Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Однак українська держава не заперечує своїх зобов'язань перед власниками втрачених заощаджень. Про це свідчить прийняття Верховною Радою закону про компенсацію вкладів населення в Ощадному банку станом на 1 січня 1992 р. Але реальну виплату такої компенсації відкладено на майбутнє, оскільки держава не має необхідних коштів, а використання для цього додаткової емісії неминуче підірве сталість нової валюти. Зростання в 1995—1996 роках заборгованості держави по виплатах заробітної плати та інших доходів працівникам бюджетної сфери, пенсіонерам, студентам тощо теж сприяло "очищенню" не тільки сфери заощаджень, а й поточної каси населення для розширення попиту на нову валюту. Якби вказаної заборгованості (а це сотні трильйонів карбованців) взагалі не було допущено чи було виплачено новими грішми, то випуск гривні у вересні 1996 р. міг би взагалі не відбутися, оскільки не було б достатніх для цього передумов, або ж нова валюта продовжила б тенденцію інфляційного знецінення, започатковану купоно–карбованцем. Отже, основні соціальні тяготи, пов'язані з проведенням грошової реформи, лягли на плечі тих верств населення, які втратили внаслідок гіперінфляції свої заощадження, сформовані до 1992 р., та стали не із своєї волі кредиторами держави в 1995—1996 роках. А це, як правило, найнезахищеніші групи, бо вони працюють (чи працювали) у легальному секторі економіки і доходи їхні визначаються переважно державою. Але проведення грошової реформи має й інший соціальний аспект. Оскільки воно збіглося з початковим етапом ринкових реформ (лібералізація цін, підприємницька діяльність, зовнішньоекономічна зв'язки, валютні операції, послаблення державного втручання і контролю за виробничою та комерційною діяльністю, грошовими відносинами тощо), багатьом господарюючим суб’єктам та фізичним особам вдалося уникнути інфляційних втрат і навіть нагромадити значні кошти на спекулятивних операціях та завдяки механізмам бактеризації I доларизації. Вказані операції та нагромадження мають значною мірою "тіньове" забарвлення. Але оскільки вони здійснювалися під гаслами ринкових відносин, їх справедливо можна розцінювати як прогресивні, як такі, що сприяють швидкому формуванню ринкового середовища і ринкових механізмів. Імовірно, тому держава погодилася звільнити цих економічних суб’єктів і соціальних тягот грошової реформи. Спочатку були створені сприятливі умови, щоб можна було уникнути інфляційних втрат нагромаджених коштів, навіть примножити їх, а потім під гаслом "неконфіскаційності реформи" деномінувати їх на загальних підставах і цим повністю зберегти. Автор далекий від думки, що такий розклад економічних тягот реформи між соціальними групами був зроблений керівництвом держави свідомо чи це слід було по-іншому його здійснити. Але його не треба приховувати твердженнями про неконфіскаційність чи соціальну справедливість реформи. Адже важко повірити в це тим мільйонам людей, які втратили свої заощадження, не отримали законно заробленої платні, пенсій тощо заради успіху реформи. Тим більше, що навіть із цієї ситуації можна знайти вихід, сприятливий для нової валюти і втішний для тих верств населення, які зазнали згаданих втрат.

На початок грудня 1992 р. він становив 1 ДМ : 368 ХД. Для регулювання грошової маси нацбанк використовував традиційні інструменти, запозичені переважно з арсеналу Бундесбанку. Це встановлення комерційним банкам норми обов'язкових резервних вимог; встановлення плати за кредит із первинної емісії як реальної позичкової процентної ставки; обов'язковий продаж валютної виручки комерційним банкам. Одночасно проводилися заходи щодо розвитку експортного потенціалу і припливу вільно конвертованої валюти. Станом на і жовтня 1992 р. було досягнуто позитивного сальдо платіжного балансу. У 1992 р. в економіці Хорватії посилилися кризові явища, шо охопили виробництво, фінансову і грошову системи. Спад промислового виробництва ще більше розбалансував споживчий ринок, поглибилася інфляція, відбулося різке зниження життевого рівня населення. Це — наслідки воєнних дій. У 1992 р. близько 40% видатків бюджету становили військові витрати, видатки на фінансування утримання біженців — від 22 до 105 млн. доларів США щомісячно. Водночас практично припинилося надходження коштів від туризму, значно зменшились надходження від транспорту. Дефіцит державного бюджету Хорватії зріс більш як утричі. За таких умов країна не могла перейти до другого етапу грошової реформи — впровадження в обіг хорватської крони. Але вже з перших місяців 1993 р. почалася підготовча робота: повний перехід до системи вільних цін, подальшого розвитку підприємницької діяльності, завершення процесу приватизації. Водночас здійснюється стабілізаційна програма й антиінфляційна політика, санація підприємств та банків, подальша комерціалізація і лібералізація банківської системи, запровадження нової податкової політики, створення стабілізаційних фондів підтримки національної валюти, зміни у кредитній політиці, довгострокова програма подолання дефіциту державного бюджету. Національний банк Хорватії завдяки самостійності проводив жорстку політику щодо кредитування дефіциту держбюджету (лише в межах 5%, як передбачено законодавством, і не більше), то дало змогу уникнути гіперінфляції. У Словенії стартові умови, підготовчий процес, технологія і насідки впровадження національної валюти інші, ніж у Хорватії. З проголошенням незалежності (червень 1991 р.) почалася підготовка необхідних законодавчих актів, а саме: законів про національний банк, про міжнародні валютні відносини, про національну грошову одиницю тощо. Тоді ж за рішенням уряду Словенія почала друкувати за кордоном, але на власному спеціальному папері з відповідною системою захисту купони без назви грошової одиниці, оскільки на той час самої назви ще не було визначено. Після зняття тримісячного мораторію на незалежність у жовтні 1991 р. Словенія на підставі закону "Про національну грошову одиницю" впровадила в обіг ці купони, встановивши курс обміну їх на югославські динари у співвідношенні 1 : 1, і розпочала друкування власної національної валюти — словенського толара, Певний час в обігу були обидва грошові знаки, але поступово купони вилучалися з обігу. Основою емісії стала закупівля іноземної валюти. Емісію прив'язано до німецької марки. Кредити комерційним банкам не надавалися. Тримався досить високий курс толара — 1 ДМ: 60 толарів.

Усе це переконливо свідчить, що ці країни обрали правильний шлях, він забезпечує їм усебічний прогрес, відкриває добрі перспективи. Країни Балтії. Естонська крона, латвійський лат та литовський лит мають значку відмінність у валютних курсах. У цих країнах відмінна і банківська система. Якщо в Естонії та Литві приблизно по півтора десятка комерційних банків, то у Латвії їх 38, тобто більше ніж у 2,5 раза. Істотно відрізняються купівельна спроможність грошей та ціни на товар. Найдешевше життя у Литві, найдорожче — у Латвії. Зате у Латвії найвищий рівень мінімальної заробітної плати, що компенсує втрати сімейного бюджету. Так, у переведенні на лити рівень мінімальної зарплати становить 216 литів на місяць, в Естонії — 157, у Литві — понад 158 литів. Що стосується середньої заробітної плати, то тут на першому місці Естонія (майже 220 доларів), далі йде Латвія — понад 190 доларів, у Литві майже 150 доларів. I все ж при досить істотній відмінності лит, лат і крону об’єднує принципово важлива якість — вони стабільні і мають довіру. Про це переконливо свідчить рівень інфляції. У 1995 р. вона дорівнювала 35% у Литві, 29% — в Естонії та трохи більш як 20% — у Латвії. Зупинимося на характеристиці кожної з валют. Крона. Хоч естонська крона має найнижчий валютний курс (1 дол. понад 11 крон), а отже, й найнижчу купівельну спроможність, але саме фахівці вважають найавторитетнішою. Адже це Естонія першою вийшла із рубльової зони, рішуче створила валютний комітет і ввела власну валюту. Естонське керівництво зробило все, щоб довести людям зрозумілі й чіткі правила створення грошової системи, забезпечити глибоку довіру до національної валюти та її стійкість. Тому, хоч минуло майже 4 роки після введення нових грошей, курс крони до німецької марки практично не змінився: у середньому одну марку міняють на 7,97 крони. Стійкість крони сприяла міцності естонських комерційних банків. До того ж їм дали одразу зрозуміти, що вони мають отримувати прибуток не за рахунок гри на курсах валют, а за рахунок широкого залучення інвестицій та розширення банківських послуг. Саме тому банківська криза обмежилася банкротством одного банку та об’єднанням двох інших. Після цього пішов швидкий процес об'єднання банківського капіталу: із 50 банків у країні залишилося 16. Але естонські банкіри вважають, що й цього забагато. Процес злиття комерційних банків триватиме. Цьому сприяє і настанова збільшити капітал до 2000 року до 5 млн. екю, тобто до 75 млн. крон. Такі процеси допомагають зміцненню крони. За даними естонського банку, крона подорожчала щодо американського долара на 75% і японської єни на 10,4%. Лат. Латвійський лат дорівнює 2 доларам. Якщо крону ввели без будь-яких етапів, то у Латвії ще в травні 1992 р. ввели латвійський рубль, який діяв паралельно з російським рублем у співвідношенні 1:1. Через 5 місяців російський рубль було вилучено і залишився латвійський рубль. Але й він довго не втримався. Наприкінці 1993 р. плаваючий курс лата щодо долара закрився на позначці 0,595 за 1 долар, виникла ідея прив'язати національну валюту не до долара чи німецької марки, а до розрахункової одиниці МВФ — СДР.

Сельское хозяйство России в пореформенный период. И после реформы 1861 г. Россия продолжала оставаться аграрной страной, в которой уровень развития сельского хозяйства во многом определял состояние экономики в целом. В русской деревне 1860-1890-х гг. шел процесс разложения крестьянства (в дореформенный период можно было уверенно говорить о социальном неравенстве среди крестьян) или, как его называли сами крестьяне, «раскрестьянивание». В деревнях укреплялось экономическое и социальное положение нарождающейся сельской буржуазии — кулачества, с одной стороны, и все более расширялся беднейший слой — сельский пролетариат, значительная часть которого уже не могла существовать в новых условиях и уходила в города. После реформы кулачество все более втягивалось в товарно-денежные отношения, выставляя на рынок сельскохозяйственную продукцию — свой товар, все чаше получаемый за счет эксплуатации наемного труда. Экономическое положение зажиточной верхушки в пореформенный период укреплялось путем скупки и аренды бывшей помещичьей земли, за счет вложения части средств в предпринимательство и т. п

РЕФЕРАТЫ:

Укрепление финансовой и денежно-кредитной ситемы в России после денежной реформы С.Ю.Витте

Великий Князь проявил необыкновенную деятельность, предвидя, что он в одно время может иметь дело и с тверитянами, и с татарами. Его гонцы скакали из области в область, в след за ними выступали полки. Собралось многочисленное войско. Все удельные и московские князья находились под его знамёнами. Дмитрий, взяв Микулин, 5 августа осадил Тверь. Все области Михаила были разорены московскими воеводами. Михаил все ещё надеялся на помощь литовцев, но они, узнав о силе Дмитрия, возвратились назад. Михаилу оставалось умереть или смириться. Он избрал последнее. Знатнейшие тверские бояре пришли в стан к Дмитрию, требуя милости и спасения. Великий Князь проявил умеренность, предписав Михаилу не тягостные условия. Главным из них было следующее: тверской князь должен повиноваться московскому князю и никогда не искать Великого Княжения Владимирского. Михаил обязуется отка- заться от союза с Ольгердом, если Литва объявит войну какому-либо русскому князю. Великий Князь, распустив часть войска, послал другую на болгаров с воеводою, князем Дмитрием Михайловичем Волынским. Казанская Болгария, еще прежде России покорённая Батыем, с того времени зависила от Орды, и жители смешались с татарами.

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Франклин руководил экспедициями по изучению американского арктического побережья, которые, в частности, открыли один из крупнейших островов Канадского арктического архипелага — остров Виктория. В 1845 он на двух кораблях отправился в плавание по отысканию Северо-западного прохода, однако экспедиция пропала без вести. На ее поиски были снаряжены около 50 экспедиций, которые внесли большой вклад в исследование Канадской части Арктики. Остатки экспедиции Франклина были обнаружены более 10 лет спустя на острове Кинг-Уильям. В 1858-71 американские путешественники Й. Кейн, И. Хейс и Ч. Холл открыли бассейны рек Кейн и Холл и проникли в море Линкольна. В 1898-1902 норвежский исследователь О. Свердруп открыл западный берег острова Элсмир, группу островов, названную его именем. Ф. Нансен в 1888 совершил первый в истории лыжный переход через Гренландию, пройдя ее с востока на запад в ее южной части. Спустя четыре года американец Р. Пири на собаках пересек Гренландию в обратном направлении, вышел к ее северной оконечности, окончательно установив, что это остров.

Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

Более сложные и нарядные поршни имели прошитый носок и кожаную вставку (нередко отделанную вышивкой или бахромой), которая прикрывала подъём. Некоторые виды поршней в носке шнуровались. При этом фигурные прорези для шнурков одновременно служили и украшением. 3.4 Башмаки Следующая группа обуви — туфли, или башмаки, — отличается от поршней вшитой подошвой. «Вшитая подошва» звучит не слишком красиво, ибо «подошва» уже само по себе — «то, что пришито». Её нередко кроили даже из другого вида кожи, нежели верх, и соединяли самыми разнообразными видами швов. Для подошв чаще всего использовалась толстая, прочная кожа из хребтовой части шкуры (иногда лошадиной), а для верха — более эластичная и мягкая, взятая с брюха, «чрева» животного (обычно коровы или козы). Нежные, тонкие башмачки назывались поэтому «черевиками». Это слово сразу вызывает в памяти «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя и кажется нам специфически украинским. Тем не менее оно очень древнее — его нашли в рукописях домонгольской Руси. Более же привычный «башмак» пришёл к нам, как пишут учёные, из турецкого языка, а «туфля» — из германских диалектов, заимствовавших его, в свою очередь, из греческого.

Денежное обращение и кредитно-банковская система. Денежно-кредитная политика

В цьому випадку Са пов’язується швидко, але не так міцно як Мg. На цих властивостях побудовано декілька фізіологічно важливих реакції енергетичного обміну. Доведено, що кальцій також може добре вступати в реакції комплексоутворення з макроциклічними лігандами, наприклад, такими, які входять до складу порфіринового кільця хлорофілу. Є фактом і те, що кальцій може зв’язуватися з такими макромолекулами як ДНК і РНК. Особливо важливою є взаємодія з тірозил-, пролін- та глутамін-тРНК-синтетазами. Він їх активує. Виявлені реакції з глутаматдигідрогеназами та кіназами. Входить до складу ?-амілаз, фосфоліпаз, ?-лактаз структурно. Частина третя Кальцій як і будь-який біометал відіграє неабияку роль у функціонуванні рослинних і тваринних організмів. Це визначено його властивостями, які описані вище. В рослинній клітині кальцій регулює фізико-хімічний стан цитоплазми: підтримує колоїдний стан, визначає нараду з магнієм та іншими елементами кислотність середовища. Завдяки стабільності стану цитоплазми спостерігається тургор рослини, йде активний обмін та синтез сполук. Кислотність спричиняє активізацію або інгибіювання певних синтезів, визначає напрямок багатьох фізико-хімічних реакцій.

Грошова система України

Достигнутый уровень МРТ уже практически не оставил страны, хозяйственная жизнь которой была бы изолирована от внешнего мира, а экономические процессы - замкнулись в пределах национального государства. Внешняя торговля из относительно изолированного сектора экономики, компенсирующего нехватку видов ресурсов и товаров, превратилась во всеобщий элемент хозяйственной жизни. Она нередко оказывает влияние на все основные процессы, включая долговременный экономический рост и краткосрочную динамику производства, ускорение технического развития, повышение экономической эффективности. Углубление МРТ само по себе приводит к тому, что кругооборот значительной части национальных капиталов в товарной и денежной форме осуществляется на международной основе, что приводит к переплетению кругооборота национальных капиталов в целом. Список литературы Бункина М.К., Семенов В.А. "Макроэкономика (основы экономической политики)". – М., 1996. С.И. Парфенова, Е.Г. Смирнов. Экономика: Методические указания к изучению курса. – М., 1997. Мировая экономика. Под ред. В.А. Ломакина, М., - 1995. Агапова И.И. История экономических учений. – М., 1996. Историческая справка.

Денежно-кредитная и банковская система. Регулирование денежного обращения

У них есть царь, называемый Хакан русов. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булгар и там продают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян. Единственное их занятие -- торговля соболями, белками и прочими мехами. У них много поселений, и живут они привольно. Гостям оказывают почет, с чужеземцами, которые ищут у них прокровительства, обращаются хорошо, как и с теми, кто часто у них бывает." А вот -- еще одна характеристика русов из книги "Природа сельджуков" Тахира ал-Марвази Шараф аз-Замана: ".И они народ сильный и могучий, и ходят в дальние места с целью набегов, а также плавают они на кораблях в Хазарское море (на Каспий. -- А.Ш.), нападают на их корабли и захватывают товар. Храбрость и мужество их хорошо известны, так что один из них равноценен многим из других народов. Если бы у них были лошади и они были наездниками, то они были бы страшнейшим бичом для человечества".Этих отрывков достаточно, чтобы читатель составил представление и о характере древних русов, и о том острове, на котором они жили.

Державне регулювання грошового обороту України

Привлекательность дарвинизма заключается в том, что он использует чисто механистические объяснения эволюционного процесса, разрешая апелляцию к понятию случайности. Важно то, что сущности, лежащие в основе объясняемых феноменов, вполне отвечают представлениям обыденного здравого смысла. В основе модели эволюции Дарвина лежат случайные изменения отдельных материальных элементов живого организма при переходе от поколения к поколению. Те изменения, которые имеют приспособительный характер (облегчают выживание), сохраняются и передаются потомству. Особи, не имеющие соответствующих приспособлений, погибают, не оставив потомства. Поэтому в результате естественного отбора возникает популяция из приспособленных особей, которая может стать основой нового вида. Теорию дарвинизма компрометирует отсутствие прогнозов, невозможность предсказать новые факты. Впрочем, этот упрек разделяют с ним все остальные эволюционные теории, которые успешно объясняют многие из существующих фактов, но практически не ставят вопроса о новых.

Денежные реформы в постсоциалистических странах

Предполагается также более детально разделить его функции и функции Минобороны. Оперативно-стратегическое планирование и боевое применение войск будет осуществлять Объединенный штаб Вооруженных Сил, созданный на базе Генерального штаба. Функция же административного руководства Вооруженными Силами отнесена к Министерству обороны. По утверждению узбекских СМИ, "такое разграничение функций отвечает процессам демократизации и принципам построения сильного гражданского общества и призвано реализовать механизм гражданского контроля за ходом военного строительства в государстве". В том, что в Узбекистане разграничиваются функции Минобороны и Генштаба нет ничего антидемократического, крамольного, однако вряд ли можно согласиться с тем, что придание МО РУ статуса органа административного руководства армией связано с механизмом создания гражданского контроля за ходом военного строительства в государстве. Военное строительство в демократическом обществе должны обеспечивать политические институты, а не само военное ведомство. Они же должны осуществлять гражданский контроль за Минобороны и Генштабом.

Витте, денежная реформа

Последовательная работа на профиле заключается в следующем: 1) выделяются растительные сообщества, пересекаемые профильным ходам , устанавливаются границы и измеряются их протяженность ; 2) описываются растительные сообщества путём заложения детальных пробных площадей по веткам основного хода или , при более беглой работе , списывается растительность в её естественных границах либо делаются только ссылки на аналогичные , ранее сделанные описания; 3) детально или по сокращённой программе характеризуются экологические условия экотипа путём закладки почвенных разрезов , буровых скважин, взятие образцов для последующего анализа. Изучения экологических рядов путём закладки профилей не является единственно возможным. А.А.Корчягин указывает, что В.В Алёхин в своих исследованиях предпочитал выявлять экологические ряды, проекций границ поясов, совпадающих по- видимому , в какой-то мере и с горизонталями. А А.Г Раменский считает необходимым для всестороннего и полного анализа отношений между растительным покровам и местообитанием наряду с профильными ходами выполнять геоботаническую съёмку широких полос или ключевых участков, сочетаемых с сетью беглых профилей, закладываемых с целью возможно более дробного расчленения местности.

Деньги и денежные реформы в России

Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой. И я – мы, четверо, - одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке». Отметим, что в вымышленной стране, созданной воображением Замятина, живут не люди, а нумера, лишенные имен, облаченные в юнифы (то есть униформу). Внешне схожие, они ничем не отличаются друг от друга и внутренне. Неслучайно с такой гордостью восклицает герой, восхищаясь прозрачностью жилищ: «Нам нечего скрывать друг от друга». «Мы счастливейшее среднее арифметическое», - вторит ему другой герой, государственный поэт R-13. Одинаковостью, механичностью отличается вся их жизнедеятельность, предписанная Часовой Скрижалью. Это характерные черты изображенного мира. Лишить возможности изо дня в день выполнять одни и те же функции значит лишить счастья, обречь на страдания, о чем свидетельствует история «О трех отпущенниках». В Едином Государстве воцарилось всеобщее «математически безошибочное счастье». Его обеспечивает само Единое Государство. Но счастье, которое оно даёт людям, - лишь материальное, а главное - в общих, одинаковых и обязательных для всех формах.

Денежная реформа 1991 года

Его умение найти точную художественную деталь, талант отражения тончайших душевных переживаний героев снискали ему известность во многих странах мира.

Денежные реформы в России: история и современность

Первоначальная стоимость запасов в бухгалтерском учете не изменяется, кроме случаев, предусмотренных П(С)БУ. Принятые на учет по первоначальной стоимости запасы со временем могут терять свою ценность и первоначальную стоимость. Такие запасы подлежат уценке и отражению по чистой стоимости реализации. Чистой стоимостью реализации запасов считается ожидаемая цена реализации запасов в условиях обычной деятельности за вычетом ожидаемых расходов на завершение их производства и реализацию. Чистая стоимость реализации определяется по каждой единице запасов. Запасы отражаются по чистой стоимости реализации, если на дату баланса их цена снизилась или они испорчены, устарели, или иным образом потеряли первоначально ожидаемую экономическую выгоду. Говоря другими словами, чистая стоимость реализации – это фактически установленная цена после проведенной уценки запасов. Сумма, на которую первоначальная стоимость запасов превышает чистую стоимость их реализации (сумма уценки), и стоимость полностью утраченных (испорченных или недостающих) запасов, списывается на расходы отчетного периода с отражением указанной стоимости на забалансовом учете до принятия решения о конкретных виновниках.

Денежные реформы в России в начале XIX века

При этом стратегия постмодернизма состоит не в утверждении деструкции в противовес творчеству, манипуляции и игры с цитатами — серьезному созиданию, а в дистанцировании от самих оппозиций «разрушение — созидание», «серьезность — игра». Приметой выражаемой культурной ситуации становятся кавычки, то и дело расставляемые как указание на небезусловность любых сигнификаций. Постмодернизм обязан своей популярностью не столько авторам, действительно инспирировавшим соответствующий сдвиг в культуре, сколько лавинообразной критической литературе, сформировавшей нечто вроде идеологии постмодернизма. 4. Постмодернизм в искусстве В семидесятые годы появились новые веяния в архитектуре. Называют даже точную дату – 15 июля 1973 г. В этот день в американском городе Сент-Луисе был взорван квартал новых благоустроенных домов, отмеченный в пятидесятые годы премией как образец воплощения самых прогрессивных строительных идеалов, в котором теперь никто не хотел жить: слишком стерильно и монотонно выглядело все. В опустевших домах стал гнездиться преступный элемент, и от «образцового» квартала решили избавиться. Образец новейшей архитектуры - здание художественной галереи в Штуттгарте, выстроенное по проекту английского архитектора Дж. Стерлинга. Здесь сочетаются элементы самых различных архитектурных стилей и эпох.

Г.Я. Сокольников - организатор денежной реформы 1922-1924 г

Оторванные от своих корней, они потеряли нравственную силу души, которая всю жизнь помогала преодолевать трудности их матери. Повесть В. Распутина “Последний срок” я считаю программной в творчестве писателя. Идея повести разрабатывается и углубляется автором в новых произведениях. Много героев, страдающих и думающих о судьбе русской деревни, много разных ситуаций и обстоятельств пройдут перед читателем, если он откроет другие книги этого замечательного русского писателя, но одно в них будет неизменным — мысль, что человеку невозможно гармонично прожить жизнь, оторвавшись от своих корней. В этом смысле деревенская тема всегда будет актуальной и жизненно необходимой для нашего общества. Список литературы

Денежная реформа 1947 года и дальнейшие изменения в денежной системе СССР

Предмет естествознания - факты и явления, воспринимаемые нашими органами чувств. Задача ученого обобщить эти факты и создать теоретическую модель изучаемого явления природы включающую законы управляющие им. Основной принцип естествознания гласит: знания о природе должны допускать эмпирическую проверку. От технических наук естествознание отличает то, что оно преимущественно направлено не на преобразование мира, а на его познание. От математики естествознание отличает. То что оно исследует природные, а не знаковые системы. Наука универсальна: с одной стороны для нее характерно стремление исследовать мир во всем его многообразии, с другой ее данные истинны для всей вселенной при тех условиях, при которых получены исследователем. Наука фрагментарна – она изучает не бытие в целом, различные компоненты или параметры реальности, в структуре самой науки этот признак раскрывается через ее деление на особые научные дисциплины. Наука общезначима – ее данные в равной степени достоверны для всех людей независимо от их национальной, социальной и культурной принадлежности.

Денежные реформы

Например, если остановить ток в проводе, то из-за того, что электрическое смещение распространяется со скоростью света, в окружающем пространстве еще некоторое время будут двигаться электрические потоки и будет существовать магнитное поле. Т.е. магнитное поле связано с движением электрических потоков и может существовать без движения зарядов, например, при торможении зарядов электрические потоки могут начать распространяться (двигаться) самостоятельно в виде электромагнитных волн. Надо заметить, что для теоретической физики в принципе нет необходимости в магнитной индукции, так как ее всегда можно представить как произведение плотности электрического потока на его скорость движения (движущийся электрический поток условно называется магнитным потоком B = m0), т.е. магнитная индукция введена искусственно для наглядности и удобства в практических расчетах. Но, с другой стороны, во многих случаях магнитные поля проще и удобнее рассчитывать, если рассматривать их как движущиеся электрические потоки, например, при вычислении магнитной энергии, которая возникает между обкладками движущегося заряженного конденсатора, т.е., зная плотность электрического потока между обкладками, скорость движения и объем, легко вычислить магнитную энергию.

Денежные реформы как форма проведения антиинфляционной политики

Если вращать только магнит, то между цилиндрами магнитная сила возникать не будет. Если же, наоборот, вращать только заряженный цилиндр, то между цилиндрами будет возникать магнитная сила, так как заряженный цилиндр будет своим вращением создавать круговой электрический ток и, соответственно, магнитное поле. Если же два цилиндра вращать одновременно (синхронно и в одном направлении), то в зависимости от направления вращения цилиндры будут либо притягиваться, либо отталкиваться, т.е. в электродинамике нет симметрии между правым и левым вращением относительно полевого пространства.   .-------.   .-------.             === === S   ===               `-------'   `-------' Надо заметить, что при одновременном вращении двух цилиндров (синхронно и в одном направлении) относительное движение отсутствует, т.е., если считать магнит наблюдателем, то относительно него электрические заряды не движутся, но заряженный цилиндр все равно создает магнитную силу, которая действует на магнит. При этом, если магнит остановить или даже вращать в обратную сторону, все равно магнитная сила практически не изменится. Таким образом, в формуле B = m0 скорость v - это скорость движения относительно полевого пространства, а не относительно наблюдателя.

Денежные реформы: мировой опыт и возможности его трансплантации в РФ

Продольные электромагнитные волны Элементарные полевые формы материи «Всякое возмущение в пространстве распространяется со скоростью не выше скорости света.» Основы физики. Л.А.Грибов, Н.И.Прокофьев. 1995. С.300. Волны - это распространяющиеся возмущения, которые состоят из разноименных областей, например, уплотнений и разрежений или гребней и впадин. «. состоит из чередующихся уплотнений и разрежений.» Элементарный учебник физики. Г.С.Лансберг. 1995. Т.3. С.99. «Волной называются распространяющиеся в пространстве возмущения состояния вещества или поля. Колебания вещества порождают упругую волну, а колебания электромагнитного поля - электромагнитную волну.» Основы физики. Б.М.Яворский, А.А.Пинский. 2000. Т.2. С.62. Т.е. волны по определению - это колебания материальной среды в виде вещества или поля. Представление, что волны могут распространяться в пустоте, без материальной среды - это идеализм, так же как, например, представление, что заряды могут взаимодействовать без материального поля. «Волны, изменения состояния среды (возмущения), распространяющиеся в этой среде и несущие с собой энергию. . Волны могут различаться по тому, как возмущения ориентированы относительно направления их распространения.» Физический энциклопедический словарь. ВОЛНЫ. Волны представляют распространяющиеся колебания, т.е. волны не могут распространяться без промежуточной материальной среды из вещества или поля, совершающей колебания.

Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

Состав элементов такой системы выявляется на основании анализа событий, фактов в жизни страны. Наступление каждого из событий знаменует переход системы в новое состояние. Анализ событий позволяет «обратным ходом» осуществить синтез системы - определить ее элементы, связи между ними. Большую роль при анализе играет использование принципа римского права - искать кому выгодно то или другое мероприятие. Далее анализируется траектория движения гипотетической системы. Она сравнивается с реальной «траекторией» движения общества. Разница в траекториях должна быть проанализирована, чтобы выявить причину: 1) ошибка в формировании структуры системы; 2) ошибка в оценке реальной траектории. В обоих случаях нужны поиски новых факторов, переосмысление ранее известных. Источниками получения необходимой информации при подобных экспресс-исследованиях являются средства массовой информации и официальные документы: договоры, коммюнике, распорядительные акты различных уровней управления (законы, указы, распоряжения и т.д.) Основными (но не единственными) недостатками первого источника являются субъективизм и недостаточная осведомленность авторов.

Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

Помимо этого, Питирим Сорокин очередной раз подтвердил, что культурные суперсистемы не конечны, что «смерть» культуры не имеет тотального и необратимого характера, более того, эта «мнимая смертная агония была ни чем иным, как острой болью рождения новой формы культуры». Из этих суммированных фактов можно сделать вывод, что вышеизложенное предположение хорошо подтверждаются статистикой войн за изученные 25 столетий. В свете своей теории Питирим Сорокин предполагает, что пока длится переходный период, до воцарения нового типа общества и культуры, «война будет продолжать играть главную роль в человеческих взаимоотношениях. Если бы даже завтра было подписано соглашение о прекращении военных действий, это представляло главным образом “антракт”, за которым последовал бы еще более ужасный и катастрофический Армагеддон». Четыре фазы состояния общества и его культуры По мнению Питирима Сорокина, состояние, в котором сейчас находится западное общество, представляет собой «трагическое зрелище начавшегося распада их чувственной суперсистемы.

История денежной системы Украины

Он был сыном сапожника, но ему в детствеповезло и он смог овладеть грамотой. Ему хотелось учиться дальше, но для бедныхдорога к знаниям шла тогда только через монастырь. И он в 14 лет уходит вмонастырь ордена св. Доминика. В 23 года вышла его первая книга -"Философия, основанная на ощущениях". Именно тогда инквизиция впервыеарестовала его. Когда емубыло 31 год Кампанелла готовит восстание, чтобы освободить родную Калабрию отиспанской тирании. Все было очень хорошо спланированно и подготовлено. Но планывосстания стали известны испанцам. Начались аресты и 6 сентября 1599 годаКампанелла был арестован. Он провел в тюрьме почти 27 лет. Емупришлось пережить все - и пытки инквизиции, и одиночество заключения, иненависть своих близких - отца и брата, осужденных из-за него. Но страдания несломили его, он продолжал мыслить и творить даже в тюрьме. В 1601 году онначинает свой знаменитый трактат "Город Солнца" о справедливом иразумном государстве, пишет лежа, изуродованными пыткой пальцами. "Воковах, но все же свободный, один, но все же не одинокий, стеная, но спокойный,я слушаю своих врагов" - даже его мучители удивлялись спокойности Кампанеллы.А он считал своим долгом выжить, чтобы поведать о пути ко всеобщему счастью иблагоденствию, который он, как ему казалось, открыл.

Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Немалую роль в том, что Шотландия стала искать сближения именно с Францией, сыграло Нормандское завоевание Англии 1066 г. В Шотландию начали переселяться нормандские аристократы и вместе с французским языком стали проникать элементы французской культуры и дворцового этикета. Шотландский король Малькольм III Канмор (1058-1093 гг.) вел целенаправленную политику по привлечению нормандской знати в Шотландию и отводил ей значительные земельные угодья. Хотя в отличие от Англии Шотландия не испытывала прямого нормандского вторжения, "мирное проникновение" в страну важных элементов англо-нормандского строя оказало сильное воздействие на развитие социальных отношений и общественное устройство шотландского государства. Однако если в культурном и экономическом плане нормандское завоевание оказало на Шотландию положительное влияние, то с политической точки зрения приход к власти в Англии норманнов повлек за собой неблагоприятные для Шотландии последcтвия. К началу 70-х годов XI в. возникла угроза потери Шотландией своей политической независимости: ставший английским королем Вильгельм Завоеватель вторгся в 1072 г. в Южную Шотландию с большой армией и заставил Малькольма III Канмора признать его сюзеренитет.

Адміністративна реформа в Україні

Основным свойством подводной лодки является ее скрытность, т.е. способность выполнить свои боевые функции без обнаружения противоборствующей стороной при нахождении на больших глубинах погружения. В настоящее время связь с подводными лодками на глубине решена только частично, и в научно-исследовательских работах фундаментальной и поисковой науки продолжается изыскание новых нетрадиционных путей решения указанной проблемы связи. Выполненные исследования показали, что наряду с возможностями улучшения тактико-технических характеристик существующих линий связи, основанных на оптимизации физических параметров каналов связи и основных средств передачи и приема сигналов, в настоящее время важное значение приобретают новые физические носители сигналов (электромагнитные волны в диапазоне крайне низких частот, оптическое излучение, гидроакустика, сейсмика, проникающее излучение - нейтрино, гравитационные волны). По нетрадиционным средствам связи самостоятельный интерес представляет проблема малогабаритных резонансных передающих антенн с динамически изменяемыми параметрами (например, синхронно с шумопеленгаторными станциями - ШПС), в том числе изготовленных из высокотемпературных сверхпроводников.

Некоторые аспекты административно-территориальной реформы в Украине

Толстой: Анна Каренина Часть первая "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Все смешалось в доме Облонских". Степан Аркадьич изменяет своей жене Долли с гувернанткой-француженкой. У них с Долли шестеро детей, Долли сильно подурнела от этого, и ему казалось, что его свободное поведение должно быть воспринято женой спокойно. Долли же заявляет, что намерена уехать с детьми к матери. Даже телеграмма с известием о приезде сестры Степана Аркадьевича Анны (по мужу Карениной) не способствует примирению супругов. Степан Аркадьевич или Стива работает начальником одного из присутственных мест в Москве, зарабатывает немного. На службе он неожиданно встречает старого знакомого Константина Левина. Им обоим около тридцати пяти лет, они знакомы с детства. Левин приехал делать предложение Кити Щербацкой, младшей сестре Долли. Левин с детства влюблен в сам дом Щербацких, который для него наполнен поэзией и таинственностью. В Москве Левин останавливается у своего старшего брата по матери Сергея Ивановича Кознышева, делового человека. Они вспоминают о своем третьем брате Николае, который отошел от семьи, опустился, промотал состояние и стал пить.

Пенсійна реформа в Україні

Установка – это стереотипная готовность действовать в соответствующей ситуации определенным образом. Эта готовность к стереотипному поведению возникает на основе прошлого опыта. Установки являются неосознанной основой поведенческих актов, в которых не осознается ни цель действия, ни потребность, ради которого оно совершается. Различаются следующие виды установок 1.Ситуативно-двигательная (моторная) установка (например, готовность шейного отдела позвонков к движению головы) 2.Сенсорно-перцептивная установка (ожидание звонка, выделение значимого сигнала из общего звукового фона) 3.Социально-перцептивная установка – стереотипы восприятия социально значимых объектов (например, наличие татуировок интерпретируется как признак криминализованной личности) 4.Когнитивная – познавательная установка (предубеждение следователя в отношении виновности подозреваемого ведет к доминированию в его сознании обвинительных доказательств, оправдательные доказательства отступают на второй план) 5.Мнемическая установка – установка на запоминание значимого материала.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.