Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Кожен наступний етап виконується у випадку позитивного результату попереднього. Зразки оформлення необхідних документів приведені в обов'язкових додатках до стандарту: Додаток Б Форма заявки на акредитацію Додаються до заявки: Додаток У Положення про акредитовану випробувальну лабораторію (центрі) Додаток Г Настанова з якості випробувальної лабораторії (зразок титульного листа) Додаток Д Паспорт випробувальної лабораторії Додаток Е Заповнена опитувальна анкета Додаток Ж Проект області акредитації випробувальної лабораторії У додатках також надані форми: Додаток И Акта перевірки випробувальної лабораторії Додаток ДО Угоди Держстандарта з випробувальною лабораторією Додаток Л Атестата про акредитацію Додаток М Атестата про акредитацію тільки на технічну компетентність Атестат акредитації видається не більше ніж на три роки. Після закінчення процесу акредитації полягає договір з Держстандартом України на проведення інспекційного контролю. Умови інспекційного контролю визначаються для кожної конкретної лабораторії під час ухвалення рішення про акредитацію. Інспекційний контроль передбачає: Періодичні перевірки діяльності лабораторії Присутність в акредитованій лабораторії представників, призначених Держстандартом Надання лабораторією регулярної інформації про якість проведених вимірів, про порівняльні виміри (якщо вони проводяться), про результати періодичних внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань, про претензії клієнтів і т.д. Підбор і аналіз інформації від організацій, що здійснюють суспільний і державний контроль якості продукції Будь-які інші дії контрольного характеру, що можуть забезпечити впевненість у тім, що лабораторія протягом дії її атестата акредитації постійно забезпечує відповідність вимогам, що висувалися під час акредитації. Акредитація лабораторії може бути припинена чи скасована у випадку: невідповідності лабораторії вимогам, висунутим до акредитованої випробувальної лабораторії самостійного рішення лабораторії про дострокове закінчення дії акредитації. 3. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації Організаційна структура і функції органу з сертифікації систем якості встановлені стандартом ДСТУ 3420-96. Організаційна структура органу з сертифікації систем якості: керівник Рада виконавчі групи (підрозділи). Керівник органу здійснює управління діяльністю органу і несе відповідальність за його функціонування перед національним органом з сертифікації. Керівник органу очолює Раду органу, він підзвітній Раді у своїй діяльності. Рада органу складається з представників Національного органу з сертифікації, виконавчих підрозділів органу з сертифікації систем якості, органів з сертифікації конкретної продукції. До діяльності Ради можуть залучатися (постійно, чи періодично) представники державних органів, що здійснюють наглядові функції і взаємодіють з органом сертифікації систем якості. Функції Ради органу з сертифікації систем якості: формування політики органу з сертифікації; розробка пропозицій щодо розширення галузі акредитації та удосконалення роботи органу; участь у проведенні внутрішніх перевірок ефективності функціонування системи забезпечення якості; контроль діяльності виконавчих підрозділів.

Стандарт розроблений з урахуванням вимог настанов ISO/IEC і європейських стандартів у сфері сертифікації. У п.4 стандарту надане визначення акредитації випробувальної лабораторії в Системі: акредитація є офіційним визнанням технічної компетенції і незалежності лабораторії від розроблювачів, виробників (постачальників) і споживачів (покупців) продукції (послуг, процесів), чи тільки технічної компетенції щодо проведення випробувань конкретної чи продукції конкретних видів випробувань відповідно до вимог стандартів і інших нормативних документів. Допускається проводити випробування з метою сертифікації випробувальними лабораторіями, акредитованими тільки на технічну компетентність, але з контролем представниками органу з сертифікації продукції. Відповідальність за необ'єктивність при цьому несе орган з сертифікації. Може бути акредитована будь-яка бажаюча лабораторія, не залежно від галузевої підпорядкованості і форми власності. Основною функцією випробувальної лабораторії є проведення випробувань у закріпленій області акредитації. Випробувальна лабораторія відповідно до додатка А стандарту повинна мати наступний зразковий комплект юридичних, організаційно-методичних, нормативних і інших документів: Правова документація Положення про випробувальну лабораторію Паспорт випробувальної лабораторії Атестат акредитації Область акредитації. Організаційно-методична документація Комплект організаційно-методичних нормативних документів Системи сертифікації УкпСЕПРО Документи ISO/IEC, стандарти серії ДСТУ E 45000, що регламентують організаційні і методичні питання акредитації і діяльність акредитованих лабораторій. Нормативна документація на продукцію, що випробовується Документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, методи її випробувань і вимірів у сфері акредитації лабораторії, стандарти й інші нормативні документи, настанови ISO, IEC і т.д. Документація на систему забезпечення якості Настанова з якості випробувальної лабораторії. Документація на засоби випробувань Реєстраційні документи на устаткування (журнали, картки, аркуші, порядок і графіки атестації, методики перевірок і т.д.). Документація щодо персоналу лабораторії Особисті справи співробітників Посадові інструкції Матеріали щодо атестації. Документація на зразки продукції, що випробуються Технічні умови, стандарти, на які є посилання в технічних умовах. Паспорт, технічний опис і настанова з експлуатації на випробовувані вироби, що містять: Порядок ідентифікації зразків виробів Порядок перевірки комплектності і працездатності зразків під час їхнього приймання Вимоги до комплектності документів на зразки виробів Порядок збереження зразків Порядок списання, утилізації і (чи) повернення замовнику зразків. Документація на порядок проведення випробувань і реєстрації даних Програми і методики проведення випробувань Документи, що містять порядок розрахунків і розрахункові дані Робочі журнали, що містять результати випробувань і вимірів Протоколи випробувань Звіти щодо проведених випробувань Інструкції з охорони праці і техніку безпеки. Документація щодо підтримки умов у приміщеннях Інструкції з забезпечення належного порядку у виробничих приміщеннях Журнал контролю стану навколишнього середовища в приміщеннях Експлуатаційна документація на устаткування, що контролює чи підтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.

Причина: отравления от неправильного применения лекарственных средств, в частности высоких доз метиленового синего, малахитового зеленого, фиолетового К, трипафлавина; они токсически действуют на внутренние органы; марганцевокислый калий и сульфат меди вызывают изменения в нервной системе, почках, печени, органах кровообращения; формалин разрушает нервную систему, кровеносную систему; антибиотики подавляют защитные силы организма и могут быть токсичны в больших дозах. Признаки болезни. Появление у рыб судорожных, конвульсивных движений, ослабление зрения, утрата яркости окраски, воспаление желудочно-кишечного тракта с выделением слизи. Лечение. При появлении признаков отравления необходимо пересадить рыбу в аквариум с чистой водой и принудительной аэрацией, полностью заменить воду в аквариуме. Профилактика. Строго придерживаться рекомендаций по применению лекарственных препаратов. ЛИТЕРАТУРА Акаевский А.И. Анатомия домашних животных. - М., 1962. Аннемари Фогель, Хайнц Эбер-Хард Шнайдер. Советы любителям кошек; Пер. с нем. - М., 1987. Баранов А.Е

РЕФЕРАТЫ:

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Авиация флота за это время на разведку, прикрытие конвоя и удары по аэродромам произвела свыше 2 тыс. самолето-вылетов. В зоне Северного флота конвой потерь не имел. Британское адмиралтейство считало проводку этого конвоя значительным военным успехом. Первый лорд адмиралтейства прислал в Советский Союз телеграмму: «Мы поздравляем весь личный состав с его великолепным подвигом в боевом конвоировании PQ-16 по пути в Северную часть России, несмотря на опасность атак противника с моря и воздуха. Желательно, чтобы это сообщение было доведено до командира конвоя, офицеров и рядового состава торгового флота союзных стран и всех лиц, имеющих к этому непосредственное отношение». В июне гитлеровское командование тщательно подготовило большую операцию по уничтожению очередного конвоя. Оно считало, что союзники увеличат поставки, чтобы помочь СССР, когда на советско-германском фронте началось большое наступление немецко-фашистских войск. Стремясь к полному уничтожению большого конвоя, они учитывали чувствительность англичан к потерям и надеялись, что это окажет влияние на ход войны на море в целом.

Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

Хотя опасность атаки немецкой лодки оставалась, И.К. Мессер решился всплыть. Пароход "Кolga" считался военным транспортом, видимо этим объясняется его поведение. После нескольких выстрелов он остановился, но после прекращения огня сразу дал полный ход. "Волк" в такой ситуации имел право стрелять и немедленно выпустил торпеду, попавшую в середину корпуса. У борта поднялся громадный столб воды, а когда он осел, "Kolga" остановилась и начала резко крениться. На палубу выбежали люди и стали спускать шлюпку. Тем временем на горизонте показался дымок и лодка не стала дожидаться, когда "упрямец" затонет. Развив полный ход, субмарина поспешила на перехват нового транспорта и ее ожидание оправдалось, он снова оказался немецким. Капитан "Bia ka" поняв, что с "Волком" шутки плохи, послушно выполнил все приказы. Чтобы сэкономить время, пароход утопили торпедой. В момент взрыва на нем начал работать гудок, который замолк, лишь скрывшись в волнах. Это был как бы салют блестящему успеху русской подводной лодки, которая за день потопила больше пароходов, чем все балтийские лодки за два предыдущих года.

Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Историк литературы не может обойти этого своеобразия, имея, однако, в виду, что образование собственно У. л., тесно связанное с формированием украинского языка, все же относится к эпохе XVI—XVII вв. Так. обр. понятие «старая украинская литература» слагается из памятников, возникших на юге нынешней территории нашего Союза в эпоху Киевского государства X—XI вв. и в эпоху феодальной раздробленности, и памятников, слагавшихся там же в период господства крепостничества с XVI в. по XVIII в. включительно и входящих также в историю русской литературы. Центральное место в письменности первого периода (ее обзор — см. «Русская литература») принадлежит знаменитой героической поэме «Слово о полку Игореве», в новой У. л. (как и в русской) бывшей предметом особенного внимания и изучения. С 50-х гг. XIX века имеется ряд переводов «Слова» (полностью и в отрывках) на украинский яз., прозой и стихами (Максимовича, М. Шашкевича, И. Вагилевича, Б. Дидыцького, С. Руданського, Т. Г. Шевченко (два отрывка), Федьковича, Кендзерского, Огоновського, Шейковського, М. Чернявського, В. Щурата, Панаса Мирного и др.; из советских украинских поэтов переводили «Слово» — Максим Рильский, В.

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

За кількістю патронів виділяють однозарядну зброю (ручна ствольна зброя, що має пристрій для розміщення одного патрона або пулі в кожний ствол) та багатозарядну зброю (ручна ствольна зброя, що має пристрій для розміщення і подачі двох або більше патронів або куль хоча б в один ствол). По способу заряджання зброю поділяють на дульнозарядну (як правило саморобну), яка в свою чергу за засобом спламеніння поділяється на капсульну, кременеву, фітільну, запальну, і казнозарядну (виготовляється за звичай під унітарні патрони) і поділяється на: > зброю бокового бою (шпилечну) – капсюльний склад розташовується всередині гільзи безпосередньо в контакті з зарядом димного пороху, а крізь бокову стінку гільзи вставлена шпилька, що виконує роль бойка, один кінець якого спирається в капсюльний склад, а по другому наноситься удар пласкою ділянкою курка зброї при пострілі; > зброю кільцевого бою – вибухова речовина, що ініціює постріл, розташована в краях шляпки (фланця) гільзи по колу, бойок ударника розташований так, що наносить удар по краю денця гільзи; > зброю центрального бою – бойок ударника наносить удар в центр денця гільзи, де розміщується капсюль.

Експертиза якості та митне оформлення штучного хутра і виробів з нього

Или: Пролетают за селами села, Пролетает за весями весь. Там — убогие стаи избенок, Там — убогие стаи людей. В этом разделе особенно явно звучит тема хаоса — сквозная тема сборника. Естественная реакция человека на встречу с хаосом — первобытное чувство священного ужаса. Это чувство выражено в образах неизвестности, оторопи (“Где по полю оторопь рыщет,// Восстав сухоруким кустом.”), смерти: От голода, холода тут И мерли, и мрут миллионы. Там Смерть протрубила вдали В леса, города и деревни. Пространство следующего “круга” — “Деревни” — имеет более четкие контуры. Оно уже не пусто, а насыщено предметами. В контексте общего замысла сборника и высунутый “красный язык” висельника, и стаи то черных, то изумрудных мух, и кровь, свищущая пеной “из-под красной рукоятки”, — символы безысходной, тупиковой, совершающейся в одномерном пространстве смерти: Красною струею прыснул Красной крови ток. Ножик хрястнул, ножик свистнул, — В грудь, в живот и в бок. Пространство следующего раздела “Город” еще конкретнее: Москва “пира во время чумы”.

Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

В дальнейшем при объективном исследовании в случае ХОБЛ на первое место будут выступать признаки эмфиземы, дыхательной недостаточности и легочной гипертензии. В связи с этим на первое место в дифференциальной диагностике выходит исследование функции внешнего дыхания (ФВД). Как следует из названия, простой бронхит не сопровождается лимитацией воздушного потока, в отличие от ХОБ и ХОБЛ. При последних же - отмечается медленное падение показателей функции внешнего дыхания. Использование в оценке стандартизованных показателей (жизненная емкость легких , объем форсированного выдоха за 1 секунду и максимальной объемной скорости потока на разных отрезках трахеобронхиального дерева ), при форсированном экспираторном маневре во время проведения спирометрии или пневмотахометрии, а также оценка формы кривой поток-объем, позволяют решить вопрос о наличии обструкции. Бронхиальная обструкция считается хронической, если она регистрируется при повторных исследованиях ФВД не менее 3 раз в течение одного года, несмотря на проводимую терапию (2).

Сертифікація іграшок

Потери угля в случае применения этой системы превышают 30%, что также не позволяет широко использовать эту систему разработки. 3. Углевыемка без постоянного присутствия людей в очистном забое. Осуществляется с помощью очистных фронтальных агрегатов типа АК-4, А-3, АФК, Ф1. Фронтальная технология выемки угля с применением фронтальных агрегатов по сравнению с узкозахватной обладает следующими принципиальными преимуществами: . работы по выемке угольного пласта и передвижению секций крепи ведутся одновременно по всей длине очистного забоя, для обеспечения высокопроизводительной работы не требуется высоких скоростей резания угля и перемещения секций крепи: резание угля при струговом исполнительном органе ведется в направлениях вдоль напластования с поверхности забоя, где уголь наиболее отжат, с постоянной и оптимальной глубиной резания равной 10-15 см, со скоростью резания не более 1 м/с, что обеспечивает максимально возможное улучшение сортности добываемого угля, снижение пылеобразования и уменьшение энергоемкости процесса разрушения 1 т угля до 0,3 кВт.ч; . однооперационный процесс выемки угля без специальных концевых операций и сосредоточение в агрегате как едином целом средств выемки, доставки и крепления создают более благоприятные условия для осуществления автоматического и дистанционного управления, с целью осуществления выемки угля без постоянного присутствия рабочих в очистном забое; . при струговом способе разрушения угля и групповом способе передвижения секций крепи создается минимальное обнажение рабочего пространства (не более 2м2), что создает возможность эффективной работы в условиях пластов со слабыми и неустойчивыми породами кровли; . эффективность работы угледобывающих агрегатов как единого целого в меньшей степени зависит от угла залегания пласта.

Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

Завершая пересказ своей странной истории, он замечает: "По преподанной мне Иваном Петровичем опытности в жизни духов, я понимал, что он меня больше уже никогда не побеспокоит. Так и вышло: он мне отмстил и помиловал. Это понятно. А вот почему у них в мире духов всё так спутано и смешано, что жизнь человеческая, которая всего дороже стоит, отмщевается пустым пуганьем да орденом, а прилет из высших сфер сопровождается глупейшим пением "до свиданс, до свиданс, же але о контраданс", - этого я не понимаю". (Хотя, наверное, он и не должен этого понимать, так как мистика, как мы помним из приведенной в начале нашего разговора формулировки, это - "некая совершенно загадочная и необъяснимая область человеческой жизни", которая уже по самому своему определению находится за гранью понимания человеческого разума.) Нельзя вместе с тем не видеть и того любопытного эффекта, что мистика русской прозы проявляет себя отнюдь не в одних только описываемых писателем событиях, но нередко распространяется и далеко за пределы вмещающего ее произведения. "Бог знает, увидят ли ли наши потомки стариков из нынешнего времени, - говорит герой "Святочных рассказов Н.А. Полевого. - Теперь стареют так рано и оттого, может быть, не успевают жить, или, боясь не успеть, спешат жить и оттого рано стареют.

Сертифікація і стандартизація

Этиология, патогенез и пат.анатомия: Детский церебральный паралич - полиэтиологическое заболевание, возникающее вследствие поражения головного мозга внутриутробно, во время родов или в раннем неонатальном периоде, проявляющееся двигательными расстройствами (парезы, гиперкинезы, нарушение координации) нередко в сочетании с изменениями психики, речи, зрения, слуха, судорожными и бессудорожными припадками. Распознавание в остром периоде проводит обычно врач в родильном доме или детской больнице Причиной внутриутробного поражения головного мозга на различных этапах его развития могут быть гипоксическое, токсическое, метаболическое и др. воздействия. По данным К. А. Семеновой(1989г.), ДЦП носит аутоиммунный характер: нервные клетки плода под влиянием различных повреждающих факторов превращаются в чужеродные для организма мозговые антигены, которые через плаценту попадают в кровь матери и вызывают образование антител в ее организме. Последние через плаценту проникают в организм плода и вызывают деструкцию различных отделов мозга. Механизм возникновения двигательных расстройств можно объяснить с позиции становления и редукции осн. безусловных рефлексов грудного ребенка, прежде всего лабиринтных тонических, шейных тонических симметричных и ассиметричных, простых шейных и туловищных установочных.

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Но у последних скорость зрительного восприятия подвержена более резким колебаниям. Нарушения зрения также влияют на качество, точность, полноту восприятия. Осязание компенсирует познавательные и контролирующие функции деятельности слепых. Конечно, полное возмещение утраченных функций невозможно, так как, во-первых, кожные и мышечно-суставные ощущения отражают не все признаки предметов, воспринимаемые зрительно, во-вторых, осязательное поле ограничено зоной действия рук и восприятие протекает более длительно, чем зрительное. Осязание даёт слепому необходимые знания об окружающем мире и достаточно точно регулирует его взаимодействие с окружающей средой, а культура осязания является одним из основных средств компенсации слепоты. В настоящее время в деятельности слепых и слабовидящих всё шире внедряются технические средства компенсации дефекта зрения (тифлоприборы). Их назначение—приблизить объём информации, получаемой при дефектах зрения, к объёму той информации, которую получает нормально видящий. Таким образом, восприятие слепых, хотя и имеет специфические особенности, при своевременной и правильной коррекционной работе не создаёт каких-либо серьёзных трудностей в познавательной деятельности, а, следовательно, даёт возможность приложения способностей таких людей во многих отраслях трудовой деятельности.

Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Пример описания цели – эталона из области математики. Одна из общих учебных целей в курсе математики – уметь сочетать творческий и систематический подход к решению геометрических задач. Цель эталон. Условия: 1. Хорошо сформулированная геометрическая задача нового для ученика типа; 2. Предварительное усвоение необходимых для решения аксиом и теорем. Ожидаемый результат: 1. Выдвинуть несколько альтернативных способов решения задачи; 2. Отобрать самый «красивый» способ, применяя подходящие теоремы. Критерии и способ оценки: 1. Количественный – например, как минимум два возможных способа решения в течение часа; 2. Качественный – например, 80% - правильных решений, 60% решений задач – выше среднего уровня изящества (на основе экспертного суждения квалифицированного преподавателя). Системное дидактическое проектирование (СДП). СДП охватывает все построение учебного процесса, включая следующие вопросы: . анализ того, чему обучают/учатся; . определение того, как должно строиться преподавание, обучение; . проверки и пересмотр намеченных способов обучения; . оценка того, произошло ли запланированное обучение.

Організіція видавництва

Впрочем, «левая оппозиция», ослабленная разрозненностью ее активистов и растерявшаяся в связи с принятием новой линии партии – на первый взгляд близкой «левой идее», - опасности больше не представляла. Когда Троцкий решился (21 октября 1928 г.) призвать коммунистов всех стран на борьбу с планами Сталина, Политбюро, воспользовавшись этим, обвинило его в создании нелегальной «антисоветской партии». 21 января 1929 г. Троцкий был выслан в Турцию. В тот же день, в пятую годовщину смерти Ленина, Бухарин повторил свою концепцию, опубликовав статью в «Правде», посвященную «Политическому завещанию Ленина». Он показал разницу между ленинским планом кооперации – «мирным, постепенным и добровольным» в результате подлинной «культурной революции» – и сталинским проектом коллективизации, основанном на принуждении. Вывод Бухарина: третьей революции быть не должно. Предназначенная, как и «Заметки экономиста», для осведомленного читателя, эта статья не вызвала особой реакции Сталина. А вот появившиеся на следующий день сообщения, что 11 июля 1928 г. имели место контакты Бухарина и Сокольникова с Каменевым, значительно подорвали престиж лидеров оппозиции.

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Заключение Территориальный распад Российской империи, в результате которого к концу 1918 года РСФСР располагалась примерно в тех же границах, что и средневековая Московия до завоеваний Ивана Грозного, завершился спустя всего 4 года объединением разных частей государства, за небольшим исключением, в Союз Советских Социалистических Республик. Это свершение представляет собой выдающийся результат созидательной деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина. Российская Коммунистическая партия (большевиков) обеспечила необходимое твёрдое ядро, вокруг которого разрозненные территории могли снова объединиться. Центром, вокруг которого сплачивались республики, была РСФСР. Российская Федерация дала первый образец национально-государственного строительства, она утвердилась, как союз народов, объединившихся на основе социалистической национальной автономии. "Будучи первым многонациональным Советским государством, РСФСР явилась прообразом Союза ССР". Для объединения республик вокруг РСФСР имелся рад предпосылок: идеологическая общность, а также необходимость экономической интеграции для борьбы с империалистической агрессией и внутренней контрреволюцией.

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Разгромом конвоя PQ-17 противник достиг значительно большего, чем потопление вооружения и грузов, предназначенных для Советского Союза. Этот случай дал повод союзникам задержать отправку следующих 4—5 конвоев. Их прибытие в июле — ноябре могло бы оказать некоторое влияние на оснащенность Советской Армии в ходе зимнего контрнаступления 1942-43 г. Черчилль в послании к Сталину от 18 июля заявил: «Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий.» В ответном послании от 23 июля Сталин резко критиковал несостоятельность доводов премьер-министра Великобритании. Выявившиеся разногласия были несколько смягчены предложением Черчилля послать очередной конвой в СССР в сентябре 1942 г. Сталинград Уже в ходе оборонительного сражения, развернувшегося в междуречье Волги и Дона, советское командование приступило к разработке плана разгрома врага. Основная цель предстоящей зимней кампании 1942-43 г. состояла в том, чтобы вырвать стратегическую инициативу из рук противника, нанести ему тяжелое поражение и тем самым добиться решительного перелома в ходе войны.

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Необходимо было восстановить свободные сношения по всем нашим путям сообщения, которым теперь Шамиль угрожал до такой степени, что для прикрытия наших транспортов между Темир-Хан-Шурой, Хунзахом и Внезапной приходилось назначать сильные колонны из всех родов оружия. Для действия против Шамиля был назначен так называемый чеченский отряд генерал-адъютанта Граббе. Шамиль, со своей стороны, в феврале 1839 г. собрал в Чиркате вооруженную массу в 5000 человек, сильно укрепил селение Аргуани на пути из Салатавии в Ахульго, разрушил спуск с крутой горы Соук-Булах, а для отвлечения внимания напал 4 мая на покорное России селение Ирганай и увел жителей его в горы. В то же время преданный Шамилю Ташав-хаджи захватил селение Мискит на реке Аксае и возле него в урочище Ахмет-Тала построил укрепление, из которого он мог в любой момент напасть на Сунженскую линию или на Кумыкскую плоскость, а затем ударить в тыл, когда войска углубятся в горы при движении на Ахульго. Генерал-адъютант Граббе понял этот план и внезапным нападением взял и сжег укрепление возле Мискита, разрушил и сжег ряд аулов в Чечне, взял штурмом Саясани, опорный пункт Ташав-хаджи, и 15 мая вернулся во Внезапную. 21 мая он вновь выступил оттуда.

Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Таким образом, была подготовлена почва для того, чтобы летом мирный процесс зашел в тупик. Решение Нетаниягу о строительстве еврейского поселения в Хар Хома, принятое вскоре после подписания Хевронского соглашения, показало, что ему было необходимо удовлетворить требования различных групп внутри его коалиции. Стоящие перед ним проблемы обострились после назначения Рони Бар-Она на должность прокурора в январе 1997 г. Бар-Он незамедлительно покинул свой пост после того, как общественность выразила бурный протест по поводу отсутствия у него необходимой для этой должности квалификации. По утверждению представителей оппозиции, это было назначение, продиктованное политическими соображениями: партия SHAS, крупнейшая из ортодоксальных партий в коалиции Нетаниягу, грозила отказаться от поддержки передислокации израильских войск из Хеврона в случае, если Бар-Он не получит это назначение. В апреле было начато полицейское расследование, по итогам которого было рекомендовано привлечь Нетаниягу к ответственности за злоупотребление общественным доверием.

Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Дополнительная дактилоскопическая формула представляет собой правельную или неправельную дробь , числитеь и знаменатель , которой обязательно составляют пятизначное число. Дополнительная формула вычисляется по узорам всех десяти пальцев , причем каждый узор имеет своё цифровое обозначение . В числитель дроби записывается цифровое обозначение пальцевых узоров правой руки , а в знаменатель - цифровое обозначение пальцевых узоров левой руки . При этом запись дроби , как числителе так и в знаменателе производится с цифрового обозначения большого пальца и кончая мизинцем. В дополнительной формуле цифровое обозначение пальцевым узорам придаётся в зависимости от их вида. Дуговые узоры , не зависимо от их разновидностей , при вычислении формулы обозначаются цифрой 1 . Петлевые узоры , поскольку они встречаются чаще других , имеют несколько цифровых обозначений , зависящих от расположения узора , а также от колличества папилярных линий от центра дельты. Петлевые узоры по характеру их расположения делятся на большевые (радиальные) и мизинцевые (ульнарные) . Радиальными называются петли , обращенные ножками к большому пальцу и обозначаются цифрой 2.

Організація роботи користувача з АБД

Существует множество версий того, когда именно состоялся первый карнавал. Самое раннее упоминание о нем относится к XI веку, когда в 1094 году Венецианская республика получала по договору с Византией дома в Константинополе и дополнительные преимущества в налогообложении товаров, что делало ее фактическим лидером средиземноморской торговли. Празднование этого события и стало якобы первым венецианским карнавалом. По другой версии, первый раз карнавал был проведен здесь еще раньше, в 998 году, когда молодые венецианцы сумели отбить своих невест, похищенных пиратами из Истрии. Существует и третье мнение, гласящее, что первый карнавал произошел в 1162 году, во время празднования славной победы Венецианской республики в войне против патриарха Ульрико, когда горожане шумной толпой высыпали на площадь Святого Марка, где предались танцам и веселью. Доподлинно известно, что уже в XIII веке последний перед началом Великого поста день был объявлен днем торжеств и народных гуляний, а еще два века спустя в Венеции был создан специальный ежегодный фонд сбора средств для проведения карнавала, ставшего к тому времени неотъемлемой частью жизни города.

Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

Но О чем бы ни писал поэт, Вспомним хрестоматийные теория победила. почти всегда он строки 1848 года И поэтому Достоевский как бы возвращается к "Вчерашний день, часу в приходит на помощь теме страданий, тяжелой шестом". В своем последнем человеческой доли русского народа. В стихотворении "О натуре своего героя. Сразу "Рыцаре на Муза, я у двери гроба" поэт же после этого монолога он час" он просит увести его последний раз вспомнит "эту дает третий сон "в страну погибающих за бледную, в Раскольникова: тот снова великое дело крови,/ Кнутом иссеченную убивает старуху, а она над любви". В знаменитом Музу". Источник вдохновения ним смеется. Сон, стихотворении "Элегия" он поэта, Муза, в котором автор выносит просит молодежь у Некрасова - родная сестра преступление Раскольникова не верить, "что тема несчастных, подвергаемых на суд старая- страдания народа" и насилию и народный. Эта сцена обнажает что "поэзия угнетению. Не любовь к весь ужас деяния забыть ее должна", нет, "не женщине, не красота природы, Раскольникова. стареет она". а страдания Достоевский не показывает Среди огромного замученных нуждой бедняков - нравственного воскрешения многообразия того, что вот источник лирических своего героя, создано Николаем переживаний потому что его роман не о Алексеевичем на тему о во многих стихах Некрасова. том. Задача писателя жизни русского народа, Причем эта социальная тема состояла в том, чтобы неизменно бо- меняет показать, какую власть над рются две темы, две мысли, характер и собственно человеком может иметь идея и два настроения поэта.

Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Что вполне естественно для Пелевина, так как стремление к оригинальности и серьёзности повествования не его стиль. Иллюзия целостности образа возникает, чтобы через мгновение разрушиться. Зачем этого добивается писатель? Муравей из басни, провозглашающий человеческую мораль, чаще – прописную истину, ему не нужен. Это слишком старо. Игре намеренно задаётся сбой. Деформированному негармоничному образу предлагается сочетаться с такой же хаотичной дурной действительностью. При реализации переносного значения рождается новое осмысление. Булгаковские традиции, пожалуй, излюбленные у Пелевина, несмотря на то, что образный ряд в первую очередь заставляет вспоминать Кафку и Чапека. Точное энтомологическое описание отличий “ненашего” комара от нашего меркнет после такой фразы: “словом, понятно, как выглядит москит-кантатор рядом с двумя вполне русскими насекомыми”.9 “Словом, иностранец”. Комментарии излишни. А когда с этим иностранцем происходят стремительные метаморфозы после того, как он “употребил” кровушку нашего гражданина, отличавшегося пристрастием к принятию внутрь одеколона “Русский лес”, нельзя не вспомнить булгаковского Шарикова.

Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

Николай, в котором, по словам Пушкина, было куда больше «от прапорщика, чем от Петра Великого», радевший об укреплении власти в узком и вульгарном смысле, не понимал , да и не мог понять , какой удар наносит он нравственным устоям офицерства и всего дворянства. Атмосфера менялась стремительно. Теперь можно было совершить некрасивый поступок на глазах у всех и пренебречь общественным мнением без всякого ущерба для своих положения и карьеры. Когда в конце тридцатых годов аристократ Лев Гагарин публично оскорбил графиню Воронцову - Дашкову, ее друг аристократ Сергей Долгоруков не счел нужным вмешаться. Более того, вызванный на дуэль возмущенным свидетелем этого позора Гагарин сумел избежать поединка и продолжал благоденствовать. Общая атмосфера столь изменилась, что даже люди достойные и храбрые оказывались в глупом и непристойном положении. Теперь торжествовала не столько дуэльная, сколько хамская стихия. Наглая грубость заменяла гордость и, соответственно, всегда готова была пойти на попятный, встретив отпор. Ссор стало больше, дуэлей - меньше.

Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

Главные виды прямого содействия национальным экспортёрам - участие в финансировании прогрессивной перестройки отраслевых производств и создание кредитных возможностей, облегчающих запродажи дорогого оборудования с продолжительным сроком изготовления и монтажа. Первая задача решается через разветвленную сеть отраслевых программ реконструкции, предусматривающих прямое финансирование строительства новых и модернизации уже существующих предприятий, создания исследовательских лабораторий и машинных парков и т. д. Такие программы осуществляются почти во всех отраслях экономики—от целлюлозно-бумажной промышленности до рыбного хозяйства, причем в конкретных районах страны к ним подключаются власти провинций, располагающие своими финансовыми ресурсами на цели развития. В дополнение к прямому финансированию на всех уровнях компаниям, охваченным государственными программами стимулирования экспорта, предоставляются также налоговые льготы, в том числе путем введения ускоренного режима амортизационного списания капитальных расходов по реконструкции производственных мощностей.

Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

Обычно природные кристаллы кварца содержат в себе различные дефекты, снижающие их ценность. К числу дефектов относятся включение инородных минералов (рутил хлорит), трещины, пузыри, фантомы, голубые иглы, свили и двойники. В настоящее время наряду с природными используются синтетические кристаллы кварца, выращиваемые в автоклавах при повышенных температуре и давлении из насыщенных диоксидом кремния щелочных растворов. Пьезоэлектрические свойства кварца широко используются в технике для стабилизации и фильтрации радиочастот, генерирования ультразвуковых колебаний и для измерения механических величин (пьезометрия). Турмалин. Турмалин кристаллизуется в тригонально-пирамидальном классе тригональной сингонии. Кристаллы призматические с продольной штриховкой, удлиненные, часто игольчатой формы. По химическому составу турмалин представляет собой сложный алюмоборосиликат с примесями магния, железа или щелочных металлов ( a, Li, K). Цвет от чёрного до зелёного, также красный до разового, реже бесцветный. При трении электризуется, обладает сильным пироэлектрическим эффектом.

Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

Все это обуславливает неадекватный мукоцилиарный клиренс и способствует накоплению мокроты . В этих условиях кашель становится единственным эффективным механизмом санации трахеобронхиального дерева . Таким образом появление у ребенка кашля должно рассматриваться как проявление несостоятельности физиологических механизмов санации трахеобронхиального дерева. При этом наиболее частыми причинами кашля являются патологические изменения в органах дыхания (воспаление, инородное тело и др.). Однако в ряде случаев кашель может быть связан с заболеваниями других органов и систем (центральной нервной системы, органов средостения и др.). Так, при патологическом возбуждении кашлевого центра в ЦНС развивается кашель центрального генеза. В ряде случаев кашель может отмечаться при невротических реакциях, психо–эмоциональном напряжении и стрессе. Кроме этого при заболеваниях сердца, пищевода, ЛОР–органов в результате раздражения периферических рецепторов .vagus может возникать рефлекторный кашель . Детальная характеристика симптома кашля (частота, интенсивность, тембр, периодичность, болезненность, продуктивность, характер мокроты, время появления и его продолжительность и др.), наряду с уточнением анамнеза и адекватной оценкой результатов клинического обследования позволяют установить правильный диагноз и назначить адекватную терапию .

Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Поэтому женщина не может самостоятельно распознать внематочную беременность, но предотвратить беду, не доводя дело до кровотечения, боли, потери сознания, она, несомненно, может. Как? Да просто надо на 4-7-й день после задержки менструации обратиться в женскую консультацию. А там уж специалисты определят, с чем это связано. Современные методы диагностики, в том числе УЗИ, позволяют установить беременность на ранних сроках. Особенно жедательно пройти ультразвуковое обследование тем, у кого задержка менструации сопровождается мажущимися кровянистыми выделениями. Если не хочется идти в поликлинику, купите в аптеке любой тест-индикатор для ранней диагностики беременности. Их появилось достаточно много, и пользоваться ими просто (в инструкции указано как). С помощью индикатора вы сможете убедиться, что беременность наступила, но установить, какая это беременность - нормальная или патологическая, может только специалист. При малейшем подозрении на внематочную беременность врач предлагает женщине лечь в стационар. Не стоит отказываться: только в специализированном учреждении, оснащенном современной аппаратурой, можно провести необходимые исследования и поставить точный диагноз, определить, в каком месте имплантировался зародыш - в матке или вне ее.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.