперы на советские темы - "Октябрь", "Семен Котко", "Повесть о настоящем человеке",- он относился к этому как к чему-то вынужденному, как к плохой погоде.

Дослідження чисельних методів інтегрування

Типичным явлением конца 40-х годов стали проработочные кампании в научных, вузовских и творческих коллективах, создававшие нервозную обстановку, широкие масштабы приняла кампания по борьбе с формализмом и космополитизмом. В 1948 году состоялся первый Всесоюзный съезд советских композиторов и трехдневное совещание деятелей советской музыки в ЦК партии. На них проявилось стремление искусственно разделить композиторов на реалистов и формалистов. Причем в формализме в очередной раз были обвинены Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян. События 1948 г. негативно сказались и на развитии профессиональной эстрады - оркестры (джазы) Л. Утесова и Э. Рознера вынуждены были поменять свою ориентацию. В 1946 году за несоответствие общим стандартам были подвергнуты критике режиссеры С. М. Эйзенштейн, В. И. Пудовкин, Г. М. Козинцев. Идеологическая пропаганда принимала все более шовинистический и антисемитский характер. В январе 1949 года началась кампания против "безродных космополитов", которая повлекла за собой разрушительное вмешательство в судьбы ряда ученых, преподавателей, работников литературы и искусства.

Кабінетні методи маркетингових досліджень

И как он снова приходил к той же мысли, теряя веру в себя - писателя, убеждался, что Нина никогда не вернется к нему. И в самом конце «дамоклов меч» разил – Треплев стрелялся. Если же обратиться к другим персонажам «Чайки», можно увидеть, что и здесь главное не событие, а его ожидание. Разве самое важное для Маши, что она вышла замуж за учителя и родила ребенка? Нет, самое важное в ожидании счастья, хотя ясно, что его не будет, в надежде, хотя ее любовь безнадежна. А Сорин? Мы уже видели, что его формула – «Человек, который хотел» - характерна не для него одного. Многие герои «Чайки» могли бы так сказать о себе. Ослабляя непосредственную событийную динамику сюжета, усиливая мотив томительного ожидания поступка, Чехов вместе с тем вводит в сюжет новое измерение. Речь идет о сквозном образе-мотиве, пронизывающем повествование поэтическим пунктиром. Линии развития действия и сквозного образа непросто соседствуют, но то и дело пересекаются. Точки этих пересечений и образуют очаги повышенной напряженности. Вспомним еще раз слова из монолога Нины в финале: «Я – чайка. Нет не то Помните, вы подстрелили чайку? И потом: «О чем я?. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так Я уже настоящая актриса » Здесь сталкиваются сюжет и сквозной образ.

Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

Например, в стихотворении "Желание славы" (1825) в точке душевного излома героя, в момент утраты всего, что он мыслил как счастье, возникает образ путника, настигнутого молнией в пустыне. Цепочка эмблематических образов-символов: слезы, молния, пустыня, затменье - тяготеет к двум семам эмблематики. Слезы и затменья, как правило, символизируют переходные состояния, слезы предвещают грядущие радости, а затменья - тяготы, достойно преодолеваемые. Вторая сема цепочки - молния и пустыня - это сема величия. Молния, согласно эмблематике, "первым делом ударяет в гору", а пустыня означает место, где испытываются сила и величие3 . Цепочка образов-символов в "Желании славы" образует внутренний сюжет, который подсказывает, что герой повержен, потому что избран, и что невзгоды будут преодолены. Любовный сюжет благодаря эмблематической образности наращивает смысловой объем, приобретает более значимый эстетический ранг, интимное подключается к мифологической парадигме, эксплицируется связь с темой "Пророка", "Поэта", "Памятника", выстраивается системность лирики Пушкина.

Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

Некоммерческие организации призывают в рекламе активно поддерживать того или иного политического кандидата или выступать против него, охранять дикую природу или просто род человеческий.Реклама как процесс из четырех составляющих Представим себе это следующим образом: РЕКЛАМОДАТЕЛИ, которые иногда используют РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА, которые рассылают их обращения черезСРЕДСТВА РЕКЛАМЫ(обычно средства массовой информации), чтобы с ними ознакомились потенциальные ПОТРЕБИТЕЛИ этих обращений - как минимум, а зачастую и самих рекламируемых товаров или услуг. Рассмотрим эти составляющие. Рекламодатели Рекламодатели - весьма разноликая "компания". Это производители, розничные торговцы, оптовые торговцы, фирмы услуг, дистрибьютеры, профсоюзы, частные лица и многие, многие другие. Рекламодатели оплачивают счета, а сегодня этих счетов ежегодно набирается более чем на 65 млрд. долл. Соотношение между основными типами рекламодателей выглядит следующим образом: Общенациональные. Они составляют большую часть. Как правило, это производители, т.е. фирмы, выпускающие товары, с которыми мы встречаемся в универсамах, демонстрационных залах, выставках и т.д. Среди наиболее интенсивно рекламируемых товаров - продукты питания, туалетные принадлежности, автомобили, лекарства и лечебные средства, услуги потребительского характера, пиво, вино, табак и принадлежности для курения, легкие закуски и безалкогольные напитки.

Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Но, к сожалению, как отмечает А.А. Петров те, от кого зависит распределение ресурсов, еще не осознали, что методы математического моделирования имеют большое народнохозяйственное значение и от их развития во многом зависит судьба социально-экономического и научно-технического прогресса страны. Соответственно нет материальной поддержки исследований, научные кадры не консолидируются на решении ключевых проблем, даже нет понимания, что математическое моделирование превратилось в самостоятельную отрасль науки с собственным подходом к решению проблем, хотя корни его остаются в науках о природе и обществе. Остается надеяться, что эти трудности временные, и математическое моделирование получит заслуженное место и в решении важных социально-экономических и народно хозяйственных проблем России будет играть ту же роль, что и в развитых странах. Список литературы Акчурин И.А., Веденов М.Ф., Сачков Ю.В. Методологические проблемы математического моделирования в естествознании. // Вопросы философии, 1966, №4. Акчурин И.А., Веденов М.Ф., Сачков Ю.В. Познавательная роль математического моделирования. М.: 1968. Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики - М.: Наука, 1965. Андрющенко М.Н., Советов Б.Я., Яковлев А.С. и др. Философские основы моделирования сложных систем управления // Системный подход в технологических науках (Методологические основы): Сборник научных трудов – Л.: Изд. АН СССР, 1989. Батороев К.Б. Кибернетика и метод аналогий - М.: Высшая школа, 1974. Бир С. Кибернетика и управление производством - М.: Наука, 1965 Бублик Н.Д., Секерин А.Б., Попенов С.В. Новейшие компьютерные технологии прогнозирования финансовых показателей и рисков. – Уфа: 1998. Васильев В.И., Ильясов Б.Г., Валеев С.В., Жернаков С.В. Интеллектуальные системы управления с использованием нейронных сетей. – Уфа, 1997. Вейль Г. Полвека математики – М.: 1969. Иванов В.Т. Математическое моделирование.

Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

Видимые слизистые розовые, блестящие, чистые, влажные. Подкожная жировая клетчатка: развита умеренно, распределена равномерно Лимфатическая система: лимфоузлы не увеличены Мышечная система: сила мышц достаточна , тонус в норме. Тургор тканей сохранен Кости и суставы:патологических изменений при осмотре в костях черепа, позвоночника , грудной клетки , таза , длинных трубчатых костях не обнаружено . При пальпации обнаружена болезненность в левом голенностопном суставе Щитовидная железа: не пальпируется Органы дыхания: по данным осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации органов дыхательной системы патологии не найдено. Сердечно-сосудистая система: границы относительной тупости сердца соответствуют норме. При аускультации на верхушке выслушивается слабый систолический шум . Пульс слабого наполнения, удовлетворительного напряжения. Эластичность стенки сосуда сохранена . АД -130/70 мм рт ст Органы пищеварения : рот: слизистая розовая , влажная зубы, язык: на языке белый налет миндалины :не выходят за края небных дужек живот: правильной формы , в горизонтальном положении не выступает за края реберных дуг .

Методи тестування у дидактичних дослідженнях

Однако приведенные в литературе по этому вопросу данные довольно противоречивы. Таким образом многочисленные эксперементы на животных и наблюдения на человеке показали, что в механизме желчеобразования и желчевыведения существует нервно – гуморальная фаза , но обуславливается ли она только действием специфических гормонов, или действием продуктов переваривания пищи, или суммарным действием и тех и других, окончательно сказать не возможно . ПАВ желудочно – кишечного тракта и механизмы эмульгирования, значение. Все ферменты, принимающие участие в гидролизе пищевых липидов растворены в водной фазе содержимого тонкого кишечника и могут действовать на молекулы липидов лишь на границе раздела липид/вода. Отсюда , для эффективного переваривания липидов необходимо увеличение этой поверхности с тем, чтобы большее количество молекул ферментов участвовало в катализе. Увеличение площади поверхности раздела достигается за счет эмульгирования пищевых липидов – разделение крупных липидных капель пищевого комка на мелкие. Для эмульгировани необходимы поверхностно-активные вещества – ПАВы , представляющие собой амфифильные соединения , одна часть молекулы которых гидрофобна и способна взаимодействовать с гидрофобными молекулами поверхности липидных капель, а вторая часть молекулы ПАВов должна быть гидрофильной, способной взаимодействовать с водой.

Методи політичних досліджень

Подобные наблюдения свидетельствуют о целесообразности повторной лапароскопии при отсутствии эффекта в течение ближайших 12—24 месяцев после окончания лечебного воздействия. Восстановление репродуктивной функции и лечение гирсутизма не являются единственными аспектами разбираемой проблемы. Не меньшее значение приобретают онкологические аспекты. Эту сторону можно проиллюстрировать следующей последовательностью событий в процессе развития заболевания — сочетание формирования морфофункциональной патологии в яичниках у определенного числа пациентов с опухолевыми заболеваниями матки и яичников и сопутствующими метаболическими нарушениями; достаточно высокая степень риска развития патологии, главным образом рака слизистой тела матки, и, наконец, значительная отягощенность состояния репродуктивной системы в отдаленные сроки даже после успешной клиновидной резекции яичников в молодом возрасте. Гиперэстрогения, имевшая место у данного контингента гинекологических больных в репродуктивном возрасте, сохраняет патогенетическую роль в последующие годы жизни женщины и в случае установления после операции регуляторных овуля-торных циклов и реализации генеративной функции.

Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Главным критерием эффективности служила динамика исходного балла MADRS. Дополнительные критерии эффективности -динамика показателей Шкалы Гамильтона для оценки тревоги (HARS), Шкалы общего клинического впечатления (CGI), Визуальной аналоговой шкалы (VAS) и Шкалы Цунгадля самооценки депрессии оценивались в течение 6 визитов от Д1 до Д42. Переносимость оценивалась по данным клинического обследования, показателям ЭКГ и лабораторных исследований.Побочные эффекты регистрировались по жалобам пациентов. Соматические жалобы больных и побочные эффекты регистрировались во время каждого визита с помощью соматической шкалыAMDP5. Допускалось назначение бензодиазепинов в качестве анксиолитиков или гипнотических средств. Методы измерения и статистической обработки данных. Различия между группами определялись наличием различийкак минимум на 4 балла MADRS на момент окончания исследования. Основной анализ проводился по данным, полученным от всех пациентов, включенных в исследование. В дополнительныйанализ включались показатели больных, которые завершили 14-дневный период терапии, и пациентов, полностью завершивших 42-дневный курс терапии.

Педагогічний експеримент як метод дослідження

До сих пор мы предполагали, что задан уровень, до которого надо обезвреживать производственные отходы. Он должен соответствовать тому качеству окружающей среды, которое мы хотим иметь. Это качество связано с понятием вредности, экологической опасности загрязнения. Разные живые организмы реагируют на загрязнениепо-разному. Одни его просто не ощущают (при обозначении этого явления в графиках подобное состояние организмов называют «зоной нечувствительности»), другие же могут от того же воздействия погибнуть («зона чувствительности»).Зона чувствительности соответствует катастрофическим экологическим последствиям. Зона нечувствительности закреплена в показателях предельно допустимых концентраций (ПДК), которые отражают свойство живых организмов или материальных ценностей не реагировать до определенных пределов на загрязнение среды. Для воды ПДК устанавливаются по трем категориям качества в зависимости от назначения водоемов. Но для осуществления подобных рассчетов необходимо располагать определенными стандартами требуемого качества окружающей среды.

Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас ко мне воззвал: "Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей". Серафим из пушкинского "Пророка" своими прикосновениями делает пророка всевидящим, всеслышащим, всепонимающим проповедником, возвещающим людям волю Божию. Пророк Исайя — это не только проповедник, посланный проповедовать волю Божию, но и слушатель ангельского, небесного пения. Аналогичен эпизод отправления на проповедь пророка Иезекииля, который поедает свиток, данный ему Богом (Иезек. 2, 3). Пророк видит видение, в котором вместо серафимов выступают херувимы. Иезекииль рисует страшную картину своего видения, сопровождаемого грозным шумом, стуком и пением херувимов великим громовым голосом: "Благословенна слава Господня от места сего!" (Иезек. 3, 12). Серафимы у Исайи и херувимы у Иезекииля, окружающие Бога, воспевают ему славословие так громко, что сотрясаются "верхи врат".

Методи економіко-статистичних досліджень

С определенной долей условности можно говорить о существовании двух этапов развития теории политической модернизации. Возникла она в США, и первоначально ее суть сводилась к обоснованию идей заимствования отсталыми, слаборазвитыми странами Азии, Африки и Латинской Америки передовой техники и способов социальной организации: у более развитых стран (США и Западной Европы). “ В этот период господствовала идея однолинейного развития : одни страны отстают от других, но в целом они движутся по одному пути модернизации. Различия между традиционными и современными обществами сводились количественным уровнем индустриализации, урбанизации, образования, благосостояния, развитости средств коммуникации, профессионализации и многое другое“(15). Таким образом, модернизация рассматривалась как однонаправленное эволюционное развитие социальной системы, цель которого – достижение уровня развитых стран как экономического и социально-политического образца. В политической сфере модернизация отождествлялась с демократизацией, при этом недооценивалась скрытая инерция традиционного общества и главное внимание уделялось вниманию внешних, экзогенных факторов.

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Современное состояние памятника. В настоящее время, спустя двадцать лет после реставрации грот Дианы, «башня» и прилегающая местность вновь требуют реставрации. Частично повреждена кладка камня стен и верхней части свода; фуст колонн неровный; замковый камень над ними требует закрепления; чрезмерно разрослась растительность – самосев в кладке стен; разрушается «башня», утрачены детали ее балюстрады; частично утрачен плитный камень на нижней площадке; поврежден бордюрный камень на средней площадке, по лестнице между средней и верхней площадками. Из-за систематического загрязнения грота в мае 2003 года объединение «Пятигорсккурорт» закрыло все входы в грот металлическими решетками, выкрашенными в черный цвет, что нарушает его облик. Предложения для реставрации.- Произвести реставрационные работы в гроте на период постройки памятника (1831-38 гг.). - Восстановить кладку стен, облицовку свода, укрепить замковый камень центральной арки, с последующей расшивкой швов. - Восстановить цементную облицовку колонн грота. - Убрать лишнюю растительность – самосев. - Реставрировать каменную кладку «башни» и балюстраду верхней площадки. - Восстановить бордюр на средней площадке, реставрировать лестницу между средней и верхней площадкой. - Реставрировать поверхности площадок, дорожек, ступеней и подпорных стен. - Восстановить деревянные скамейки перед входом по существующим аналогам. А.Н. Коваленко. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.1. ГАСК – Государственный архив Ставропольского края.2. ГМЗЛ – Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова. СПИСОК АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ – ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ « ГРОТ ДИАНЫ». ГМЗЛ. Приложение 1. К ПОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ ГРОТА ДИАНЫ 1978-79 гг.

Дослідження харчування

Опасность этих преступлений обусловлена также и другими причинами, в частности:- в преступную деятельность вовлекаются одновременно несколько лиц;- совместным участием в преступлении нескольких лиц, причиняется интересам личности и государства, как правило, больший ущерб;- различный опыт и практические навыки соучастников преступления позволяют более четко и качественно его подготовить и совершить, оставив минимальное количество следов на месте происшествия, что затрудняет раскрытие и дальнейшее расследование таких преступлений;- такая раскрываемость преступлений, совершенных в соучастии, пораждает у преступников чувство безнаказанности, подталкивает их к совершению новых преступлений, вовлечению в преступную деятельность новых соучастников. Вместе с тем еще с конца прошлого века, и до настоящего времени учеными- криминалистами по этому поводу высказываются различные точки зрения. Так, русский профессор Н.Д.Сергиевский, советский ученый-криминалист А.Н.Трайнин и другие допускали наличие соучастия лиц при совершении неосторожных преступлений, т.е. так называемое "неосторожное соисполнительство". примерами такого соисполнительства могут служить совместные действия нескольких лиц по раскачиванию в процессе игры лодки или дерева, качели и др., на которых находятся люди, без цели причинения вреда их здоровью, следствием чего наступает гибель людей или причинение им различной степени тяжести телесных повреждений.

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Джайни довели принцип неспричинення зла до такого абсурду, що він став найбільш відомою характеристикою їхньої релігії. Монахи-джайни підмітають перед собою дорогу, щоб не убити випадково якої-небудь комахи. Вони проціджують усю воду, що п'ють, і уважно досліджують усю їжу перед тим, як її з'їсти. Джайни строго дотримуються вегетаріанства, але і при цьому висловлюють співчуття, тому що фрукти, овочі і горіхи, на їхню думку, теж мають живу душу. Тому щодня вони каються в зроблених гріхах і намагаються грішити якнайменше, поїдаючи тільки нездатних почувати "живих істот". Тому що майже будь-яка робота зв'язана з ненавмисним убивством чогось живого, джайни, що серйозно відносяться до своїх переконань, вибирають професії, що відповідають їх вимогам (наприклад, банківського службовця або страхового агента). Хоча самогубство суперечить джайністському принципові неспричинення зла, вищим актом аскетизму в джайнів вважається вмерти голодною смертю, не приймаючи їжі. Вони думають, що в такий спосіб здобувають звільнення або святість. Є й інші принципи правильного поводження: цнотливість, правдивість, байдужність до подій і цінностей матеріального світу; джайни не крадуть і не беруть на себе зобов'язань.

Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

Расходы бюджета, предусмотренные бюджетной классификацией, подразделяются на расходы, включаемые в бюджет текущих расходов и бюджет развития. К бюджету текущих расходов относятся расходы на текущее содержание и капитальный ремонт (восстановительный) жилищно-коммунального хозяйства, объектов охраны окружающей среды, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, науки и культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и иные расходы, не включенные в расходы развития. К бюджету развития относятся ассигнования на инновационную и инвестиционную деятельность, связанную с капитальными вложениями в социально-экономическое развитие, на собственные экологические программы и мероприятия по охране окружающей среды (сверх ассигнований, выделяемых из экологических внебюджетных фондов), иные расходы на расширенное воспроизводство. Именно второй бюджет - развития - определяет масштабы и скорость перевооружения производства, НИОКР. 4. Доходы государственного бюджета Доходная часть бюджетов состоит из закрепленных и регулирующих доходов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.