Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Виявлення і оцінка альтернатив. 3.1. Установлення альтернатив: - укладення договорів з уже існуючими службами по доставці несправних авто на нашу станцію; - власна пересувна майстерня для дрібного ремонту по виклику або транспортування авто на станцію сервісу та доставки клієнта у необхідне йому місце; 3.2. Оцінка альтернатив: - по вартості; - по задоволенню споживача. 4 етап. Підготовка та оптимізація рішення. 4.1. Вибір оптимального варіанту рішення: - власна пересувна майстерна для дрібного ремонту по виклику або транспортування авто на станцію сервісу та доставки клієнта у необхідне йому місце. 4.2. Оформлення вибраного варіанту: - створення цілодобової служби по наданню тех. помочі. 5 етап. Прийняття рішення 5.1. Обговорення проекту: - на рівні менеджменту підприємства; - на рівні засновників підприємства; - з залученням для консультацій тех. спеціалістів; - з чиновниками, що дозволяють або забороняють, пильнуючи закони. 5.2. Затвердження рішення: - протоколом наради; - актом погодження співвласників ПМ. 5.3. Оформлення рішення: - наказ по МП про створення цілодобової служби; - розпорядження по підготовці ТЕО на пересувну майстерню. 6. етап. Реалізація рішення та оцінка результатів. 6.1. Організація виконання рішень: - доручення на вибір типу машини, персоналу та засобів зв’язку для пересувної майстерні. 6.2. Контроль за виконанням: - графіки по напрямках діяльності; - фінансовий звіт по роботі цілодобової служби; - аналіз росту сервісного обслуговування до кінця 2003 р. 6.3. Звіт про виконання: - річний звіт по результатах господарської діяльності МП. 4.2.3. Процес вироблення раціонального управлінського рішення необхідності удосконалення діагностики автомобілів.1 етап. Необхідність швидкої та якісної діагностики автомобіля для зменшення витрат на тех. обслуговування: 1.1. Виникнення проблеми: - збільшені витрати на тех. обслуговування та ремонт автомобілів. 1.2. Діагноз проблеми : - один пункт комп’ютерної діагностики не встигає обслуговувати клієнтів; - без комп’ютерної діагностики збільшується час на пошук несправності; - росте незадоволення клієнтів великим часом ремонту авто; - необхідність підбору кваліфікованого персоналу який швидко та точно може виявити несправність автомобіля. 1.3. Вимоги до інформації – достовірність, всебічність факторів впливу, конфіденційність. 2 етап. Збір і обробка інформації. 2.1. Збір інформації: - аналіз роботи пункту діагностики автомобілів; - аналіз аналогічного матеріалу за кордоном; - оцінка кваліфікації робітників по встановленню несправності автомобіля.

2.2. Оцінка інформації: - по швидкодії; - по затратах на її впровадження; - по адресності впливу. 3.3. Обмеження та критерії: - по оптимуму затрат і результату; - по кількісних можливостях підприємства; 3 етап. Виявлення і оцінка альтернатив. 3.1. Установлення альтернатив: - встановлення декількох універсальних пунктів комп’ютерної діагностики автомобілів; - підвищення рівня кваліфікації робітників; - створення вузькоспеціалізованих пунктів діагностики окремих марок автомобілів; - створення груп робітників, які спеціалізуються на одному типу автомобілів. 3.2. Оцінка альтернатив: - по вартості; - по швидкості впровадження; - по ефективності роботи; - по задоволенню споживача; - по розвитку на майбутнє. 4 етап. Підготовка та оптимізація рішення. 4.1. Вибір оптимального варіанту рішення: - встановлення декількох універсальних пунктів комп’ютерної діагностики автомобілів; - підвищення рівня кваліфікації робітників; 4.2. Оформлення вибраного варіанту: - створення ще двох універсальних пунктів комп’ютерної діагностики автомобілів; - підвищення рівня кваліфікації робітників шляхом навчання. 5 етап. Прийняття рішення 5.1. Обговорення проекту: - на рівні менеджменту підприємства; - на рівні засновників підприємства; - з залученням для консультацій тех. спеціалістів; 5.2. Затвердження рішення: - протоколом наради; - актом погодження співвласників ПМ. 5.3. Оформлення рішення: - наказ по МП про створення додаткових пунктів діагностики автомобілів; - план-графік навчання робітників. 7. етап. Реалізація рішення та оцінка результатів. 6.1. Організація виконання рішень: - доручення на підписання угод на поставку додаткового обладнання на автосервіс; - підписання угоди про навчання робітників за кордоном. 6.2. Контроль за виконанням: - графіки по напрямках діяльності; - фінансові звіти по угодах; - аналіз якості сервісного обслуговування до кінця 2003 р. 6.3. Звіт про виконання: - річний звіт по результатах господарської діяльності МП. 5. ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВ Характеристика всіх видів комунікацій, опис використання інформації та пропозиція системи роботи з документами МП приводяться в табл. 9. Таблиця 9 Комунікації в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації 19 5. Проектування комунікацій на підприємстві 27 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 31 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 33 8. Оцінка ефективності системи менеджменту 37 Висновки 39 Список використаної літератури 40 ВСТУП Час, в який ми живемо - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини - перетворення його з "гвинтика" у самостійного суб'єкта господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вони вимагають зміни нас самих. Подібну ситуацію, американці звиклі до різких поворотів долі, до конкуренції, визначають словом "виклик". По їхньому поняттю, кожен виклик таїть у собі для особистості, організації, країни, як можливості, так і погрози. Щоб справитися з цим безпрецедентним у житті нинішніх поколінь викликом, нам, крім всього іншого, потрібно опановувати новим знанням, навчитися користатися ними на практиці. Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід, - збагнення науки і мистецтва менеджменту. З легкої руки американців це англійське слово стало відомо сьогодні практично кожній людині. У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння домагатися поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поводження інших людей. Менеджмент у перекладі з латинського "керування" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це визначена категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по керуванню. Значимість менеджменту була особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Уже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар - у дуже впливову суспільну силу. Зростаюча роль цієї суспільної сили змусила заговорити про "революцію менеджерів", коли виявилося, що існують корпорації-гіганти, що володіють величезним економічним, виробничим, науково-технічним потенціалом, порівнянним по мощі з цілими державами. Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної сили великих націй. Від них залежать уряду, багато хто з них мають транснаціональний характер, простираючи свої виробничі, сервісні, розподільні, інформаційні мережі по усьому світі. Тому рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть визначати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Але в ринковій економіці не менш важливий і малий бізнес. За значенням - це найбільша наближена до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічного прогресу й інших нововведень. Для більшості населення - це ще і робота. Уміло керувати в малому бізнесі - значить вижити, устояти, вирости. Як це зробити - теж питання ефективного менеджменту. Метою написання цієї курсової роботи є розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів, їх зіставлення та визначення переваг однієї системи над іншою.

Цифри, що подаються у табл. І, спираються на неповні дані, зібрані польським істориком Александром Яблоновським. Чужинці, мандруючи Україною, часто звертали увагу на невелику густоту її населення. Якщо на польських землях вона в середньому досягала 22 чоловік на кв. км, то на українських (за винятком найближчого до Польщі Підляшшя) — близько 7 чоловік на кв. км. Найбільше українське воєводство — Київське — фактично знелюдніло. Іншим було становище на початку литовського панування. З початку XV ст., коли експансія великого князя Вітаутаса досягла Чорного моря, в степу будували довгі лінії укріплень для захисту поселень, що сягали на південь набагато глибше, ніж за часів Київської Русі. Але в міру того як зміцнювалося Кримське ханство та частішали наскоки татар, осіле населення відходило на північ, аж доки наприкінці XV ст. в південній третині України зникли осілі поселення. Система власності на Україні З наближенням кінця періоду середньовіччя із заходу через Польщу на Україну проникла система станової організації суспільства, не знана в Київській Русі

РЕФЕРАТЫ:

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Эту группу не следует применять во время беременности. Почему же опасно применять лекарственные препараты во время беременности? Дело в том, что клетки тканей плода усиленно делятся, а лекарственные препараты могут негативно сказаться на процессе деления клеток или нарушить связь между ними, что неизбежно ведет к нарушению синтеза тканей, органов, а на ранних сроках беременности даже к недоразвитию конечностей. Тератогенное действие препаратов распространяется не только на физическое недоразвитие, но и может затормозить психическое развитие. Поэтому принято выделять 5 наиболее опасных периодов: 1. от момента зачатия по 10-й день; в этот период токсическое действие лекарственных препаратов, как правило, приводит к гибели плода; 2. с 11-го по 28-й день (период органогенеза); в этот период проявляется собственно тератогенное действие лекарственных препаратов; конкретный вид порока развития обусловлен сроком беременности, т.е. какой конкретный орган или функциональные системы формируются в период токсического воздействия лекарственных препаратов; в подавляющем большинстве случаев после окончания формирования органа или функциональной системы лекарственный препарат уже не оказывает на них собственно тератогенного действия; 3. от начала 4-й недели до начала9-й; как правило, лекарственные препараты уже не оказывают собственно тератогенного действия, но высок риск задержки развития плода; 4. с 9-й недели до окончания беременности; в это время лекарственные препараты обычно не вызывают задержки развития органов и тканей плода, однако в результате их токсического действия на плод возможно нарушение функций органов и систем организма в постнатальный период и реализация различных поведенческих аномалий; 5. период непосредственно предшествующий родам, или в период родов; неадекватное использование лекарственных препаратов в это время может ухудшить течение неонатального периода.

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Чем больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом является аудиосопровождение (стерео- и квадро) учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев к изучаемым объектам, которые параллельно демонстрируются на экране ПК. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией, так как появляется возможность постепенно, шаг за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии. Важным достоинством является возможность практически на любом этапе работы с программой предоставить обучающемуся возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль особенно важен в процессе самообразования. Нельзя сбрасывать со счетов занимательность образования. Построение процесса обучения в виде развивающих интерактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. Значительно повышает качество восприятия информации музыкальное сопровождение учебного процесса. Благодаря всем этим преимуществам за рубежом формируется развитая сеть мультимедийного компьютерного образования, которая включает общее образование, систему повышения квалификации.

Операційний менеджмент підприємства

Осуществляется преемственность амбулаторного и стационарного лечения больных алкоголизмом, динамическое наблюдение за ними. Скорая психиатрическая помощь. Медицинский персонал скорой и неотложной психиатрической помощи круглосуточно выезжает по вызовам учреждений, предприятий и отделений милиции, а в часы, когда не работают  диспансеры - по всем вызовам, которые обычно адресуются  участковым психиатрам. Врач-психиатр, приехавший на вызов, решает вопрос о необходимости госпитализации в зависимости от состояния больного и конкретной обстановки. Главная задача медицинского работника при оказании помощи возбужденному больному до прибытия специализированной  помощи состоит в обеспечении безопасности самого больного и окружающих его людей (изолирование в отдельное помещение, удерживание  или  принудительная иммобилизация, тщательный осмотр вещей и т.д.) На период транспортировки выделяются сопровождающие (фельдшер, сестра), число которых определяется состоянием больного. Психиатрическая больница. Структура психиатрической больницы: приемное отделение, общие психиатрические отделения для мужчин и женщин, специализированные отделения (наркологические, гериатрические, детские, судебно-психиатрические).

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Но это не обычный пик, а впадина. Кроме того, существует следующая закономерность: по мере того как от пробы к пробе возрастает содержание HCO3- , увеличивается абсолютная величина этого необычного пика. На рисунке показаны результаты калибровки хроматографа по гидрокарбонату. Прямая 1 иллюстрирует изменение высоты пиков гидрокарбоната, а прямая 2 - высоты необычных пиков нитрата. Отрицательные высоты пиков говорят о том, что вместо пиков на хроматограмме присутствуют впадины. На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что карбонаты можно определять не только по пику гидрокарбоната, но еще и по пику нитрата! Попробуем объяснить наблюдаемые явления. Рассмотрим поведение пробы в тот момент, когда она попадает на ионообменник. Поскольку ионообменный процесс основан на том, что ионы анализируемого вещества вытесняют ионы гидрокарбоната, то естественно предположить, что избыток HCO3- в пробе вытеснит ионы нитрата с поверхности смолы. Поэтому содержание ионов нитрата в подвижной фазе будет больше, чем обычно. Значит налицо повышение электропроводности элюента. Этот процесс будет наблюдаться постоянно по мере продвижения по колонке пика избытка гидрокарбоната.

Розробка підприємства LOMAPAK

Прочность раствора в кладке может оказаться близкой к нулю. При положительной температуре после оттаивания кладки цементное тесто продолжает твердеть, однако нарушенная структура восстанавливается не полностью и конечная прочность раствора несколько ниже .летней (рис. VIII.а). Чем раньше раствор замерзает, тем больше потери прочности. Способы выполнения кладки в зимних условиях. Для обеспечения проектной прочности конструкции из кирпича и камней правильной формы в зимних условиях возводят одним из следующих способов: замораживанием раствора, на растворах с противоморозными химическими добавками и прогревом кладки. Кладка способом замораживания. Согласно СНиП 3.03.01 — 87 допускается замораживание раствора в швах кладки при ограничении высоты возведения конструкции до 15 м (четыре этажа) с последующим оттаиванием и твердением при потеплении или искусственном отогреве кладки нижних этажей. Не допускается применять этот способ при кладке конструкций внецентренно сжатых со значительным эксцентриситетом; конструкций, подвергающихся вибрации и динамическим нагрузкам во время оттаивания; при выполнении бутовой кладки из камней неправильной формы, а также в районах с повышенной сейсмичностью.

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Церковные иерархи насильственно объединялись в «кумпанство», каждое из которых должно было построить на свои средства по одному кораблю. После путешествия Петра I по странам Европы церковь стала интересовать его и в другом отношении. Разделяя новейшие европейские взгляды, царь хотел сделать церковь орудием просвещения, а заодно – лишить ее положения «государства в государстве» и совершенно подчинить ее своей власти. После кончины в 1700 г. патриарха Адриана царь организовал ревизию для переписи имущества Патриаршего дома. Воспользовавшись выявленными злоупотреблениями, Петр произвел решительные перемены в церковном устройстве. По царскому указу главой церкви объявлялся «местоблюститель патриаршего престола», лишенный, однако, прав патриарха. Более того, в этот сан был возведен не какой-либо русский церковный деятель, а молодой выходец с Украины, митрополит Рязанский Стефан Яворский. В 1701 г. для сбора церковных доходов и управления церковью был вновь создан Монастырский приказ, недолгое время просуществовавший в XVII в.

Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Главное - не в уровне благополучия общества, а в несоответствии между функцией человека как производительной силы и его призванием как социально творческой силы, разрыв между человечеством - самоцелью и человеком-средством. Конкретный человек остается заложником и жертвой абстрактного человечества. 4.4. Реальная гуманизация общества может произойти лишь путем кардинальной смены парадигмы гуманизма. Поиск в этом направлении получил названий контр культуры. Ее объективная предпосылка - трагедий творчества, невозможность свободной, творческой деятельности ренессансного типа в условиях засилья цивилизационных стандартов и консервативных социокультурных ориентиров. Эта трагедия обнаруживается во всех сферах культурной деятельности. Современная формула "протестующего мировоззрения": "Старая культура склонна предпочитать права собственности - правам личности, требования НТР - человеческим потребностям, конкуренцию - сотрудничеству, формальное общение - самовыражению. Контр культура склонна предпочитать обратное". Эта формула точна выражением простой замены знака плюс на минус характерной для инфантильной психики, фактически" контр культура - это отрицание ради отрицания, отказ-; уход от традиционных форм путем приобщения к "карнавалу" как групповой ориентации на альтернативный образ жизни, включающий и насилие над "инакомыслящими".

Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

Под энтимемой, как уже отмечалось выше, подразумевают сокращенный силлогизм, в котором пропущена та или иная посылка, хотя она легко подразумевается, а в случае необходимости ее нетрудно восстановить. В реальном рассуждении люди практически так всегда и поступают и именно поэтому Аристотель рекомендует также подходить к риторике. Точно так же в обычной речи достаточно сослаться на типичный пример, который может навести на индуктивное обобщение. Не случайно поэтому индукцию называют наведением. Четкое различие между основными понятиями и методами логики и диалектики, с одной стороны, и риторики, с другой, Аристотель проводит в своем главном труде по риторике. “Что же касается способов доказывать действительным или кажущимся образом, — пишет он там, — то как в диалектике есть наведение, силлогизм и кажущийся силлогизм, точно так же есть и здесь, потому что пример есть не что иное, как наведение, энтимема — силлогизм, кажущаяся энтимема — кажущийся силлогизм. Я называю энтимемой риторический силлогизм, а примером — риторическое наведение: ведь и все ораторы излагают свои доводы, или приводя примеры, или строя энтимемы, и помимо этого не пользуются никакими способами доказательства” .

Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

От былой драмы осталась только "ненужная тревога" и возможность прихода героя, но пережитое страдание изменило систему ценностей лирической героини. Она, свободная от прошлого, слышит и видит теперь "тленную" и "прекрасную" жизнь на земле ("шуршат в овраге лопухи", "никнет гроздь рябины желто-красной", мурлыканье кота, огонь на "башенке озерной лесопильни", крик аиста), и одновременно ее взгляд устремлен к вершинам духовности (небо, Бог). Героиня принимает земное и небесное начала мира, его дух и плоть, при этом голос жизни звучит так громко, что рождается мысль: И если в дверь мою ты постучишь, Мне кажется, я даже не услышу. (1; 98). На фоне безграничного мирового звука любовный "стук" может не быть услышан. Переживание разлуки открывает героине истинный смысл жизни, перед фактом непоправимого горя она обретает внутреннюю свободу. Для анализа "сюжета" в ахматовской лирике важным представляется замечание В. Виноградова: "Ахматова играет остро-тонкими перебоями "тональностей", и эмоциональный пафос ее трагичен"8. Принцип "переключения тональностей" позволяет поэту в одном стихотворении показать путь страдания героини, его эволюцию от драматизма к трагизму.

Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Чуждый новому литературному направлению, Писемский вздумал бороться с ним легким и модным оружием - насмешкой, сатирой, памфлетом. Этим оружием успешно владели его противники, сильные другими сторонами своей деятельности и, прежде всего - своей широкой популярностью; но совершенно иным было положение Писемского. Когда в журнале Писемского, имевшим очень слабый успех, начался, в конце 1861 г., ряд фельетонов за подписью "Старая фельетонная кляча Никита Безрылов", уже невинной и благодушной насмешки первого фельетона над литературными вечерами и воскресными школами было достаточно, чтобы печать, с "Искрой" во главе, разразилась против Писемского бурей негодования. Дальнейшая полемика привела к тому, что редакторы "Искры" вызвали Писемского на дуэль, а авторитетная редакция "Современника" объявила себя солидарной с яростной статьей "Искры" о Безрылове. Глубоко потрясенный всем этим, Писемский порвал связи с Петербургом и в начале 1862 г. переселился в Москву. Здесь на страницах "Русского Вестника" появился в 1863 г. его новый роман, задуманный за границей (где Писемский, во время лондонской выставки, познакомился с русскими эмигрантами), начатый в Петербурге еще до разрыва с прогрессистами и законченный в Москве под свежим впечатлением этого разрыва.

Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

При неблагоприятном течении приводит к своеобразному так называемому эпилептическому слабоумию. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, начиная с самом раннем (несколько месяцев) и кончая преклонным, однако преимущественно начало эпилепсии приходится на молодой возраст (до 20 лет). Эпилепсия – довольно распространенная болезнь (по данным разных авторов, эпилепсией страдают от 1 до 5 человек на 1000 населения). П. И. Ковалевский, автор одной из первых русских монографий по эпилепсии , приводит более 30 названий этого заболевания. Из них наиболее частые синонимы эпилепсии: «черная болезнь», «падучая», «священная болезнь», «болезнь Геркулеса» (по преданию, известный мифический герой страдал этой болезнью) и т. д. Клиническая картина эпилепсии полиморфна. Своеобразие эпилепсии  заключается во внезапности проявления большинства ее симптомов. Вместе с тем при эпилепсии, как при всяком длительном заболевании, отмечаются и хронические, постепенно утяжеляющиеся болезненные симптомы. Несколько схематизируя, можно все проявления эпилепсии  объединить следующим образом: 1.    припадки; 2.  так называемые психические эквиваленты припадков (то и другое пароксизмального характера); 3. изменения личности (длительное, стойкое, прогрессирующее нарушение).

Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

Конечной целью при этом является достижение мировых стандартов выпускаемой продукции к 2010 г. Искусственные спутники Земли (ИСЗ). Первый китайский спутник "Дунфанхун-1" был успешно запущен 24 апреля 1970 г. К октябрю 2000 г. Китай создал и запустил в космос 47 спутников различных типов, при этом свыше 90% запусков были успешными. На начальном этапе Китай создал четыре серии спутников, а именно: спутники дистанционного наблюдения со спускаемым аппаратом, телекоммуникационные спутники "Дунфанхун", метеорологические спутники "Фэнъюнь" и научно-исследовательские и экспериментальные спутники "Шицзянь". Ныне в стадии разработки находится спутник разведки земных ресурсов серии "Цзыюань".  Китай является третьей страной в мире, освоившей технологию возвращения ИСЗ на Землю с надежностью, отвечающей международным стандартам, и пятой страной в мире, способной самостоятельно осуществлять разработку и запуски геостационарных телекоммуникационных ИСЗ. К началу 90-х годов Китай достиг мирового уровня в области технологии метеорологических ИСЗ и ИСЗ разведки земных ресурсов. В настоящее время, по заявлению вице-президента Института космической технологии КНР Сюй Фусяна, Китай способен производить высокотехнологичные спутники малых размеров для гражданских и военных нужд, включая навигационные и телекоммуникационные спутники.

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Униформизм опирался на следующие теоретические принципы: однообразие действующих факторов и законов природы, их неизменяемость на протяжении истории Земли; непрерывность действия факторов и законов, отсутствие всяческих переворотов, скачков в истории Земли; суммирование мелких отклонений в течение громадных периодов времени; потенциальная обратимость явлений и отрицание прогресса в развитии Но унифирмизм, однако, являлся достаточно ограниченной теорией развития. Униформизм свел развитие к цикличности и не видел в нем необратимости; с точки зрения униформистов Земля не развивается в определенном направлении, она просто изменяется случайным, бессвязным образом. 5. Дарвинова революция И ламаркизм, и катастрофизм, и униформизм - гипотезы, которые выступали необходимыми звеньями в цепи развития предпосылок теории естественного отбора, промежуточными формами конкретизации идеи эволюции. Эмпирические предпосылки эволюционной теории порождались всем ходом развития палеонтологии, эмбриологии, сравнительной анатомии, систематики, физиологии, биогеографии других наук во второй половине XVIII – первой половине - XIX в.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Так, вча-стности, они показали, что если среди детей младшего возраста преобладает правополушарный тип реагирования, то «в возрасте 10—14 лет отмечается резкое увеличение индивидов с левополушарным типом, и такое соотношение сохраняется во всех возрастных группах» . Таким образом, замечает В.В. Аршавский, в онтогенезе четко прослеживается смена отношений между исходно доминирующим восприятием мира преимущественно структурами правого полушария и становлением доминирования левого полушария . Автор подчеркивает, что межполушарная ориентация доминантно-сти завершается до полового созревания. Отмечено также, что левое полушарие активизируется в ситуации как непроизвольного, так и произвольного внимания, только начиная с 10-летнего возраста. Сдвиг асимметрии в сторону относительного преобладания левого полушария становится особенно выраженным к концу подросткового периода. Кстати, у детей 8—9 лет даже при решении арифметических задач более реактивным и активизированным является правое полушарие, и только между 10 и 14 годами существенно возрастает активизированность левого полушария .

СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Изучающие ИЯ должны знакомиться с языковыми единицами, наиболее ярко отражающими национальные особенности культуры народа - носителя языка и среды его существования. Основным объектом лингвострановедения традиционно считают фоновые знания носителей языка, их вербальное поведение в актах коммуникации. Социокультурный компонент обучения ИЯ, на базе которого формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка; знания и навыки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации; навыки и умения вербального и невербального поведения, входит в содержание национальной культуры. Социокультурный компонент СО ИЯ имеет огромный потенциал в плане включения учащихся в диалог культур, знакомства с достижениями национальной культуры в развитии общечеловеческой культуры. Как известно отсутствие непосредственного контакта с носителем ИЯ в условиях страны изучаемого языка усиливает общеобразовательную значимость ИЯ и, следовательно, более последовательную опору на социокультурный компонент СО. Стимулом определения и внедрения социокультурного компонента в СО ИЯ для автора настоящего исследования послужил ряд исследований по данной проблеме.

Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Роман “Обыкновенная история” (первая критика, первая известность). В рассказе “Счастливая ошибка” Гончаров создал набросок образа молодого романтика - Адуева. Этот образ, а также и некоторые ситуации ранних рассказов Гончарова получили свое развитие в первом крупном произведении писателя, принесшем ему прочную литературную известность. Речь идет о романе “Обыкновенная история”, который был напечатан в “Современнике в 1847 г. (# 3 - 4) после горячего одобрения его Белинским. Сближение Гончарова с кругом Белинского и его желание опубликовать свой первый роман на страницах журнала, незадолго до того приобретенного Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым и объединившего вокруг себя силы “натуральной школы”,закономерно. Не случайно также, что именно Белинский дал первую серьезную оценку романа. Одним из твердых, глубоко продуманных убеждений Гончарова, явившихся идейной базой сближения писателя с кругом Белинского, была уверенность в исторической обреченности крепостного права, в том, что социальный уклад жизни, покоящийся на феодальных отношениях, изжил себя.

Бізнес-план підприємства

Каждое новое вещество должно быть проверено так, чтобы теперешние трагедии не повторились. Здоровые и сильные духом люди третьего тысячелетия должны жить в прекрасной и мирной среде. Если ученые возьмут на себя жесткий контроль выброса в окружающую среду опасных для наследственности веществ, то безудержная экспансия последних лет будет приостановлена. Если на смену химическим методам борьбы с вредителями и болезнями придут биологические, то от этого выиграют все поколения в будущем. Точная и правдивая информация может создать общественное мнение, настроить людей на то, чтобы, распростившись с некоторыми, часто кажущимися удобствами, заполучить в свои руки главное – уверенность в безопасности будущей жизни. Необходимость изучения совершенно новой окружающей среды требует создания принципиально новых подходов. Профилактику заболеваний можно обеспечить путем гигиенического нормирования – научного обоснования необходимости исключить те или иные вредные факторы. Практическое значение в решении экологических задач имеет медико- экологическое районирование страны, в соответствии с которым обширные территории разбиваются на однородные медико-экологические и санитарно- экологические районы.

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Максимальное количество строк равно 16384, столбцов - 256. Каждое пересечение строки и столбца образует ячейку, в которую можно вводить данные (текст, число или формулы). Номер строки - определяет ряд в электронной таблице. Он обозначен на левой границе рабочего поля. Буква столбца - определяет колонку в электронной таблице. Буквы находятся на верхней границе рабочего поля. Колонки нумеруются в следующем порядке: А — Z, затем AA — AZ, затем BA — BZ и т.д. Ячейка - первичный элемент таблицы, содержащий данные. Каждая ячейка имеет уникальный адрес, состоящий из, буквы столбца и номера строки. Например, адрес ВЗ определяет ячейку на пересечении столбца В и строки номер 3. Указатель ячейки - светящиеся прямоугольник, определяющий текущую ячейку. Указатель можно перемещать по таблице как при помощи клавиатуры, так и мышью. Текущая ячейка помечена указателем. По умолчанию ввод данных и некоторые другие действия относятся к текущей ячейке. 4.1. Сделайте текущей ячейку D4 при помощи мыши. 4.2. Вернитесь в ячейку A1 при помощи» клавиш перемещения курсора.

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Во время траления вахтенный мастер обязан следить за натяжением ваеров и ленточными тормозами траловой лебедки. В случае задева трала обязанности вахтенного мастера по добыче теже, что и при кормовом тралении. Работа близнецовым тралом. Между судном-флагманом и судном близнецом в период лова должна быть обеспечена надежная связь. Взятие кабелей на стопор и отдача их со стопора должны производиться при остановленном ходе судна, остановленной лебедке и застопоренных барабанах. Отдача кабелей со стопора должна производиться только при помощи легкого ломика длиной 75 см. Лицо, отдающее кабель со стопора, должно находиться от него на расстоянии вытянутой руки в сторону кормы у носовой траловой дуги на судне-флагмане, а не судне-близнеце в сторону носа у кормовой траловой дуги. При работе с близнецовым тралом запрещается: а) давать полный ход судну, если ваера не натянуты и имеют слабину; б) при передаче и приеме переходного конца давать ход судну, пока кабели не будут отданы со стопора; в) находиться между фальшбортом и переходным концом при его выборке; г) выливать за борт и принимать из-за борта груз вручную; д) при выборке ваеров, подъеме и спуске трала, необходимо выполнять требования изложенные выше.

Фінанси підприємства

Все акты деятельности рассматриваются Сартром как элементы определенной феноменологичной структуры и расцениваются фактически в зависимости от задач личностного самоосуществления индивида. Сартр рассматривает роль “субъективного” (подлинно-личностного) в процессе человеческой персонализации и исторического творчества. По Сартру, акт специфически человеческой деятельности есть акт обозначения, придания смысла (тем моментам ситуации, в которых проглядывает объективность - “другое”, “данное”). Предметы лишь знаки индивидуальных человеческих значений, смысловых образований человеческой субъективности. Вне этого они - просто данность, сырая материя, пассивные и инертные обстоятельства. Придавая им то или иное индивидуально-человеческое значение, смысл, человек формирует себя в качестве так или иначе очерченной индивидуальности. Внешние предметы - здесь просто повод для “решений”, “выбора”, который должен быть выбором самого себя. Философская концепция Сартра развивается на основе абсолютного противопоставления и взаимоисключения понятий: “объективность” и “субъективность”, “необходимость” и “свобода”.

Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Роль и значение информационных революций. В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций - преобразований общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки информации. Следствием подобных преобразований являлось приобретение человеческим обществом нового качества.- 1 - Первая революция связана с изобретением письменности, что привело к гигантскому качественному и количественному скачку. Появилась возможность передачи знаний от поколения к поколениям. Вторая ( середина XVI в. ) вызвана изобретением книгопечатания, которое радикально изменило индустриальное общество, культуру, организацию деятельности. Третья ( конец XIX в. ) обусловлена изобретением электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Четвертая ( 70-е гг. XX в. ) связана с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных ( информационные коммуникации ). Этот период характеризуют три фундаментальные инновации: ( переход от механических и электрических средств преобразования информации к электронным; ( миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин; ( создание программно - управляемых устройств и процессов.

Формування основних фондів підприємства

Будучи верен своему географизму, М. рассматривал холодный русский климат и обширные территории в числе главных причин возникновения самодержавия. М. заявляет, деспотический режим в России и интересы прогрессивного развития экономики находятся в глубоком противоречии. Россия прежде всего нуждается в торговле, а торговля требует денежных операций. Однако эти операции наталкиваются на деспотические законы, воспрещающие денежные отношения с иностранными государствами. Русский народ состоит из крепостных, фактически являющихся рабами, и из духовенства и дворянства, являющихся политическими рабами царя. России не хватает прежде всего третьего сословия, которое должно состоять из ремесленников и купцов. М. говорил о необходимости изменения экономического и политического строя России, отмены крепостничества, уничтожения несправедливых законов и поощрения деятельности третьего сословия. Его социально-политическая программа для России в ряде решающих вопросов совпадает с его программой политических реформ во Франции. В России М. приобрёл большую популярность.

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Повышению эффективности денежно-кредитной политики в 2002 году будет также способствовать завершение переходного этапа реализации Концепции функционирования единого счета федерального казначейства Минфина России по учету доходов и средств федерального бюджета и проведение необходимой работы по подготовке завершающего этапа реализации этой Концепции, а также активизация процесса перехода исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на казначейскую систему. На предстоящие три года прогнозируется сохранение понижательного тренда долга федерального Правительства. Политика в отношении внешнего долга будет направлена на ежегодное сокращение его основной суммы, что будет приводить к уменьшению процентных платежей по нему. На внутреннем рынке в следующем году Министерство финансов Российской Федерации в рамках политики рефинансирования долга планирует привлечь несколько больше средств, чем требуется для погашения основной суммы долга. Возможно, это будет способствовать преодолению стагнации на рынке государственных ценных бумаг. В то же время Министерство финансов Российской Федерации не берет на себя достаточных обязательств в ближайшее время расплатиться по погашению долга в иностранной валюте перед Центральным банком Российской Федерации и предусматривает переоформление на рыночных условиях неликвидных государственных ценных бумаг, находящихся в портфеле Банка России, лишь в незначительном объеме относительно общей величины этого портфеля.

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Доходная часть показывает, откуда поступают средства на финансирование деятельности государства, какие слои общества отчисляют больше из своих доходов. Структура доходов непостоянна и зависит от конкретных экономических условий развития страны, рыночной конъюнктуры и осуществляемой экономической политикой политики. Любое изменение структуры бюджетных доходов отражает изменения в экономических процессах. Расходная часть показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством средства. Необходимо отметить, что бюджет, как фонд денежных средств, в цельном виде никогда не существует, т.к. по мере поступления доходов они обращаются на покрытие расходов. Он является лишь планом образования и использования общегосударственного фонда денежных средств, то есть росписью доходов и расходов государства, согласованных друг с другом, как по объему, так и по срокам поступления и использования. Как правило, сложившиеся формы государственного управления и взаимоотношений между членами общества определяют и особенности финансовой системы.

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Признание расходов в части равной вознаграждению производится по методу начисления исходя из сроков уплаты. Стоимость предмета лизинга относится на расходы периода в виде амортизационных отчислений по одному из 4 существующих методов начисления амортизации, выбранных лизингополучателем согласно СБУ №6 «Учет основных средств». Если нет достаточной уверенности в том, что к концу срока лизинга право собственности на активы перейдет к лизингополучателю, стоимость актива должна быть полностью отнесена на расходы через амортизацию в течение более короткого из двух периодов: срока лизинга или срока полезной службы. Налогообложение лизинговых операций Налогообложение лизинговых операций в Казахстане не регламентируется налоговым законодательством, которое состоит из Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее – Налоговый кодекс) и нормативно-правовых актов, принятие которых предусмотрено Налоговым кодексом. Для признания сделки финансовым лизингом в целях налогообложения, необходимо, чтобы: . договор финансового лизинга был заключен в соответствии с Законом Республики Казахстан «О финансовом лизинге».


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.