Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Асоціаціями видавництв, книгорозповсюджувачів, підприємств поліграфічного машинобудування, з суміжниками — паперовиками, хіміками: —сприяння створенню інформаційної системи моніторингу ринків поліграфічної продукції і забезпечення членів Асоціації відповідною інформацією, допомога в пошуку партнерів, ринків збуту, сфер виживання; — організація та проведення виставок, конкурсів, оглядів, семінарів, " круглих столів", встановлення міжнародних зв'язків з організаціями поліграфістів інших країн; сприяння організації навчання та підвищенню ділової кваліфікації фахівців галузі: — допомога членам Асоціації у вирішенні правових, інвестиційних, 4іінан- сових, технічних, кадрових питань, підтримка їх ініціатив та починань. Зазначу, що двері до Асоціації відчинені не тільки для колективів поліграфічних підприємств, а й для всіх фірм, організацій, які працюють з галуззю. Правління Асоціації за час, що минув від дня її створення, провело чималу роботу, пов'язану з організаційним становленням, затвердженням та реєстрацією документів, прийомом колективів підприємств та організацій до її складу. Також підготовлено низку нормативних документів, звернень до органів виконавчої влади, проаналізовано різні аспекти створення ДАК "Укрвидав-поліграфія,а пропозиції з цих питань розглянуто Верховною Радою України. Правління ініціювало підготовку проекту Указу Президента України про встановлення професійного свята — Дня працівників видавництв, поліграфістів та книгорозповсюджувачів. Адже ми досі залишалися чи не єдиною галуззю, працівники якої не були удостоєні честі мати своє свято. Хотів би наголосити, серед усіх галузей народного господарства поліграфія посідає найголовніше місце, оскільки є синтезом виробництва і культури. Завдяки поліграфічним технологіям широкі верстви населення прилучаються до надбань науки і культури, літератури і мистецтва, забезпечуються конституційні права та інтереси громадян у сфері Заходи до покращенні стану поліграфи в Україні Як висновок, після вищесказаного я визначив першочергові заходи: 1. Провести відповідну роботу в колективах, підприємств та організацій поліграфії, а також підприємств інших галузей народного господарства, зацікавлених у спільній діяльності, про цілі та завдання новоствореної громадської організації з метою розширення сфери її діяльності та залучення нових членів. 2. Завершити організаційну роботу, з введення нульової ставки податку на добавлену вартість на роботи і послуги, пов'язані з редакційною підготовкою, поліграфічним виконанням та реалізацією книжкових видань: подати матеріали на розгляд центральним органам виконавчої влади:

Митно-тарифною Радою України — про зменшення ставок ввізного мита на поліграфічне устаткування, запасні частини і матеріали, що не виробляються в Україні, а також підвищити ці ставки на ті види поліграфічної продукції, аналоги яких виготовляються або можуть вироблятися в Україні в необхідній кількості: Кабінетом Міністрів України — про включення до переліку товарів критичного імпорту поліграфічного обладнання, матеріалів, запасних частин, які в Україні не виготовляються; Правлінням Національного Банку України — про введення поряд із розрахунками, за згодою сторін, інкасового методу розрахунку за виконані поліграфічні роботи та послуги: Міністерством освіти — про збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців за державним замовленням; Суб'єктами законодавчої ініціативи: а) Про встановлення обгрунтованих нормативів амортизаційних відрахувань на будівлі, споруди та виробниче устаткування з метою зменшення навантаження ні собівартість; б) Про зміну порядку оплати податку на додану вартість прибуток, повернувшись до касового принципу оплати ц1^ податків, тобто після надходження коштів на розрахунковий рахунок, виходячи зі специфіки видавничо-поліграфічна діяльності, зокрема із того, що поліграфічна продукція насамперед книжкова, розрахована на тривалий перівд реалізації; в) Про введення єдиного податку на обсяг випущено'!' або реалізованої продукції. 2 0• Сприяти розробці галузевої програми модернізації підвищення технічного рівня поліграфічного виробництва включаючи місцеву поліграфію, вирішенню питань, пов'язани із механізмом фінансування цих робіт, насамперед, шляхо'И одержання пільгових банківських кредитів, використанні лізингу тощо; • Разом з Держкомінформполітики, іншими зацікав леними організаціями і установами проаналізувати хід ви конання державної програми розвитку книговидання і преси вишукати можливості для прискорення робіт, пов'язаних з створенням власної сировинної бази, зокрема, збільшення!” випуску і поліпшенням якості газетного та офсетного паперу алюмінієвих та гумових пластин для офсетного друку фотополімерних пластин, палітурних матеріалів, лаків та фарб • Разом із підприємствами галузі, засобами масової інформації розгорнути широку кампанію з реклами вітчизняної поліграфічної продукції, розширити виставкову діяльність. • 3 метою широкої популяризації вітчизняної друковано продукції провести в 1999-2000 рр. конкурси на кращі поліграфічне виконання видань та впровадження сучасної поліграфічної технології.

У цьому секторі, як відомо, працюють знані далеко за межами України книжкові підприємства, зокрема. Головне — виробниче об'єднання "Поліграфкнига", київська книжкова фабрика таАТЗТ "Книга", харківські — ім. Фрун-зе і "Глобус", львівська "Атлас". Основу їх завантаження завжди складали підручники, навчальна, науково-технічна, енциклопедична література. Сьогодні ж, на жаль, цих замовлень вони не мають. Якщо щось і з'являється, то, з огляду засушливого податкового клімату, виконуються замовлення за рубежем, там, де сприятливіші економічні умови. Наші владні структури замість конкретної допомоги, скажімо, ліквідації боргу в 10млн. грн за підручники, виготовлені "Поліграфкнигою" ще минулого року, нерідко "компенсують" вклад підприємства прискіпливими перевірками. Така драматична ситуація, що склалася у книжковому виробництві, потребує окремого розгляду. Зокрема, цікавим при цьому може бути питання про випуск підручників для Туркменистану в обмін на енергоносії. Багатообіцяючими могли б стати подібні домовленості з іншими країнами СНД. Як свідчать дані Книжкової палати, майже дві третини друкованого інформаційного простору України складають періодичні видання місцевої сфери розповсюдження. Але поліграфічна база, яка забезпечує їх вихід, теж перебуває в критичному стані. Згадаймо, як на парламентських слуханнях з тривогою і болем говорилося про потреби регіональної поліграфії. Вважаю, необхідно проаналізувати становище в районній поліграфічній ланці з випуском місцевих газет і шукати шляхи його поліпшення. Тим більше, що в низці областей знайдено вихід зі скрутного становища і є непоганий досвід. Питання модернізації виробничої бази, технічного переоснащення поліграфічного виробництва. Зрозуміло, це стосується не лише районної поліграфії, а всього вітчизняного поліграфічного комплексу. Приємно, що пропозицій щодо нового поліграфічного обладнання маємо сьогодні багато. На цьому ринку працює чимало відомих фірм, зокрема, "Поліг- рафімпорт", ЯМ Интернешнл Україна, "Прес-сервіс", представництво фірми "Гейдельберг", "Ві-ай-пі-системз", "Макхауз", "Інтертехнодрук". Вони не тільки здійснюють поставки устаткування, а й забезпечують його монтаж, сервісне обслуговування, навчання кадрів, надання консультацій, здійснюють технологічний супровід. Зокрема хотілось б зупинитись на пропозиції фірми ЯМ Интернешнл Україна. Фірма займається постачанням надсучасних типографій та комплектує їх японськими друкарськими машинами КОМОКІ! иіьгопе С моменту свого появлення в 1981 році, машини КОМОКІ -иіпгопе отримали популярність ' завдяки високій якостідрукуємоїпродукції. продуктивності надіїності та в' ісокій автоматизації підготовки й ведення друкарського процесу . 8рктт Машиньї Зргіпі 8 й 8ргіп1 05 - останні модіфікації відмінно опрацьованої серії Зргіпі, яка випускається з 1972 року та користується в світі великою популярністю. Надписи нарис, (зліва направо, зверху вниз}: Фарбовий аппарат дистанійногої системи керування подачею 1 0 фарби. Автоматика змивка фарбного апарата Система полуавтоматиної змени друкарської форми КМС Високостапельня приьомка (620 мм) Система полуавтоліатиного переключення в режимдрукування з оборотом аркуша Автозмивка офсетного полотна 8РКІМТ С8 Фірма ЯМ Интернешнл Україна не тільки здійснює поставки устаткування, а й забезпечуйте його монтаж, сервісне обслуговування, навчання кадрів, надання консультацій, здійснюю технологічний супровід.

Радянські вчені полюбляють указувати, що у 1972 р. за обсягом промислового виробництва Україна перевищувала рівень 1922 р. у 176 разів. Звичайно, українська промисловість знала і піднесення, й спади. В період буму 50-х — початку 60-х років, коли темпи зростання складали неймовірних 10 % на рік. вона перевищувала загальносоюзні показники; проте в 70-х і 80-х роках, коли ці темпи впали до 2–3 % на рік, її промислове зростання було навіть нижчим від середнього по Союзу. Великою мірою це сповільнення пов'язане з застарілими й неефективними металургійними заводами, розташованими на Україні,— щось подібне мало місце у промислових зонах Америки та Західної Європи. Уповільнення економічного розвитку України, як і Радянського Союзу в цілому, більше, ніж будь-коли, загострило потребу капіталовкладень. У той час, коли планувальники економіки в Москві наголошували на велетенських нових промислових проектах у Сибіру, промисловість України лишалася занедбаною. За Шелеста українські економісти особливо гучно протестували проти зменшення частки республіки у капіталовкладеннях

РЕФЕРАТЫ:

Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

Попробуем порассуждать без эмоций. Актив и пассив "Хорошая смерть" может быть активной и пассивной. При активной эвтаназии врач вмешивается в жизнь пациента, действуя по просьбе больного и ускоряя данным вмешательством его смерть. Как правило, пациент при этом страдает от неизлечимого заболевания и близок к естественной кончине. При пассивной эвтаназии врач сам не вмешивается в жизнь пациента с целью ускорения его смерти, но и не оказывает по просьбе больного, необходимую помощь для продления жизни. Следует отметить, что пассивная эвтаназия разрешена во многих странах мира, например, в Швейцарии, Австралии, в некоторых штатах США (Орегон). И в том, и в другом случае ключевым моментом является "просьба больного". То есть эвтаназия - дело сугубо добровольное, так как недобровольная эвтаназия с юридической точки зрения есть самое настоящее умышленное убийство. Однако грань между активной эвтаназией и убийством тоже очень тонка. Именно поэтому право человека на "хорошую смерть" при непосредственном участи врача является предметом самых ожесточенных дискуссий. Тем не менее, активная эвтаназия разрешена в Голландии и Бельгии.

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Свобода есть собранность, а не распущенность духа, свобода сурова и трудна, а не легка. Свободная жизнь есть самая трудная жизнь, легкая же жизнь есть жизнь в необходимости и принуждении. Свобода порождает страдание и трагедию. Отречение от свободы порождает кажущееся облегчение страданий и трагизма жизни. Гетерономное сознание представляет себе Бога восточным деспотом, требующим себе рабской покорности невольника. Так отражается Бог в природном человеке, в стихии греха. Это представление о Боге глубоко вошло и в мир христианский и отравляет его. Человек - раб Божий, подданный самодержавного властелина, который должен исполнять волю Господина, в чем бы воля эта ни заключалась, должен исполнить закон Хозяина. Грехопадение есть формальное нарушение самодержавной воли Господина, неисполнение закона Хозяина жизни. Такое формально-юридическое понимание грехопадения ведет к формально-юридическому пониманию искупления. Бог, как самодержавный и ничем не ограниченный деспот, требует от человека не исполнения правды и истины, которые осмысления для человека, соизмеримы с его духовной природой, а исполнения своей формальной воли, своего повеления, хотя бы оно было бессмысленно и совершенно трансцендентно его духовной природе.

Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

Данные стабилизаторы смягчают конъюнктурные колебания , но не могут им слишком помешать . Поэтому их оправдано дополнять мерами и дискреционной фискальной политики . Не мало важную роль на развитие производства оказывают налоговые льготы , скидки и кредиты . Налоговые льготы предусматривает налоговый минимум , исключение из облагаемой прибыли некоторых видов доходов и расходов налогоплательщиков , частичное или полное освобождение от налогов , отсрочка уплаты налогов , налоговые скидки и кредиты . Налоги , будучи особой сферой производственных отношений , являются своеобразной экономической категорией с устойчивыми внутренними свойствами , закономерностями развития и отличительными формами проявления . Налоги выражают реально существующие денежные отношения , проявляющиеся в процессе изъятия части стоимости национального дохода в пользу общегосударственных потребностей . Эти налоговые отношения как часть финансовых отношений находятся в постоянном изменении . Налоги -не только экономическая категория , но и одновременно финансовая категория .4. ГЛАВА 3 . Налоговая политика России на современном этапе причины кризиса, недостатки, направления реформы.Крушение коммунизма и распад Советского Союза открыли Российской Федерации путь к созданию свободной рыночной экономики .

Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Слиток вторично нагревали до 800°С и прокатывали с восьмикратным обжатием по толщине. В результате этой операции, которая имитировала ковку, зерна вытягивались в направлении прокатки и карбидная сетка разрушалась. Травление образца кислотой, разрушающей только железную матрицу и не действующей на карбиды, выявило дамасский узор, видимый невооруженным глазом. Микроструктура образца была удивительно схожа с микроструктурой настоящей дамасской стали (см. рисунок).   Микроструктуры стали в поперечном сечении дамасского клинка (слева) и прокатанного образца сверхвысокоуглеродистой стали (справа). Сходство микроструктур свидетельствует о сходстве процессов обработки. При обработке давлением цементитная сетка сжимается; расстояние между слоями составляет около 100 мкм. Прокатанная сталь имеет все же менее сложный узор, чем кованый клинок. Выше описан только один способ получения дамасской стали; вероятно, существовали и многие другие. Можно даже предположить, что мастера на Среднем Востоке умели получать и высококачественные сверхвысокоуглеродистые стали, не имевшие вообще дамасского узора.

Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

Дольше всех продержалась Сенатская курьерская команда, обслуживавшая находившиеся в Кремле московские департаменты Сената. Для этого учреждения в 1806 г. палаты были реконструированы по проекту архитектора А. Назарова. С того времени они какое-то время назывались Курьерским домом. К 60-м гг. XIX в. палаты пришли в аварийное состояние. Однако Дворцовое ведомство не пожелало отпускать средства на ремонт «рухляди». К обреченному на слом зданию неожиданно проявило интерес Императорское московское археологическое общество. По решению Александра II палаты в 1870 г. были переданы этой общественной организации, проводившей в них свои заседания и устроившей небольшой музей. В июне 1923 г. Археологическое общество было закрыто распоряжением Народного комиссариата внутренних дел. После этого палаты пустовали до декабря 1924 г., потом их первый этаж был занят Комитетом по изучению языков и этнических культур Северного Кавказа. Комитет этот как-то посетил поэт О.Э. Мандельштам. Он описал институт в одном из своих очерков, констатируя, что когда он пришел, то ему никто не обрадовался. В 1925 г. на второй этаж палат переехали Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), созданные художником Игорем Эммануиловичем Грабарем, впоследствии получившим от коллег за достижения в области охраны памятников нелестное прозвище: Угорь Обмануйлович Гробарь.

Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

Акционерное общество открытого типа «Морион» представляет собой предприятие, занятое в отрасли производства аппаратуры дальней связи и имеющее в качестве основной цели своей деятельности - получение прибыли, для чего объединяются материальные, трудовые, интеллектуальные и финансовые ресурсы его участников. ОАО «Морион» создано на основе преобразования государственного предприятия - Пермского завода аппаратуры дальней связи - и является его правопреемником. Первая продукция предприятия была выпущена в январе 1957 года, следовательно, в настоящее время ОАО «Морион» имеет более чем 40-летний опыт работы на рынке аппаратуры дальней связи. В 1961 году на Всемирной выставке в Брюсселе пермская аппаратура связи была удостоена гран-при. В 1975 году завод обеспечивал системами дальней связи первый совместный международный полет космических кораблей «Союз-19» - «Аполлон». В 1980 году Международным Олимпийским комитетом предприятию был присвоен титул «Официальный Поставщик XXII Олимпийских игр в Москве». В это же время предприятие постепенно становится «головным» по производству средств связи в стране, а именно, на нем производится около 70% всего каналообразующего оборудования бывшего Советского Союза.

Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

В состав электропривода входят мотор-редукторы, смонтированные на каждой из семнадцати опорных тележках, системы управления и сигнализации, а также силовые кабели. На рис. 3 показан основной элемент привода машины - опорная тележка. Рис. 3 Опорная тележка: 1 - стеблевод; 2 - колесо; 3 - ось; 4 - кожух мотор-редуктора; 5 - рама; 6 - желоб; 7 - мотор-редуктор; 8 - звездочка натяжная; 9 - цепная передача; 10 - передача зубчатая цилиндрическая.             Опорная тележка представляет собой сварную пространственную раму из элементов трубчатого профиля, опирающуюся на два металлических колеса. Мощность мотор-редуктора каждой тележки 1,1 кВт, напряжение 230 В. Вращение колес осуществляется через пару цилиндрических зубчатых колес от промежуточного вала. Промежуточный вал, в свою очередь, приводится в движение от звездочек, расположенных на валу мотор-редуктора, при  помощи цепных передач, смонтированных на тележке.             Электроснабжение привода обеспечивается от электрогенератора с ходоуменьшением,  установленного на тракторе ЮМЗ-6М, с номинальной  мощностью 44 кВт.

Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

В индийской культуре XX в. возвышается исполинская фигура Рабиндраната Тагора, одного из величайших поэтов и философов в истории человечества. Его яркая индивидуальность и разносторонняя одаренность проявились во многих сферах искусства и литературы — поэзии, музыке, драме, романе, рассказе и даже живописи. Тагор был первым писателем Востока, удостоенным Нобелевской премии. Он основал университет Вишва-Бхарати и предвосхитил многие концепции современной системы образования. Целое поколение индийских писателей и художников испытало его влияние. Ганди и Тагор по праву считаются творцами современной Индии. 15 августа 1947 г. страна обрела независимость. Так, по словам Джавахарлала Неру, она «встретилась со своей судьбой». Религиозно-общинная рознь, раздел страны, последовавшее за ним кровопролитие и, наконец, убийство Махатмы Ганди были тяжелыми потрясениями, но Индия скоро оправилась от постигших ее несчастий и начала строить новую жизнь, заняв законное место в международной семье наций. Она достигла значительных успехов во многих сферах культурной жизни. Почти на всех четырнадцати официальных языках народов Индии появились превосходные литературные произведения.

Національний банк України та особливості його функціонування

Сконцентрировав крупные силы, турецкое командование предпринимает новое наступление. В 1728 г. умер организатор и руководитель освободительного движения Сюника, большой патриот и неустрашимый полководец Давид-Бек. Во главе армянских повстанцев становится Мхитар Спарапет. Бои продолжаются, но числено превосходящий противник добивается ряда успехов. В среде армянских военных начинаются разногласия, приведшие к раздроблению сил. В 1730 г. был изменнически убит Мхитар Спарапет. Фактически после этого потерпело поражении Сюнякское освободительное движение.Другим важным центром армянского освободительного движения 1720-х годов был Арцах (Карабах), где сохранились пять армянских феодальных княжеств—меликств (Гюлистан, Джраберд, Хачен, Варанда и Дизак).Еще в 1718—1720 гг. армянские мелики Арцаха с целью сопротивления внешним врагам организовали укрепленные военные лагеря, называвшиеся сигнахами. В них формировались воинские силы. Вооруженные отряды Арцаха возглавлял вначале гандзасарский католикос Есаи Гасан-Джалалян, а в дальнейшем—мелик Аван Юзбаши.

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

К этому же времени относится переписка между видным провинциальным антрепренером А. П. Бельским и канцелярией генерал-губернатора. Бельский обратился к генералу Крыжановскому с просьбой предоставить вновь отстроенный театр его труппе, "совершенно достаточной для удовлетворения вкуса самой взыскательной публики". В своих письмах Бельский особо подчеркивал, что его "жена, будучи талантливой актрисой, обеспечит успех театральному сезону". В ответ управляющий канцелярией генерал-губернатора Холодовский телеграфировал антрепренеру: "Одного таланта Бельской слишком недостаточно, необходимо увеличить число даровитых актеров". 14 января 1869 года состоялось торжественное открытие нового театра. В этот вечер антреприза А. П. Бельского ставила комедию Тургенева «Холостяк» и популярный тогда водевиль «Колечко с бирюзой». Партер, ложи и раек переполнила празднично разряженная публика. На занавесе художник написал картину «Въезд царя Михаила Федоровича в Москву». Рампа и зрительный зал ярко освещались керосиновыми лампами. Богатые купцы — русские, татары, киргизы, — любившие щегольнуть щедрыми подношениями актерам, и зажиточные мещане с достоинством разместились в креслах партера.

Особливості функціонування єврорегіонів України

Презервативы менее эффективны в профилактике болезней, поражающих кожу половых органов (герпес половых органов, сифилис, остроконечные кондиломы и инфекция ВПЧ). Естественно, от чесотки и лобковых вшей презервативы защитить не могут. Неэффективность презервативов обусловлена их неправильным использованием, соскальзыванием с полового члена, разрывом или нарушением герметичности (иногда в отсутствие разрыва). По данным американских исследователей (Ki g K. Holms Sexually ra smi ed diseases, 3ed edi io , 1999, McGraw-Hill) частота разрывов презервативов в развитых странах составляет: около 0,6% при вагинальных контактах; 1-7% при анальных контактах. Интересно, что в развивающихся странах частота разрывов презервативов выше. Это связывают с большой долей некачественных презервативов на рынке этих стран, а также с жарким климатом (неблагоприятным для хранения презервативов). Более 70% случаев разрывов презервативов обусловлены их неправильным использованием. Краткий обзор российского рынка презервативов Вот основные торговые марки, представленные на российском рынке: Co ex; Sico (Германия); VIZI (Германия); Durex (мировая марка); Mascula (Германия); Life S yles (мировая марка); I o ex (Франция); Reflex (Россия).

Функціонування валютного ринку в Україні

Эти определения следующие: бихевиористские определения, в соответствии с которыми власть является особым типом поведения, основанным на возможности изменения поведения других людей; телеологические определения, согласно которым власть – это достижение определенных целей, получение намеченных результатов; инструменталистские определения, трактующие власть как возможность использования определенных средств, в частности насилия; структуралистские определения власти как особого рода отношения между управляющим и управляемым; определения власти как влияния, оказываемого на других; конфликтное определение власти, сводящееся к возможности принятия ею решений, регулирующих распределение благ в конфликтных ситуациях. Эти определения сосредоточивают внимание на каком-либо одном аспекте явления власти, более или менее важном.” “ общее определение власти должно включать следующие элементы: не менее двух партнеров отношений власти, причем этими партнерами могут быть как отдельные лица, так и группы лиц; приказ осуществляющего власть, то есть выражение им воли по отношению к тому, над кем он осуществляет власть, сопровождаемый угрозой применения санкций в случае неповиновения выраженной таким образом воле; подчинение того, над кем осуществляется власть, тому, кто ее осуществляет, то есть подчинение выраженной в приказе воле осуществляющего власть; общественные нормы, устанавливающие, что отдающий приказы имеет на это право, а тот, кого эти приказы касаются, обязан подчиниться приказам осуществляющего власть.” Описанные исследования Ежи Вятра, отражают общую картину определения понятия “ВЛАСТЬ”.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В этом споре народное политическое сознание, несмотря на сильные вечевые традиции, однозначно становится на сторону монархического начала. Этот исторический эпизод может стать иллюстрацией известной тенденции развития российского государства: подавление общественной автономии ради целостности и могущества страны. 3. Земские соборы 3.1 Классификация Земских соборов Формирование сословно-представительной монархии представляет собой формирование и сословий и соответствующего государственного устройства. Составной частью этого процесса были земские соборы. В различных источниках, посвященных земским соборам, неоднозначно представляется содержание этого понятия по составу его представительства. Черепнин очень широко трактует это понятие, включая в него церковные соборы, войсковые соборы, соборы-совещания. С ним по этому вопросу практически не полемизируют Зимин, Мордовина, Павленко, хотя в большинстве случаев относят представительство бояр не только к Боярской думе, а в рукоприкладстве находят представителей третьего сословия.

Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

Таут по существу установил рамки будущих исследований, наметил ряд исследовательских приоритетов: придворные институты и административные механизмы. Он значительно расширил источниковую базу для изучения истории двора, выделив в качестве основополагающего принципа исследования анализ придворных регламентов, ордонансов, актового материала дворовых служб. Таут выдвинул идею "household gover me ", согласно которой все политические инициативы средневековой Англии исходили или проходили через королевских хаусхолд, задавая, тем самым, вектор административной эволюции государства. Постепенно на протяжении нескольких веков от королевского хаусхолда отделялись (по выражению Т. Таута, "go ou ") различные институты, которые приобретали независимый от королевского двора характер, открывая путь для становления бюрократической системы в конце средневековья. Объем использованных источников, многие из которых в настоящее время утрачены или не доступны, глубина проработки материала сделали работу английского историка чрезвычайно ценным исследованием для ретроспективного анализа эволюции служб и должностей раннестюартовского двора, предпринятого в данной диссертации. Основные положения Т.

Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

Дебетование происходит при проведении платежа по карте, к примеру, в магазине. Таким образом, дебитор карты -предприятие торговли или сервиса (если клиент получает наличные по карте, то дебитор карты банк). Проведение платежей состоит в том, что при покупке по карте магазин записывает за клиентом долг в размере суммы платежа. А банк, получив от магазина, соответствующий документ, списывает со счета клиента эту сумму в счет магазина. Так, несколько схематично, описывается финансовая транзакция по карте. Выше отмечалось, что существо проблемы в способе проведения платежа (o -li e или off-li e) состоит в том, насколько защищены платежные операции для всех трех субъектов платежной системы. Обработка транзакций тоже имеет свои проблемы, но они уже не зависят от типа смарт-карты. Смарт-карта является идеальным средством платежа, поскольку обладает функциями «электронного кошелька». Последний хранит в своей памяти сумму денежных средств, которыми клиент банка может расплатиться за покупку. «Электронный кошелек» удобен клиенту, поскольку последний легко контролирует свои активы по карте и, при необходимости, может их пополнить, кредитуя карту в банке.

Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Римские рабовладельцы с целью извлечения максимальных доходов усиливали эксплуатацию рабов, на что рабы отвечали восстаниями. Одновременно с массовыми восстаниями рабов в Сицилии, в Аттике, на острове Делос, в Пергаме в самом Риме началось движение обезземеленного крестьянства с требованиями передела общественной земли. Старое государственное устройство – республика – уже не отвечало потребностям образовавшейся во 2-м веке до н.э. огромной средиземноморской державы. Внутреннее положение Рима было крайне напряженным. Страна была разорена гражданскими войнами и конфискациями земель. В этих условиях в Италии началось крупнейшее в древности восстание рабов, возглавленное Спартаком. Массовый характер этого восстания (войско Спартака, в которое стекались рабы со всей Италии, насчитывало 120 тысяч человек) потряс всю рабовладельческую систему. Римские рабовладельцы мобилизовали все силы для подавления восстания. Против Спартака была направлена армия Марка Лициния Красса, армия Гнея Помпея, армия Марка Лукулла. В 71 году до н.э. войско Спартака потерпело поражение, последовала кровавая расправа над участниками восстания.

Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

А это значит, что российско-индийское сотрудничество в современных условиях приобретает жизненно важное значение для обеих стран. "Доктрина Гуджрала", определяющая приоритеты внешней политики Индии и названная по имени ее автора - Министра иностранных дел, - имеет много общего с концепцией внешней политики России. Оба государства придают первостепенное значение отношениям с соседями. Таким образом, районы, находящиеся между границами России и Индии, попадают в зону их взаимных интересов. Сотрудничество Индии с государствами Средней Азии и Казахстаном отвечает интересам России, поскольку оно служит противовесом активности соседних мусульманских стран, США и других западных государств. По той же причине Индии выгодно присутствие в этом регионе России. Ключевую роль на азиатском материковом геополитическом пространстве, как известно, играют Россия, Индия и Китай. Для России, как и для Индии, Китай - не выбор, а судьба. При любых условиях и Россия и Индия должны стремиться к миру и взаимопониманию с этой великой азиатской страной.

Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

Группа армий «Юг», уничтожив силы Красной Армии в Западной Украине и к западу от Днепра, должна была захватить Киев и продолжать наступление на Харьков, Донбасс и Крым. Советские войска, сосредоточенные в западных приграничных округах, состояли из 170 дивизий и насчитывали около 2,7 млн. человек личного состава, 37,5 тыс. орудий и минометов, 1475 новых танков (КБ и Т-34), 1540 боевых самолетов новых типов, а также значительное количество легких танков и самолетов устаревших конструкций. Наши дивизии не были полностью укомплектованы. Поэтому на основных направлениях противнику удалось обеспечить превосходство в 3-4 раза, а на направлениях главного удара - и более. Гитлеровское военное руководство полагало, что под этими мощными ударами сопротивление Красной Армии будет быстро сломлено. В ночь на 22 июня, когда у Советского командования уже не было сомнений, что возможно нападение Германии на нашу страну, в западные округа телеграфом была передана директива о приведении войск в боевую готовность. Приказ флоту был передан по телефону и получен на кораблях за один-два часа до начала войны. Однако директива запаздывала. И пока она передавалась через штабы, германские войска получили сигнал начать военные действия.

Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

В «представлении» к своему проекту он развернуто объяснил свое решение: во-первых, Комиссия не получила никаких указаний «сверху», кроме желания Императора, разработать устав в церковном направлении, да и сами члены Комиссии не договорились «относительно основных начал академической реформы», несмотря на большое разнообразие мнений. В-третьих, архиепископ считал, что «первое чтение» предварительное и во втором будут возможны обсуждения и изменения, поэтому в начале работы при обсуждении параграфов архиепископ «не заботился придавать им окончательную форму и не делал своевременно в них тех изменений, какие находил нужными после происходившего обмена мнений». Свою «нерешительность» или выжидание архиепископ объясняет еще тем, что форма его отдельного мнения окончательно еще не определилась, а он предполагал представить свое мнение в связанном виде, «а не в виде отдельных, как бы случайных обмолвок меньшинства, без всякой системы разбросанных по всему проекту и трудно уловимых для постороннего читателя». Его разногласия касались не частных деталей, а «самых основных принципов академической реформы, самого взгляда на нашу высшую духовную школу».

Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Кокэй — автор многих замечательных скульптурных произведений. Среди них — статуи шести священнослужителей из храма Кофукудзи, представляющие собой прекрасные скульптурные портреты. Выдающийся талант Ункэя проявился, в частности, при работе его над скульптурой Дайнити Нёрай в храме Эндзёдзи, статуей бодисатвы Мироку, скульптурными портретами Сэйсина и Мутяку. Для произведений Кайкэя характерен реализм и тонкая проработка деталей. Его наиболее поздняя работа из широко известных — скульптура Амида Нёрай из храма Тосёдайдзи. Прекрасными скульпторами были также сыновья Ункэя: Танкей, Кобэн, Косе. Кобэн создал, в частности, широко известные статуи злых духов с фонарями: Тэнтоки — злой дух с фонарем в левой руке, Рютоки — злой дух с фонарем на голове. Шедевром Косе является исполненная динамизма скульптура священника Куя при храме Рокухарамицудзи. В искусстве периода Камакура имели место реалистические тенденции, которые нашли наиболее полное воплощение в портретной скульптуре, в том числе в светской. Среди сохранившихся скульптурных портретов изображения известных военачальников. К концу периода Камакура уже не велось крупное храмовое строительство, поэтому потребность в скульптуре уменьшилась.

Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

Теперь уже совершенно очевидно, что вопрос о неизбежности передачи на письме исторических чередований решается на уровне графики, а не орфографии, — подобно тому как графика заставляет нарушать единообразие морфемы и в случаях типа зола — земля (окончание одно и то же, но пишется по-разному в зависимости от твердости или мягкости основы). Долгое время к написаниям “по произвождению речений” (этимологическим) относили лишь расходящиеся с произношением написания типа вода, дуб и не относили написания типа трава, суп. Впервые Однотипность отношения написаний типа пруд и прут к принципам орфографии отметил В. А. Богородицкий. Он же впервые назвал принцип письма “по аналогии” (пруд, так как пруда; прут так как прута) морфологическим. Но еще долго написания типа прут (т.е. написания, соответствующие произношению) даже видные теоретики не всегда включали в число написаний, опирающихся на морфологические соотношения. Типология орфограмм наиболее полно была разработана в трудах A. Н. Гвоздева, а предшествовали им обстоятельные методико-орфографические работы М. В. Ушакова. А. Н. Гвоздеву принадлежит наиболее удачное (в те годы) определение морфологического принципа.

Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

Реклама такого рода - попытка воздействовать как на отдельных граждан, так и на другие организации (например, правительственные). 4. Реклама в средствах массовой информации. 4.1. Реклама по телевидению. Это самый дорогой и в то же время самый эффективный вид рекламы. Немногие фирмы могут позволить себе такую рекламу: только примерно 0.1% всех зарегистрированных предприятий могут это себе позволить. Цена рекламы по телевидению зависит от передачи, в которой она размещена, и от времени трансляции, и может достигать $10.000 рублей за минуту эфирного времени. Эффективность и стоимость рекламы обычно коррелированны, имеет место прямо пропорциональная зависимость между этими величинами. У зрителей, и, следовательно, рекламодателей, наиболее популярны вечерние телепередачи (с 8 до 12 часов вечера), т.к. почти 90% всех семей, имеющих телевизор, смотрят его в это время. Реклама же днем на порядок менее эффективна, потому что обычно ее увидят лишь пенсионеры и неработающие инвалиды, т.е. те категории населения, которые не очень платежеспособны.

Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

Действие демодекса на конъюнктиву, роговицу и другие оболочки глаза токсико–аллергическое. Клинико–микроскопические исследования обнаруживают полости волосяных фолликулов кожи век растянутыми, гиперплазию и гиперкератоз, легкий хронический перифоликулит . При хроническом пролиферативном воспалении мейбомиевой железы (халязион), вызванной демодексом, внутренней стенкой гранулемы является полуразрушенная клещем эпителиальная выстилка, наружной – соединительнотканная капсула, инфильтрированная эозинофилами, гистиоцитами и макрофагами . Классификация глазного демодекоза включает бессимптомное носительство демодекса, стертые его формы, демодекозный блефароконъюнктивит (неосложненный, осложненный), эписклерит, кератит, иридоциклит . Глазной демодекоз может протекать как изолировано, так и в сочетании с демодекозом кожи лица и других участков тела. У 15% больных демодекозом кожи обнаружено поражение глаз, у 60% демодекозный блефарит сочетается с демодекозом кожи лица , основными элементами которого являются эритема, телеангиэктазии, мелкие папулы и пустулы, крупнопластинчатое шелушение .

Кризове явище функціонування та розвитку організації

Повышение общей сопротивляемости организма больного перед операцией. Повышенная сопротивляемость организма способствует лучшей регенерации тканей и другим репаративным процессам. Капельное введение глюкозы перед операцией необходимо дополнять введением никотиновой и аскорбиновой кислот, витаминов В1, В6. Самым тяжелым больным целесообразно назначать анаболические гормоны, гамма-глобулин, переливание плазмы, альбумина, крови. Частная предоперационная подготовка. Проводится для подготовки больных к сложным операциям на определенных органах и системах. Подготовка больных к операции при тиреотоксикозе. Операция сопряжена с рядом опасностей, как во время хирургического вмешательства, так и в послеоперационный период. В литературе описаны случаи смерти больных до  операции от психического шока, в связи с этим хирург должен составить план предоперационной подготовки. Больным создается покой. Их желательно помещать в небольшие палаты вместе с выздоравливающими. Рекомендуется меньше лежать, строго соблюдать режим послеобеденного сна.

Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Таким образом, выявление и изучение принадлежности людей к антигенно-тканевой группе HLA (в частности, B8) представляет большой интерес ввиду возможности индивидуальных или семейных прогнозирований ряда заболеваний, в данном случае сахарного диабета, дифференциального диагноза в сложных клинических случаях, а также организации и проведения активных профилактических мероприятий.   Аутоиммунные аспекты ИЗСД ИЗСД --- результат длительного деструктивного процесса в инсулинпродуцирующих   be a -клетках поджелудочной железы, заканчивающийся гибелью последних. При достижении критического уровня   be a -клеток, когда их оста "ется не более 10  , появляются клинические симптомы диабета. Прогрессирование болезни и е "е регресс определяются балансом между продолжающимся повреждением инсулинпродуцирующих клеток и их способностью восстанавливаться. Механизм повреждения связан с иммунологическими нарушениями в организме больного. Так, у больных сахарным диабетом обнаружена патология как клеточного, так и гуморального иммунитета.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.