Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Загалом гетьман дбав про інтереси всього народу, всієї країни. Осередком опозиції до політики гетьмана залишалось Запоріжжя, куди стікалися з Гетьманщини всі невдоволенні і знедолені. Посилення експлуатації низів призводило до щораз більшого розриву між старшиною і народом і зумовило кінцеву невдачу Мазепиного зриву 1708 р. Становище Мазепи, що стояв між місцевою опозицією і вимогами Москви, погіршувало те, що серед старшини було багато свояків і приятелів Самойловича. Мазепа їх по змозі усував, призначаючи полковниками своїх родичів, людей, відданих йому. 1692 року почалося заворушення у південних полках, яке очолив Петро Іванович, або Петрик Іваненко. Петрик був канцеляристом генеральної канцелярії, досить освіченою людиною, добрим оратором і дипломатом, палким українським патріотом, який намагався визволити батьківшину від московського ярма й приєднати до Гетьманщини Правобережну Україну, Слобожанщину (про це йшлося в його договорі з Кримом 1692 року.) Попри досить значну допомогу татар, в Україні плани Петрика не зустріли широкого схвалення, до того ж проти нього виступив гетьман, який у закликах Петрика бити "чортів-панів" "дуків, що їм царі маєтності понадавали" побачив загрозу існуючому ладові. Щоправда, деякі історики висловлювали припущення, що вся справа Петрика була інспірована самим Мазепою, який за допомогою договору з татарами хотів вирватися з-під зверхності Москви, поширити впливи України на південь і утворити самостійну державу. Так чи інакше, справа Петрика свідчила про жвучість самостійницької концепції серед козацької старшини. Акція Петрика не мала успіху, бо її не підтримало Запоріжжя, з якого вийшло лише кількасот "голоти". Проти Петрика, якого обрано на гетьмана, виступило кілька полків, сам гетьман і московські війська. Петрикові союзникі, татари, почали грабувати населення, виводити ясир, викликаючи обурення людності. Петрик відступив до Перекопу. Старшинська опозиція була розгромленна. Де-кого заслано, інших - позбавленно урядів. Ще складнішою була справа з Правобережною Україною. Польський уряд вживав заходи, щоб залюднити Правобережну Україну, що залишалась пусткою після кровопролитних воєн та втечі населення. Завдяки близьким стосункам з Петром 1 Мазепа зміг скористатися великим козацьким повстанням, що вибухнуло на Правобережній Україні у 1702 році. Після того, як цей район знову було заселено, польська шляхта спробувала вигнати звідси козаків. Правобережне козацтво на чолі з популярним в народі полковником Семеном Палієм підняло повстання; перелякані польські урядники повідомляли, що Палій "хоче піти слідами Хмельницького". Сили повстанців вже налічували 12 тисяч, коли до них приєдналися інші козацькі ватажки - Самійло Самусь, Захар Іскра, Андрій Абазин. Назабаром перед повстанцями впали такі польські твердині, як Немирів, Бердичів та Біла Церква. Однак у 1703 році полякам вдалось відвоювати значну частину втрачених земель і взяти Палія в облогу в його "столиці" Фастові. Саме в цей час у Польшу вторгається найбільший ворог Петра 1 - король Швеції Карл XII. Скориставшись замішанням, Мазепа переконує царя дозволити йому окупувати Правобережжя. Знову обидві частини Наддніпрянської України були об"єднанні, і заслугу здійснення цього міг приписати собі Мазепа.

Стратегічним прорахунком шведського командування були дії на півночі України, які призвели до втрати Стародуба. Полковник Скоропадський, прихильник Мазепи, не маючи можливості з"єднатися з гетьманом, мусив скоритися Петрові І. Батурин, перетворений Мазепою на потужню фортецю, завдяки сильному гарнизонові й значній артилерії витримав перший штурм Мечникова, але був здобутий через зраду старшини Івана Носа. Увірвавшись у гетьманську столицю, московські війська чинили нечувану різанину, знищивши не тільки козаків, а й усе цивільне населення міста включно з немовлятами. А поза тим у Батурині знаходилися гетьманська скарбниця, артилерія, припаси продовольства, які б могли придатися шведам. Батуринська катастрофа була великим ударом і для всієї Мазепиної справи. З неї почалося винищеня по всій Україні прихильників гетьмана, зокрема серед старшини. У Лебедині діяв спеціальний суд, на якому українців тортурами змушували признатися у "зраді", а потім страчували. Тільки в Лебедині загинула майже тисяча українців. Згодом репресіям було піддано й жителів міст і сел, які гостинно зустрічали шведів і чинили опір російському військові. Узимку 1708 року запеклі бої точилися на півночі України, але вирішальна битва відбулася лише всередині 1709 року. Взимку Карлові ХІІ вдалося розгромити московську кінноту, та через відлигу він мусив повертатися зі Слобожанщини. Другим успіхом Карла ХІІ і Мазепи був перехід на їхній бік запорожців на чолі з кошовим атаманом Костем Гордієнком, адже протягом усього гетьманування Мазепи запорожці постійно були в опозиції до нього як до провідника кріпосницьких поглядів, не сумісних з демократичним ладом Запоріжжя. Боротьба за волю батьківщини поєднала запорожців з патріотичною старшиною. Запорожці завдали кількох поразок московським частинам і з"єдналися з гетьманом та шведами. Натомість московське військо завдяки перекинчикові Г.Галагану і його компанійцям зуміло після затятого бою оволодіти Чортомлицькою Січчю (14 травня 1709 року) і містечком Переволочною. Після Батурина це був великий удар спільній шведсько- українській справі. Винищивши цівільне населення, зруйнувавши козацькі укріплення і оволодівши статегічно важливими пунктами (внаслідок цого від України були відрізані татари, що виявили готовність виступити проти царя), царське військо, крім того, відтяло Карлові ХІІ й Мазепі можливий шлях відступу. Знищення річкового флоту не дало змоги союзникам біля Полтави переправити через Дніпро більшість війська й перетворило тактичну поразку на стратегічну. З початком травня шведи почали облогу Полтави. Метою Карла ХІІ було викликати росіян на вирішальну битву. Адже сувора зима завдала великих втрат шведській армії, відчувався брак харчів, фуражу, боєприпасів, отож затягування війни просто знищило б шведську армію. Сама битва відбулася 27 червня (8 липня н.ст.) 1709 року й мала фатальні для шведів і України наслідки. За шведським підрахунками, Карл ХІІ виставив лише 18 тисяч боєздатного війська, натомість Петро І мав 40-тисячне військо. Козаки в бою участі не брали. Щоправда, шведські солдати мали кращій вишкіл, але й російська армія була вже не та, що десять років перед тим під Нарвою.

Він був обраний воєнним осавулом. Іван Мазепа був найпопулярнішою особою на раді під Колмаком. Він мав тоді вже 50 років і був людиною з величезним життєвим та політичним досвідом, здобутим довголітньою участю в управлінні країною під булавою двох видатних гетьманів: Дорошенка та Самойловича. Але який би не був цей досвід, становище, в якому опинився Мазепа, як гетьман, було дуже складне, треба було мати також надзвичайний дипломатичний хист, щоб протягом понад 20 років вести корабель України по розбурханому морю анархії та руїни. Обрання Мазепи пов"язане було з підписанням нових, "Колмацьких статтей". В основу яких покладено "Глухівські статті" Многогрішного 1669 року, але з де-якими додатками на користь Москви. Так, було зостережено, що Україна не сміє порушувати вічний мир з Польшою і повинна підтримувати добросусідські стосунки з Кримом. Знову заборонено Україні мати дипломатичні стосунки з іншими державами. Крім залог та воєводів, що були в Києві, Чернігові, Ніжені, Переяславі та Острі, московська залога мала стати в гетьманський резиденції - Батурині - для постійного контролю над гетьманським урядом. Заборонялось "голосов испущать", що "Малороссийский край гетманского регименту", а тільки казати, що він належить до единої держави з Великоросійським краєм. Тому мусить бути вільний перехід з Москви на Україну. Гетьман і старшина повинні дбати про зміцнення зв"язків між двома народами. Коломацькі статті вперше заперечували державний характер гетьманської влади, а разом з тим і державність України. Але цей пакт не був реалізований. Після великого Богдана Мазепа вперше поставив особу гетьмана на рівень державного володаря, монарха. Недарма в народі побутувала приказка: "від Богдана до Івана не було гетьмана". Свою владу він ототожнював з могутністю держави. Мазепа якнайрішуче захищався від будь-яких посягань з боку запорожців, що боролися за свою атономність, і від старшини, яка посилала донос за доносом цареві. У своїй зовнішній політиці гетьман відмовився від орієнтації на Польшу, Крим і Туреччину. Боротьба з із Росією видавалась на той час безнадійною, тому тривалий час Мазепа просто продовжував лінію Самойловича, спрямовану на забезпечення максимально можливої автономії. Та найбільш вражаюча риса Мазепи як політика полягала в умінні захищати як власні, так і загальноукраїнські інтереси, зберігаючи водночас добрі стосунки з Московю. Коли в 1689 році на трон зійшов молодий і енергійний Петро 1, гетьман уже вкотре застосував свій незбагненний дар чарувати можновладців. Він надавав царю активну допомогу в грандіозних походах на турків і татар, кульмінацією яких стало у 1696 році здобуття Азова. Старіючий гетьман також постійно давав недосвідченному молодому монархові поради у польських справах; згодом між ними виникла тісна особиста дружба. Козацькі полковники із сарказмом зауважували, що "цар скоріше не повіреть ангелові, ніж Мазепі". Щойно вступивши на гетьманство, Іван Мазепа мусив взяти участь у війні Росії з Кримом. Вже 1688 року було збудовано "городки" на Самарі, які мали бути базою подальшої війни, навесні 1689 року почався новий похід на Крим. До 112-тисячного московського війська Голіцина долучився Мазепа з українськими козаками, протягом травня війська підійшли до Перекопа, мали бій з ханом, але у Крим не зважились йти. 1695 року Петро 1 почав нову агресію проти Криму й Туреччини, скерував головні сили на Азов.

Але партійно-політичні діячі, хоч багато дечого загубили по дорозі, тікаючи на чужину, то, на жаль, нічогісінько не загубили з партійної сварні, гризні та партійницького підходу до національних справ. Увесь цей крам перевезли вони на еміґрацію. Це лягло важким прокляттям на громадсько-політичне життя української еміґрації. Тим більше, що болюча невдача визвольної боротьби залишила і так своє важке тавро на стомлених душах, викликавши огірчення й озлоблення, а в слабших і зневіру. Міжпартійна та внутрішньопартійна гризня спричинила важке морально-політичне спустошення головно серед членів і прихильників колишніх наддніпрянських соціялістичних партій – соціял-демократів і соціял-революціонерів. Велика частина провідних ес-ерів ще в час збройної боротьби Української Народньої Республіки проти московсько-большевицького наїзника стала до співпраці з московськими большевиками. Таким чином ес-ери викликали враження, ніби большевицький режим в Україні не є тільки новітньою формою московської окупації, але спирається на самих же українців, як бажана ними форма власного державного життя

РЕФЕРАТЫ:

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

В Пскове начались голод и болезни, но псковичи не желали и слушать мирных предложений Густафа-Адольфа. 9 октября произошел наиболее сильный, решительный штурм. «И побито их множество из оружия и камением и калом обваряюще и отидоше посрамлены», -говорит Псковский летописей. Может показаться невероятным, что менее чем три тысячи псковичей били шестнадцатитысячное шведское войско, считавшееся тогда лучшим войском в мире, однако сами шведы описывают и признают эти факты. «Боевая доблесть псковитян удостоверена не только нашими летописцами, но и свидетельством наших врагов»,- говорит знаток Пскова Окулич-Казарин. Нравы и обычаи псковичей, их искусство представляют для нас большой интерес. Псков избежал татарского ига, и оно не наложило отпечатков на его нравы, обычаи, его культуру. Культура Декоративное убранство храмов отличалось скромностью. Наиболее характерными деталями являются: поребрик, бегунец - на апсидах и барабанах, бровки - над оконными проемами, валики и другое. Псковские храмовые постройки, имея симметричный план, представляли собой сложные, живописные композиции. В конце XV- первой половине XVI веков были сооружены крупные трехапсидные храмы высоких художественных достоинств.

Біографія Івана Мазепи

Через семь недель Будет светлый день, Будем пасху святить, Будем яйца красить, Ура! (Ярославская губ.) А масляна, масляна полизуха! Полизала блинцы да стопцы,- На тарельцы. А мы свою масляну провожали, Тяжко-важко да по ней воздыхали. «А масляна, масляная воротися, До самого Велика дня протянися!» (Курская губ.) Маслена неделя В Ростов полетела, На пенечек села, Оладышек съела, Другой закусила, Домой потрусила. Масленица загорела, Всему миру надоела, Обманула, провела, Годика не дожила, До поста довела. Шла сторонкою к нам, По заулочкам, закоулочкам, Несла блинов чугуны, Надорвала животы! Блинов напекла, Сама все пожрала, А нам редьки хвост Дала на пост! Весело гуляла, Песни играла, Протянула до поста, Гори, сатана! (Владимирская губ.) У масленичного костра собиралось всегда много народу, было весело, звучало много песен. С Масленицей прощались и в шутку и всерьез. Подбрасывая солому в огонь, дети усердно повторяли: Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай! Молодежь вела себя более бурно и выкрикивала: - Убирайся вон, рваная старуха, грязная! Убирайся вон, пока цела! Кидали в костер блины - «Гори, блины, гори, Масленица!»; парни, перемазанные сажей, старались и других выпачкать, в первую очередь, конечно же, девушек, а с ними и тещ - «Теща, люли, поджаривай блины!».НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА, БУДЕТ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ.И в преддверии великого поста, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощения.

Історичний портрет Івана Мазепи

При простоте общей схемы чайной церемонии она представляет собой встречу хозяина и одного или нескольких гостей для совместного чаепития - основное внимание уделялось самой тщательной разработке всех деталей, вплоть до мельчайших, касающихся места действия и его временной организации. ГЛАВА 1 Немного истории. Чай завезли в Японию из Китая в VII веке. В Китае его ценили как лекарственное растение, помогающее от усталости, болезни глаз, ревматизма. Потом, как утонченное времяпрепровождение. Но такого культа чая, как в Японии, пожалуй, не было ни в одной стране. Как известно, впервые чайный напиток стали употреблять в Китае еще в эпоху Тан (VII-IX века). Первоначально настой чайных листьев применяли в медицинских целях, но с распространением Чань буддизма (по-японски – Дзэн), считавшего основным методом проникновения в истину - длительные медитации, чай стали пить как стимулирующее средство. В 760 году китайский поэт Лу Юй написал “Книгу чая” (Ча цзин), где изложил систему правил приготовления чайного напитка путем заваривания кипятком чайных листьев.

Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

Асклепиад фиксировал кокой-то момент и настроение, Посидипп находил в любви сладостное мучение, Каллимах писал эротические эпиграммы, у Мелеагра облик возлюбленной не имел конкретных очертаний, она вся – любовь и измена, наслаждение и муки. Беспокойная любовь Сердце мое и пиры, что ж меня вы ввергаете в пламя Прежде, чем ноги унес я из огня одного? Не отрекусь от любви. И стремленье мое к Афродите Новым страданьем всегда будет меня уязвлять. Посидипп (2, С. 102) Социальной тематики касался Леонид и Тарента. Несколько его эпиграмм носят характер личного высказывания. В одной из них он предостерегает читателя от невзгод скитальческой жизни: Не подвергай себя смертный невзгодам скитальческой жизни,/ вечно один на другой переменяя края o Танка и эпиграмма стилистически и тематически разнообразны. V Общими для этих жанров лирики являются любовная тема и тема скитаний. V Эпиграмма пишется по случаю. Как правило, это посвящение, отклик или эпитафия. V Танка – результат экспромта, поэтому она более субъективна. Каждое пятистишее отмечено печатью авторского отношения к написанному. V Одно пятистишее может содержать несколько тем, переплетающихся друг с другом. Эпиграмма же всегда однотемна.

Олександр Карпеко - педагог, учений, державний діяч

Но к сожалению она не могла осуществиться, т.к. ему было необходимо вернуться на родину и работать. В то время его отчим открыл газету ”Конституционалист”. Это дало У.Теккерею возможность часто бывать в Париже, притом в тот период, когда там кипела общественная и политическая борьба. Буржуазная Франция произвела на молодого У.Теккерея большое впечатление. Он всегда мечтал жить в Париже. И может быть он хотел приблизится к своей мечте в своих произведениях. Он использовал много французских слов в описании некоторых явлений, в диалогах своих героев. Некоторые из этих слов являются французскими заимствованиями. При выявлении французских заимствований мы пользовались следующими критериями, позволяющими определить французское происхождение того или иного слова: 1) Первый критерий- наличие слов, полностью сохранивших французскую орфографию или произношение: pi cк e, camaraderier, dejeы er, mo se ieur, mй age, demagogue, e ui, ave ue, cos ume, ma i йe, po age, por e-cochиr, corbleau, spiri uel, poule , gourma d, reper oir, e c. 2) Второй критерий определяется наличием слов, имеющих суффиксы: -me -able - io -sio йclaricisseme , disappoi me , miserable, si ua io , appar eme , e c. 3) Третий критерий определяется наличием в исследуемом языковом материале слов с буквосочетаниями: -ai- -io -lie affaire, aides-de-camp, bille -doux, e c. 4) Четвёртый критерий - наличие слов с буквосочетанием -ch- chaussure, chausse, chambre, e c.

Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

Некоторые не участвующие в метаболизме структуры тела, в частности раковины, жемчужины или минеральная основа костей, образованы не клетками, а продуктами их секреции. Другие, например древесина, кора, рога, волосы и наружный слой кожи, – не секреторного происхождения, а образованы из мертвых клеток. Мелкие организмы, такие, как коловратки, состоят всего из нескольких сотен клеток. Для сравнения: в человеческом организме насчитывается ок. 1014 клеток, в нем каждую секунду погибают и замещаются новыми 3 млн. эритроцитов, и это всего одна десятимиллионная часть от общего количества клеток тела. Обычно размеры растительных и животных клеток колеблются в пределах от 5 до 20 мкм в поперечнике. Типичная бактериальная клетка значительно меньше – ок. 2 мкм, а наименьшая из известных – 0,2 мкм. Некоторые свободноживущие клетки, например такие простейшие, как фораминиферы, могут достигать нескольких сантиметров; они всегда имеют много ядер. Клетки тонких растительных волокон достигают в длину одного метра, а отростки нервных клеток достигают у крупных животных нескольких метров. При такой длине объем этих клеток небольшой, а поверхность очень велика.

Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Во сне происходили не только художественные, но и научные открытия. Много подобных свидетельств имеется о математиках — Р. Декарте, К. Гауссе, Ж. Пуанкаре, которые «создавали» новые теоремы и системы во время сна. Д. И. Менделееву во сне «пришла» форма таблицы периодической системы. Ученому долго не удавалось найти таблицу, выражающую открытый им закон периодичности химических элементов. Проработав всю ночь безуспешно, Д. И. Менделеев заснул в своем рабочем кабинете. Во сне он ясно увидел таблицу, которую искал. Ученый проснулся и тут же быстро набросал эту таблицу на бумаге. О новых мыслях, пришедших к ним во сне, рассказывали многие ученые. Ничего сверхъестественного эти случаи в себе не содержат. Они лишь говорят о том, что сон людей, занятых напряженным творческим трудом, часто бывал неполным: те отделы коры головного мозга, которые усиленно работали днем, не захватываются процессом торможения во время сна, остаются возбужденными, продолжают работать и ночью. В результате в сознании спящего человека основная мысль, идея становится необыкновенно ясной и простой. Все, что напряженно подготавливалось работой многих дней, но не было завершено, вдруг становилось предельно понятным и завершенным.

Реферат о Пугачеве

Официальными праздниками в Республики Кипр также считаются: Новый год, годовщина греческой национально-освободительной революции 1821 года ( 25 марта ), День начала национально-освободительной борьбы против английских колонизаторов в 1955 году ( 1 апреля ), День международной солидарности трудящихся ( 1 мая ), День независимости ( 1 октября ). В мае или июне в приморских городах устраиваются Праздник воды, который уходит корнями к временам языческого поклонения Афродите и Адонису. По легенде, после гибели на охоте Адонис каждую весну воскресает на один день. Такая привилегия была дана ему богами по просьбе Афродиты. В этот народ собирался в храмах вокруг ложа Афродиты и Адониса, и девушки пели песни любви. Затем все устремлялись на берег моря или реки, где совершались жертвоприношения и проводились всевозможные состязания. В летние месяцы в приморских городах проводятся туристические фестивали, сопровождающиеся поэтическими вечерами, концертами народной и классической музыки, выставками. Большую популярность среди киприотов, пользуется проводимый в сентябре в Лимасоле Праздник вина. Он длится, как правило, несколько дней. Программа праздника включает дегустацию кипрских вин, концерты и театральные представления, конкурсы певцов и танцоров.

Рембрандт Харменс ван Рейн

Рембрандт Ван Рейн. "Возвращение блудного сына"

В отношении транспортных средств (за исключением новых транспортных средств), вне зависимости от страны происхождения, рабочий объем двигателя которых превышает 2500 куб. сантиметров, применяется единая ставка таможенных пошлин и налогов в размере 1,4 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя. При ввозе физическими лицами, следующими через таможенную границу Российской Федерации, новых транспортных средств, страной происхождения которых является иностранное государство, такие лица уплачивают совокупный таможенный платеж.( объем двигателя не учитывается) В отношении новых транспортных средств, страной происхождения которых является Российская Федерация, применяется единая ставка таможенных пошлин и налогов в размере 1 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя. Таким образом эти различия были устранены, жаль только, что в сторону ужесточения. Хотя надо отметить, что способ уплаты таможенных платежей стал проще. Особенно эта жесткость проявляется в заключительных положениях приказа ГТК РФ от 30.01.97г. № 35, а именно в том, что "физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ, не могут осуществлять ввоз транспортных средств на таможенную территорию РФ и вывоз с этой территории в соответствии с таможенными режимами выпуска для свободного обращения, реимпорта, транзита и т.п., а в частности, в режиме реэкспорта, который является для них наиболее выгодным, так как именно в режиме реэкспорта предусмотрены льготы по ввозу российских автомобилей без уплаты таможенных платежей.

Винсент Ван Гог

Конкретные поступки в рамках закона основываются на различной степени активности Правомерно поведение – неоднородно в своем содержании и требует в каждом конкретном проявлении различную степень самостоятельности личности, ее инициативных действий. При соблюдении норм права фиксируется минимальная активность, поскольку субъектам следует лишь воздерживаться от определенных действий. Наиболее полно проявляется личность при широком использовании норм права в своей жизни. Правомерное поведение представляет собой социально-полезную деятельность, направленную на удовлетворение государственных и правовых, общественных и личных интересов, ценностей и целей. Оно является особой ценностью для права именно потому, что "сам человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (ст. 2. Конституции РФ). Именно поэтому можно представить правомерное поведение, как правовую ценность, тогда как противоправное поведение – правовая антиценность. Действительно, только первое желательно для общества, приносит экономическую и иную пользу, способствует всестороннему развитию личности. Принципиальное назначение права – в поддержании и поощрении положительной деятельности большинства граждан.

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Не могут перейти на неё следующие налогоплательщики: Профессиональные участники рынка ценных бумаг; Индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; Индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; Индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; Индивидуальные предприниматели, переведенные на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог; Индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, превышает 100 человек; В основе третьей системы, обязательной к применению при ведении предпринимателями определенных видов деятельности, лежит уплата единого налога на вмененный доход. Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от деятельности, облагаемой единым налогом), налога на добавленную стоимость (в отношении операций, являющихся объектами обложения НДС, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, которая облагается единым налогом).

Меценаты Киева

Я попытаюсь рассказать не только (и не столько) об антиправовой направленности проституции(ведь как таковая она не причиняет вред нормам права) , но и об антисоциальной , антиморальной . Поэтому в список источников , которыми я пользовалась , включены не только нормативные акты , но и сборники работ юристов , психологов , социологов, педагогов, журналистов. ИСТОКИ И ИСТОРИЯ . ОТНОШЕНИЕ К ПРОСТИТУЦИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ МИРА . Поскольку четкого определения проституции в законодательстве не существует, то некоторые журналисты пытаются это сделать самостоятельно . Например , Л.Жуховицкий в своем очерке « И двадцать семь копеек в кармане» пишет : «Для начала надо бы установить , что такое проституция . Говорят , что с латыни переводится как осквернение , потеря чести . Но мало ли , как приходит к человеку бесчестие! Пожалуй , в качестве рабочего определения вполне годится общепринятое – торговля телом» . Профессор С.Голод думает так : «Под проституцией понимается такая форма внебрачных сексуальных отношений , которая не основывается на личной склонности или чувственном влечении , при этом для одной из сторон важным стимулом является заработок» С глубокой древности и до наших дней проституция как социальный феномен занимала умы философов , просветителей и историков разных стран и народов .

Гетман Иван Мазепа

Сущ-вала детально урегулированная система запретов и императивных предписаний. Всякие сделки по распоряжению землей как нарушающие законы о национализации земли решительно пресекались вплоть до уголовной отв-сти за их совершение. Переход к рыночным отношениям сопровождался расширением применения диапозитивного рег-ния, предоставлением большей свободы в производственно- хоз-ной деят-сти на земле, в т.ч и распоряжением ею. Более широкое применение получают экономические рычаги и стимулы в виде платы за землю, экономического стимулирования рационального использования и охраны земель, их консервации в установленных случаях и др.Но и по сей день в сфере земельных отношений преимущ-ное значение имеет императ-е рег-ние, что из-за специфики рег-мых отношений, их большой соц-ной значимостью, необходимостью строгого соблюдения установленного порядка использования земель и их охраны. Императивный – регулирование общественных отношений характерно проявление власти подчинения, отношения неравноправны, один дает обязательные для исполнения предписания, а другой обязан их точно исполнять.

Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК установлена ответственность. Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и физ.лица в случаях предусмотренных НК. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 16 лет. Вопросы к государственному экзамену (специализация «Налоги и налогообложение) 20032. Финансовая система и характеристика её звеньев Финансовая система - представляет собой совокупность обособленных, но взаимно связанных звеньев финансовых отношений, связанных с образованием и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств государства и предприятий. I сфера – государственные финансы, её звенья: госбюджет, внебюджетные фонды(пенсионный, фонд соц.обеспечения, фонд занятости, фонд обяз. мед. страхования) и гос. кредит. II сфера – финансы предприятий: ф-сы пр-й , функционирующих на коммерческих началах, учреждений и организаций осуществляющих некоммерческую деятельность, общественных объединений – профсоюзов, полит. партий, обществ. фондов.III сфера – страхование (совокупность особых замкнутых перераспредеительных отношений между его участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного ущерба, нанесенного субъектом хозяйствования, или выравнивания потерь в семейных доходах в связи с последствиями происшедших страховых случаев.

MIG MAG TIG сварка, установка ванн и душевых поддонов, соединение пластмассовых труб

Для подавляющего большинства государственных органов диапазон их деятельности не замыкается, естественно, на решении названных, хотя и весьма важных, но все же конкретно ограниченных задач - задач непосредственной охраны законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека, борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. У них на первом плане другие задачи - решение текущих и перспективных вопросов хозяйственного строительства, культуры, науки, образования, обороноспособности и государственной безопасности, внешней политики, экономического сотрудничества с другими странами и т.д. Некоторые функции по охране правопорядка и законности они выполняют попутно, наряду с осуществлением своих основных задач. Обеспечением правопорядка и законности специально занимается значительно меньший круг органов, те, которые существуют только или главным образом для выполнения такой роли. Их принято именовать органами охраны правопорядка, т.е. органами, которые призваны охранять установленный Конституцией РФ, другими законодательными и правовыми предписаниями порядок жизни и деятельности государства и общества, российских граждан и иных лиц, проживающих в России.

Несколько рефератов по Исламу

Лизинговые компании не относятся к предприятиям отраслей материального производства и поэтому не могли воспользоваться инвестиционной льготой по капитальным вложениям, которой пользовались другие хозяйствующие субъекты – заемщики в сфере материального производства. Однако тем же постановлением Правительства РФ лизингодателям предоставлялась существенная льгота – право относить проценты по полученным заемным средствам, включая кредиты банков, на себестоимость. В результате у лизинговых компаний формировалась значительная экономия при приобретении имущества по сравнению с вариантом покупки предприятием оборудования за счет кредита или собственных средств. В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ ставка налога на прибыль установлена в размере 24 %. При этом 7,5% зачисляются в федеральный бюджет,14,5% - в бюджеты субъектов Российской Федерации, а 2% - в местный бюджет. Законодательные органы субъектов Федерации вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков ставку в части сумм налога, зачисляемых в их бюджеты.

Профессор Штермери Ван-дер-Пол(C.Stormer,Van-der-Pol)

Если даже и можно говорить о падении его престижа, то дишь в отношении молодежи, но и та, как показывает практика, с возрастом непременно возвращается к традиции. Эстетическое воспитание здесь – давняя традиция, и одно это дает основание надеяться, что в Японии пока что не иссяк источник живой воды для древа традиционных искусств: они найдут и таллантливых исполнителей, и заинтересованных слушателей. Список литературы: Григорьева Т.П. Японская художественная традиция, м., 1979. Санович В. Очерк японской классической лирики. М., 1977. Искусство Востока: Проблемы эстетического своеобразия. Под ред. И.Р. Еолян, С.-Петербург, 1997.

"Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

Здесь меньше ощущается влияние океана, а в почвах преобладает известняк. На местных виноградниках выращивают в основном два сорта – Мерло и Каберне Фран. Одним из известнейших апелласьонов Либурне является Сент-Эмильон. Это один из главных районов Бордо, производящих красные вина. В 1955 году виноградники Сент-Эмильона получили официальную классификацию. Здесь были выделены 2 Премьер-Гран Крю А (Шато Озон и Шато Шеваль Блан), 9 Премьер–Гран Крю В и 63 Гран-Крю. Эта классификация пересматривается каждые 10 лет, при этом в ее основе лежит не тип виноградника, а качество самого вина, определяемое в процессе дегустаций. В Сент-Эмильоне преобладают в основном мелкие семейные хозяйства. Вина Сент-Эмильона довольно мягкие (из-за высокой доли сорта Мерло) и пригодные к длительной выдержке. Они пользуются популярностью на протяжении многих лет. Представлено в ассортименте ТД «Русьимпорт»: «Шато Гран Дестьё», «Сент-Эмильон Луи Эшенауэр», «Шато Лабри», «Шато Ларси Жома», «Шато Фран Пти Фижак», «Шато Розье Гран Крю Классе», «Гранжнев де Фижак», «Шато Тролон Мондо Гран Крю Классе», «Шато Пави Премьер Гран Крю Классе», «Шато Канон Премьер Гран Крю Классе», «Шато Шеваль Блан Премьер Гран Крю Классе».

Реферат по информационным системам управления

Иного выхода, кроме возвращения, у Эфрона не было, и он бежал в Советский Союз. Трудно сказать, знала ли Марина Цветаева о деятельности мужа. Конечно, что-то ей было известно, ведь она ходила к тем же людям, вращалась в тех же кругах, что и он. Однако Марина Цветаева была уверена в честности мужа и доверяла ему. К тому же по характеру она была чужда политических дрязг, не понимала дипломатических игр. После отъезда мужа и дочери Цветаева осталась в Париже одна с сыном. Большинство знакомых отшатнулось от нее из-за скандала с мужем, и она осталась практически в одиночестве. Оставаться было невозможно, и она решила возвращаться в Советский Союз. Большую часть своего архива Цветаева оставила друзьям и знакомым, сохранилось далеко не все. Наиболее значительным ее произведениями этого периода являются «Стихи к Чехии» – два цикла «Сентябрь» и «Март». Они написаны перед самой Второй Мировой войной в тот период, когда фашистская Германия оккупировала Чехию. Всю жизнь почитала Марина Цветаева Германию, а в данный момент истории германцы обернулись варварами: Пред горестью безмерною Сей маленькой страны, Что чувствуете, Германы: Германии сыны? Цикл «Март» имеет особую мелодику построения: он начинается на тихих, спокойных нотах – «Колыбельная», а потом все усиливается, доходя до крика – «Германии».

Приватизація як засіб припинення державної власності

Характерной чертой духовного мира людей, принадлежащих к обществу, воссозданному Мурасаки, было эмоциональное восприятие окружающего, стремление к наслсждению красотой. Каждый народ находит свой способ осмысления мира, по-своему воплощая собственный исторический опыт и идеалы эпохи. У японского народа мир создан богами, но он реален и человек – это часть этого мира. В природе все изменяется по замкнутому циклу - круговороту времени. Наблюдая природу и постоянно ощущая сопричастность с ней, человек осознает и постигает свое место в мироздании. Процесс формирования японской литературы, отделившейся от стихии фольклора и с момента появления письменности превратившийся в самостоятельный вид художественного творчества, обладающего собственными законами, подтверждает, что процесс этот в принципе мало чем отличался от становления литератур в других частях и странах мира. Многим зарубежным востоковедческим работам свойственен подход к литературам Азии и Дальнего Востока как к замкнутым духовным образованиям, чье становление проходило настолько своеобразно и отъединено от литератур остального мира, что поиски каких-либо сходств и параллелей между ними не только не допустимы, но и попросту невозможны.

ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

Уверенность в непобедимости императора пошатнулась, а ведь эта уверенность до этого дня никогда не покидала наполеоновскую армию — ни в Египте, ни в Сирии, ни в Италии, ни в Австрии, ни в Пруссии и нигде вообще. Не только безграничная отвага русских лю­дей, отразивших 8 штурмов у Багратионовых флешей и не­сколько подобных же штурмов у батареи Раевского, изумила видавших виды наполеоновских гренадеров, но они не могли забыть и постоянно потом вспоминали момент незнакомого им до того чувства паники, охватившей их, когда внезапно, пови­нуясь никем не предвиденному — ни неприятелем, ни даже русским штабом — приказу Кутузова, Платов с казачьей кон­ницей и Первый кавалерийский корпус Уварова неудержимым порывом налетели на глубокие тылы Наполеона. Сражение окончилось, и Наполеон первым отошел от места грандиозно­го побоища. Первая цель Кутузова была достигнута: у Наполеона оста­лось около половины его армии. В Москву он вошел, имея, по подсчету Вильсона, 82 тысячи человек. Отныне для Кутузова были обеспечены долгие недели, когда, отойдя в глубь страны, можно было численно усилить кадры, подкормить людей и ло­шадей и восполнить бородинские потери.

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Усиливается против старообрядчества миссионерство, и в то же время епископы и духовенство глубоко перерабатывают свои существенные воззрения на старообрядчество, постепенно утрачивают прежнюю остроту и ненавистничество, начинают усматривать в старообрядчестве и истинную веру, и глубокую народно-историческую мысль. Все эти и подобные им явления указывают на то, что отношения к старообрядчеству создавались искусственно, не имели под собою твердых, положительных оснований. В настоящее время эти старые исторические отношения, можно сказать, окончательно разрушены, и на месте их созидаются отношения новые, и на новых началах. Вполне ясные и определенные отношения к старообрядчеству существовали только в царствование императора Николая I при общем руководстве церковными делами московского митрополита Филарета. Тогда старообрядчество признавалось преступностью, как с церковной точки зрения, так равно, не больше и не меньше, и с государственной. Эта преступность в глазах церковных и государственных деятелей получала особо яркое выражение через то, что старообрядческая вера иначе не мыслилась, как верою невежд.

Рип ван Винкль. Ирвинг Вашингтон

Среди них: погребения воинов- всадников с верховыми лошадьми, длинными мечами и легкими копьями; захоронения воинов-пехотинцев, как правило, с короткими мечами и более массивными копьями, реже топорами; женские и детские захоронения; и наконец, захоронения верховых лошадей, зачастую с погребальным инвентарем, керамической и стеклянной посудой, оружием, иногда преднамеренно испорченным. Погребальный обряд (ориентировка, форма могильных сооружений, состав погребального инвентаря и т.п.) для большинства захоронений характеризуется единообразием. Ход изучения материалов этого могильника довольно подробно отражен в научной литературе. Фибулы и пряжки имеют близкое значение – это важные функциональные и декоративные элементы одежды. Фибулы встречены в практически равных пропорциях в мужских и женских захоронениях. Пряжки, в основном, - в мужских, либо в составе уздечного набора. Хотя ценность этих категорий в вопросах хронологии несопоставима, хронологический диапазон пряжек с Цемдолинского могильника оказался шире. Все пряжки Цемдолинского некрополя имели подвижные язычки.

Розслідування крадіжок державного та громадського майна

Вероятно, с этим пристрастием к ''внешнему'' и связаны некоторые художественные издержки, характерные для отдельных работ: они оглушают блеском туалетов, но не трогают сердце. И всё же именно в петровское время уже родилась русская портретная живопись, в которой главным было раскрыть внутренний мир изображаемого героя и которая утверждала высокие идеалы человека вне зависимости его сословной принадлежности. Из первых русских художников-портретистов назовём таких выдающихся мастеров, как Андрей Матвеевич Матвеев и Иван Никитич Никитин. Андрей Матвеев (1701-1739), личный ''пенсионер'' Екатерины I, совсем ещё юным был отправлен в Голландию обучаться живописи. Через два года после возвращения, 1729 году, он написал одну из своих лучших работ – ''Автопортрет с женой''. Это удивительное для начала века произведение говорит о многом. Прежде всего о большом таланте художника, сумевшего показать, что люди, изображенные на портрете, наделены ''умом и волею живой''. В портрете нет холодной парадности. Художник подчеркивает внутреннюю свободу героев полотна, их индивидуальность и уверенность в своих силах. Учился за границей и Иван Никитин (около 1690-1742), стажировавшийся во Флоренции.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.